Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

Colijnsplein.

 

In dit vervolgverslag worden de resultaten van deel 1 doorgenomen. Alle 8 winkeliers, of hun familie, hebben gereageerd, wat ik als een leuk succes heb ervaren. Tevens worden van elk adres de „opvolgende" zaken genoemd.
We beginnen met Colijnsplein 2, de fietsenzaak van Jan Bakker. Via zijn zoon Jan vernam ik dat zowel zijn vader als moeder zijn overleden. Verder bestaat de familie uit dochter Dirrie en zoon Adrie. Zijn vader is per 1 Juni 1973 gestopt met zijn zaak. Hij is op 60 jarige leeftijd, vanwege een goede afvloeiingsregeling voor weggesaneerde winkeliers, in staat geweest te stoppen met werken. Op Colijnsplein 2 werd hij opgevolgd door fa. Buijs, schoenen voor dames en heren.
Op Colijnsplein 8, was de zaak van Maarten Verveer. Ook hier was contact via een zoon, n.l. Wim (met dank aan zijn vrouw Adrie) Vader en moeder zijn ook beiden overleden. Naast Wim waren in dit gezin nog 2 dochters, n.l. Pieta en Gerie. Vader Maarten Verveer stopte vanwege zijn leeftijd en ook omdat de zaak op dat moment geen vetpot meer was. In ca 1980 werd daarom de zaak overgedaan aan de heer Jan den Hartog, welke ook handelde in groenten en fruit.
De volgende in de lijn was Colijnsplein 10, waar het speelgoedhuis van Ippel was. In een gesprek vertelde zoon Hans Ippel mij dat zowel vader Cees Ippel als zijn moeder waren overleden. Behalve zoon Hans, waren in dit gezin nog dochter Gerrie en de helaas overleden dochter Hannie. Vader Cees Ippel was tot en met augustus 1972 werkzaam in deze zaak. Hij stopte i.v.m. zijn leeftijd. Opmerkelijk was verder dat hij 25 jaar aangesloten was bij de vrijwillige brandweer. Ook vermeldenswaard is dat hij naast speelgoed, ook het z.g „Butagas" verkocht. Per 1 augustus 1972 werd de zaak overgedaan aan Frank's speelgoedhuis.
Op Colijnsplein 16 was de zuivelwinkel van Henk Krouwel gevestigd. In het gesprek dat ik mocht hebben met mevrouw Krouwel, de vrouw van Bas Krouwel, vernam ik dat ook beide ouders waren overleden Het gezin van Henk Krouwel bestond naast genoemde zoon Bas ook nog uit dochter Riet. De winkel draaide van 1955 tot 1964 onder leiding van Henk Krouwel, waarbij tevens een SRV-wagen de omliggende wijken bediende. In 1964 nam zijn zoon Bas de verantwoordelijkheid voor de zaak over. Dit duurde tot 1983, waarna Bas Krouwel met zijn vrouw nog doorging op de SRV-wagen. In de winkel werd het probleem van zelfwerkzaamheid, samen met het teveel aan benodigd personeel te veel van het goede. De zaak op Colijnsplein 16 werd in 1983 overgedaan aan Buijs-schoenenreparatie.
De starter op Colijnsplein 22 was de kruidenierswinkel van Willem van der Staaij. Hij was hiermee de eerste zelfbedieningszaak van Ridderkerk. In de zaak draaiden ook mee zoon Jaap en mijn gesprekspartner dochter Hennie Smit-van der Staaij. Zij waren echter slechts een klein deel van het gezin, dat 13 kinderen telde tijdens het verblijf aan het Colijnsplein. Later werden nog 2 kinderen, dus totaal 15 kinderen. Redenen dat het bedrijf moest worden gestopt zijn o.a. het feit dat broer Jaap een andere werkrichting koos en dat ,,Hennie" getrouwd en zwanger was. Maar ook was het economisch niet meer bol te werken tegen de opkomst van de z.g. cash and carry’s. en later de supermarkten. .Een grote reden was echter ook dat Vader Willem van der Staaij ziek was geworden. De winkel werd daarom begin 1976 beëindigd en werd Sporthuis "De Markt" van Jenny Schoots de opvolger.
We vervolgen met Colijnsplein 28.,waar Stolte (Radio en TV) gevestigd werd. Contact was er met mevrouw de Pee-Stolte, de dochter van eigenaar Johannes Stolte. Vernomen werd dat beide ouders zijn overleden. Het gezin bestond uit genoemde dochter Alie en verder dochter Paulien en de zoons John, Richard, Frans en Cees. De zaak bleef tot 1965 op het Colijnsplein 28. Daarna verhuisde zij naar de Lagendijk. Zij kwamen in het toenmalige winkelcentrum. Deze zaak werd later "Radio Modern". Omdat Johannes Stolte zich nog te jong vond om geheel te stoppen, keerde hij in 1977 op het Colijnsplein terug.Hierover in een later deel meer. Op Colijnsplein 28 werd Kapsalon Valk (dames en heren kapper) de opvolger.
Colijnsplein 34 is een speciaal geval gebleken. Deze zaak was bekend onder de naam Co-op supermarkt Blaak. Er heeft echter nooit een Blaak gewerkt! Wel woonde boven de zaak de familie Joost Blaak, die hand en spandiensten verleende. Vooral door mevrouw Alie Blaak-Kruithof. Zij werd daarom ook Moeke Blaak genoemd. Joost Blaak was wel in dienst van de Co-op, maar werkte in de Oranjestraat in Slikkerveer. Bedrijfsleiders op het Colijnsplein waren de heren Riemens en Plaisier. Hiervan zijn op dit moment nog geen verdere gegevens bekend. De winkel op Colijnsplein 34 werd overgenomen door Noordergraaf Poeliersbedrijf.
Tenslotte in dit overzicht; Colijnsplein 40. Hier was werkzaam de familie Gerrit Sinon, met hun 3 dochters, Cobi, Jani en Dieni, welke allen in de bakkerszaak meewerkten. Vader en moeder Sinon zijn beiden overleden. In 1966, op 59 jarige leeftijd, heeft de heer Gerrit Sinon besloten met de zaak te stoppen. Op dit adres werd hij opgevolgd door de heer Wim Ouwens, met eveneens een bakkersbedrijf.
Ook van deze nieuwe winkeliers hoop ik nadere gegevens te verkrijgen. U kunt daarvoor weer bellen met de Oudheidskamer.

 


Leen Plaisier.

 

Vervolg Het Colijnsplein deel 3.