Een opmerking van waarnemend burgemeester Hulman, tijdens zijn speech ter gelegenheid van een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog in de Oudheidkamer in mei 2010, gaf het bestuur van de Stichting Oud Ridderkerk stof tot nadenken. 

Inderdaad, er was al veel vastgelegd over Ridderkerk in die bewogen tijd, maar een verzamelwerk over die periode ontbreekt, iets dat in vele gemeenten wel is gerealiseerd. Besloten werd om aan de slag te gaan en daar werd natuurlijk een commissie voor gevormd. 

De plaatselijke journalist Johan Kruithof werd aangezocht om mee te schrijven aan dit boek. Hoewel hij een fors aandeel van de hoofdstukken voor zijn rekening zou nemen moest er toch ook door anderen worden bijgesprongen. Ridderkerkse historici, medewerkers van de Oudheidkamer en veteranen hebben zich op het onderzoek van de verschillende onderwerpen gestort.

Naast vele, vele dagen archiefonderzoek werden tientallen interviews gehouden met mensen die de oorlog nog hebben meegemaakt. Alles bij elkaar is er na zoveel jaren een schat aan informatie over Ridderkerk en de Tweede wereldoorlog boven water gehaald. Naast al dat Ridderkerkse materiaal hebben de schrijvers ook hun verhalen in een wat breder perspectief geplaatst, maar relateren dat steeds aan de Ridderkerkse situatie. Dat heeft er dan ook toe geleid dat het oorspronkelijk geplande boekje van zo’n 150 pagina’s is uitgedijd tot een lijvig boekwerk van 624 bladzijden.

De schrijvers van dit verzamelwerk hebben met niet aflatende vasthoudendheid om feiten boven water te halen, de archieven en boeken waarvan ze maar vermoedden dat ze gegevens over Ridderkerk en de Tweede Wereldoorlog bevatten, geraadpleegd. Het boek is op 14 april 2012 tijdens een drukbezochte bijeenkomst in de Oudheidkamer, gepresenteerd.

De Stichting Oud Ridderkerk is grote dank verschuldigd aan de Stichting Fonobori (Financiële Ondersteuning Noordhave-Bolnes-Ridderkerk) die het project voor het overgrote deel financierde. Hierdoor werden wij in staat gesteld om een exemplaar van dit boekwerk tegen de zeer geringe vergoeding van € 5,= (excl. verzendkosten) aan al onze donateurs aan te bieden Inmiddels is de 2e druk verschenen en de verkoopprijs van het boek bedraagt € 25,= en is verkrijgbaar bij de Oudheidkamer en boekhandel Ridderhof.

De Stichting is er dan ook trots op dat dit standaardwerk onder haar vlag tot stand is gekomen en het bestuur spreekt de verwachting uit dat het boek voor vele toekomstige generaties Ridderkerkers een naslagwerk zal zijn voor kennis over Ridderkerk en de Tweede Wereldoorlog.