Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

De Stichting Oud Ridderkerk beschikt over een uitgebreide bibliotheek met maar liefst 1175 titels.

De bibliotheek bevat veel naslagwerken over de geschiedenis van Ridderkerk. Iedere 1e en 2e zaterdagmiddag van de maand is de bibliotheek voor het publiek geopend en kunnen de boekwerken worden ingezien.

De boekwerken worden niet uitgeleend, maar moeten in de Oudheidkamer worden geraadpleegd.

Bibliothecaris Ragnar Donker zal u met raad en daad terzijde staan en met hem kunt u ook afspraken maken om boekwerken op andere tijdstippen dan bovenvermeld in te kunnen zien.

 

Nr Bolnes Auteur
     
1 75 jaar St.Theresia-kapel  
2 100 jaar  Christelijk Onderwijs Bolnes Jong W.Ph
3 125 jaar  Openbaar Onderwijs De Riederwaard Botticher  S E T en Moerkerken
4 Hist. Wandeling door de oude Kernen Bolne Adrie Maliepaard
5 Boele Bolnes Joost van Beek
6 Geert Jan Boele Ger de Jong
7 Boele,s Scheepswerven Guy,s G en Ladage, D
8 Boele nieuws       1960  tm 1962  
9 Boele nieuws       1963  tm 1964  
10 Boele nieuws       1964  tm  1965  
11 Boele nieuws       1966  tm  1967  
12 Boele nieuws       1968  tm  1969  
13 Boele nieuws       1970  tm  1971  
14 Boele nieuws       1972  tm  1973  
15 Boele nieuws       1974  tm  1975  
16 Boele nieuws       1975  tm  1979  
17 Boele nieuws       1979  tm  1982  
18 Boele Scheepswerven Ger Guijs   en Dick Ladage
19 Boele Bolnes    Holland  
20 Stuwkracht in Staal   Motoren fabriek Bolnes J.Vegter
Nr Rijsoord    Oostendam Auteur
1 Genealogie van Stamboom tot Familiegeschiedenis Drie, R. van   e.a.
2 De Kerk overe de brug  gemeente Rijsoord 400 jaar Bal, M.G.A.
3 200jaar De Schalk Straaten, G. van der
4 De Koning Vlees Els de Koning
5 Door de jaren trouw   school met de bijbel Rijsoord Kees Stiksma
6 Wandelinge deur Rezoord Kraaennester
7 Trouw tot het einde; Verg. Een School met de Bijbel, Rijsoord (1986 - 1995) Hooijmeijer, G.
8 Dromen van Rijsoord (Dreaming of Rijsoord) Dongen, G.A. van
9 Oostendam door de jaren heen Cranendonk, P.
10 Oostendam door de jaren heen  
11 Hert archief van Vlasserij van Nes      1861 t/m 1993  
12 De Politieke Dampkring worde gezuiverd F.H. van Leeuwen
13 Rijsoord over de Honderd   1989 t/m  2014 W.J. Van Gameren
14 Mijn kinderjaren in Rijsoord Gameren, W.J. van
15 Ver. Tot Verbetering der Volkshuisvesting RIJSOORD   1913  t/m 2003 Dick Alblas
16 Van katholieke godshuis tot hervormde kerk van Rijsoord K. Brinkman
17 50 jaar Oranjevereniging  Rijsoord  
18 Herinnering van strijd voor kerk en school   te Rijsoord Sleeswijk visser
19 Dolerendenden en Mannenbroeders in Ridderkerk R.A.D. Renting
Nr Slikkerveer Auteur
1 Inventaris archief Huys ten Donck Woelderink, B.
2 "Looft den Heer die wondren werkt" (75jaar Wilhelminakerk Slikkerveer 1931 - 2006) Schreuder, B,
3 Omzien en verder gaan / 100jaar Verg. Prot. Chr. Schoolonderwijs, Slikkerveer (1902 - 2002) Diverse auteurs
4 50 jaar Technisch dagonderwijs in Ridderkerk  
5 Sportvereniging Slikkerveer 50 jaar   
6 NV Internationale Scheepsbouw Maatschappij "De Maas" (Intermaas),         Slikkerveer  
7 Gusto 1862 - 1962  / de som der delen  
8 De Jong tours   50 jaar de jong
9 De Jong Tours    1973 t/m 1978  
10 De Jongtours 40 jaar    1923 t/m 1963  
11 Tram en Tramlijnen A. Dijkers   /  H.G Hesselink
12 De Blokkendoos Cor Boelhouders
13 Het Huys ten Donck / Platenboek t.g.v. de Tentoonstelling 2012 in de Oudheidkamer Ridderkerk Stichting Oud Ridderkerk
14 Leven op Het Huys ten Donck Thoen, I.
15 Honderd energieke jaren  Smit Slikkerveer   J. Hoek
16 Mens en Bedrijf      Smit Slikkerveer H.Knap
17 Genealogie van het geslacht Groeninx van Zoelen Scheffer, J.H.
18 Het Huys ten Donck en de familie Groeninx Van Zoelen Thoen, I.
19 Slikkerveer Christelijk Mannenkoor 60 jaar (1933 - 1993)  
20 Groot en van Vliet huib van Vliet
21 Scheepsbouw J.F. Gugelot     A.P. Helwig
22 Instituut   Holland    Slikkerveer  
23 Uitslaan en Afschrijven in de Scheepsbouw N.Stam
24 Handleiding  voor de metaalbewerker in de scheepsbouw    A 1 M. Dekker
24 Handleiding  voor de metaalbewerker in de scheepsbouw    B 1  
25 Handleiding  voor de metaalbewerker in de scheepsbouw    C 1  
26 Inventaris archief Huis ten Donck B. Woelderink
27 Vaart  een eeuw scheepvaarttechniek in Nederland Arne Zuiidhoek
28 75 jaar Smit Slikkerveer H  Knap
29 50 jaar sportvereniging Slikkerveer B Hagendijk
30 Een historische wandeling door de oude kernen van Ridderkerk     SLIKKERVEER Adrie Maliepaard
NR Titel van het boek Auteur
1 Inventarisatie der archieven voormalige Gem. IJsselmonde (1552 - 1941) Nieuwenhuis, J.G.B.
2 Inventarisatie archief Polder Voordonkersloot Leeden, J. van der
3 Overzicht van de leenkamers in Holland Kort, J.C.
4 Bronnen van de geschiedenis van Rotterdam / Regentenlijst Unger, J.H.W.
5 De oudste stadsrekeningen van Dordrecht (1284 - 1424) Dozy, Ch. M.
6 Inventaris van het archief Polders Oud- en Nieuw Reijerwaard (II) Wouda, B. 
7 Stichting zoekt bootbakje, bollenbreker Dansink, M.   en  Hillen, I. 
8 Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift  
9 De Delftse Bijbel in't licht der historie / Inleiding bij de Delftse Bijbel van 1477 Bruin, C.C. de
10 Kerkelijk Dordrecht (deel 1) Schotel, G.D.J.
10 Kerkelijk Dordrecht (deel 2) Schotel, G.D.J.
11 De Classis Dordrecht van 1573 - 1609 Tukker, C.A.
12 Kinderarbeid in de 19e eeuw Vleggeert, J.C.
13 Plaatselijke Begrooting Thorbecke
14 Rijnmond blauw (50jaar Politie Rotterdam - Rijnmond) Hofs, J.
15 Nederlandse gewichten Zevenboom, K.M.C./Wittop Koning,D.A.
16 Glorie van Holland Vet, A. van der
17 75jaar Autobussen in Rotterdam (1906 - 1981) Wallast, M.
18 De tram die rijdt op wielen Troost, P.R.
19 Rivieren, dijken, polders en overzetveren Visser - Ameling, M. de 
20 Uit de geschiedenis van de Rotterdamse stoomtram (I) Koster, C.M.
20 Uit de geschiedenis van de Rotterdamse stoomtram (I) Koster, C.M.
21 De paardetram in Nederland Leideritz, W.J.M.
22 De Noordtunnel in 36 Maanden  
23 Heen en weer heen; pontjes, voetveren, veerlieden en veerhuizen Dam, A. van
24 Smit / Smit Internationale 150jaar  (1842 - 1992) Oosterwijk, B.
25 Verzameling van 84 Hollandsche Schepen / 84 zwart-wit schetsen Brink, J. van den
26 Vaart Anne Zuidhoek
27 Lijn van Oranje / Oranje Lijn (1937 - 1970) Klein, A.
28 De Nederlandse Posterijen in oude ansichten Giphart,J.
29 De laatste riviervissers Lobregt, P.   en   Os, J. van
30 De oude Nederlandse maten en gewichten Verhoeff, J.M.
31 Scheepswerf De Jong en Smit (1921 - 1975) Mulder, P. 
32 Machinefabriek en Scheepswerf P. Smit Jr. Goudappel, J.A.
33 Binnenvaart onder stoom Martens, R.  en  Westra, L.
34 Schippers op de Alblas en de Graafstroom L Smit  / A Krijgsman
35 Van Jonker en Stans tot Alblas Historisch Genootschap H.I.Ambacht
36 Scheepswerf  "De Noord" te Ablasserdam (1904 - 1954)  
37 Scheepswerven op het eiland IJsselmonde langs de Noord en de Maas Slikkerveer, Pl.zn, L. 
38 Stoomboot  Scoonhoven   Radarboot Schoonhoven W.J.J.Boot
39 De  Nederlandse Radar Stoomvaart W.J.J Boot
40 De zeilvloot van Willem Ruys en de Rotterdamse Lloyd W.J.J.Boot
41 De laatste Nederlandse zeilschepen Leclercq, W.L.
42 Nederlandse Zeilschepen (1813 - 1880) Smit, L.   en  Hacquebord, H.
43 Nederlandse Zeilschepen (1880 - 1922) Smit, L.   en  Hacquebord, H.
44 Nederlandse Raderboten (1823 - 1955) Lodder, J.W.
45 Schepen onder stoom (van Raderboot tot Oceaanstomer) Oosten, F.C.
46 Landschappen in Zuid-Holland Oerlemans, H.
47 Geschiedenis der polders Oud- en Nieuw Reijerwaard Bilderbeek, W.H.
48 Het Hoogheemraadschap van de Zwijndrechtse Waard Jorissen, F.
49 Handvesten en Oorkonden / de regtsgeschiedenis van den Zwijndrechtschen Waard Nibbelink, D.W.
50 Reglement Hoogheemraadschap Zwijndrechtse Waard (28.12.1906) Provincie Zuid-Holland
51 Reglement voor het Waterschap van West IJsselmonde (19.09.1856)  Provincie Zuid-Holland
52 Denkend aan de Polder Nieuw Reijerwaard Reijmerink, J.  en   Rijsdijk, T.
53 Beschrijving van de Riederwaard (1848) Regt, J.W.
54 De Ramp Nationale uitgave
55 De Ramp / een reconstructie van de watersnood van 1953 Slager, K.
56 Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland (deel I) Gottschalk, M.K.E.
57 Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland (deel II) Gottschalk, M.K.E.
58 Januari-vloed 1916 Staal, M. van der
59 Herinneringsalbum  Grooten Watersnoos 1916 Boon
60 Hoogwater - 50jaar na de watersnood van 1953 (incl. CD) Flameling, I.
61 Zwijndrecht den Riederwaard E.A Regt, J.W.
62 De waterkeringen , Waterschappen en Polders van Zuid Holland  Deel 4 Teixeira de Matlos L,F
63 De Deltawerken op IJsselmonde voltooid Nes, A.C. van
64 Kabinet van Nederlandsche Outheden en Gezichten Rademaker, A.
65 Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland Stöver, J.
66 Develstein, de geschiedenis van een kasteel Leer, K. van der  
67 Landhuizen en kastelen in Nederland Guillermo, J.
68 Historische buitenplaatsen in particulier bezit Tromp, Drs. H.
69 Zuid-Hollands Molenboek Bicker Caarten, A.   e.a.
70 De molens van Zuid-Holland Prov. Bestuur van Zuid-Holland
71 Steeën in 't Ambacht Giessen, J.A. v.d.  en Hoeven, L.M. v.d. 
72 Boerderijen en hun bewoners in de Groote Waard (deel 2, Hoekse Waard) Hoek, A.P. van den
73 Boerderijen en hun bewoners in de Groote Waard (deel 1, Eiland van Dordrecht) Hoek, A.P. van den
74 Boerderijen in Zuid-Holland Verheul Dzn., J.
75 van nederlandse harmonie- en fanfareorkesten Beek, J. van
76 Mozaiek van de Blaasmuziek Beek, J. van
77 van Dale's Etymologisch woordenboek Veen, P.A.F. van
78 Historiese grammatika van het Nederlands Schönfeld, M.
79 Nederlands spreekwoordenboek Walters, N.
80 Studies over de oudste plaatsnamen van Holland en Utrecht  Gysseling, M.  en   Blok, D.P.
81 Middelnederlandsch Handwoordenboek Verdam, J.
82 De taal van de vlasser Brouwers, Drs. A.P.J.
83 "Lees en herlees" - gedichtenbundeltje Zee, T. van der
84 Het slot van IJsselmonde, een berijmd verhaal Hoop, A. van der
85 Onuitgegeven en verspreide gedichten /A.P. van Groningen, Herv. Predikant R'kerk 1837 - 1861 Groningen, Ds. A.P. van
86 Zandkorrels - schelpen Zee, T. van der
87 Spiegelruit Hardam - van Omme, F. 
88 Romans and Batavins  
89 De beneden delta van Rijn en Maas   
90 Atlas voor Nederlandsche Paleographie Brouwer, H.
91 Algemeen adresboek Eiland IJsselmonde  
92 Register op de geslachtsnamen Balen, M.
93 Genealogie van Stamboom tot Familiegeschiedenis Drie, R. van   e.a.
94 Nederlandse Sibbekundigen voor 1853 (deel I) Toll, J. van
95 Doopboek van de Hervormde Kerk in H.I.Ambacht en Sandelingen Ambacht Medema, J.P.
96 Accuraat en goed-gehumeurd Fam. Kleingeld
97 De nederlandse kleipijp  Duco, D.H.
98 Het kopergeld van de Gouden Eeuw (2) / volkskultuur Deursen, Prof. A.Th. van 
99 Het kopergeld van de Gouden Eeuw (3) / volk en overheid Deursen, Prof. A.Th. van 
100 Het kopergeld van de Gouden Eeuw (4) / hel en hemel Deursen, Prof. A.Th. van 
101 Spiegel van het Menselyk Bedryf / Prentenboek over oude ambachten Luyken, J.   en  Luyken, C.
102 De Nederlanden / karakterschetsen, klederdragten Hasebroek, J.P.   e.a. 
103 De Nederlanden / merkwaardige klederdrachten en beroepen Brown, H.
104 Het dagelijks leven in de 17 e eeuw Haye Thomas
105 Het schrijverscollectief / "100 jaar geleden"  Veen, F. v.d. 
106 Klompen - hun makers en dragers Noorlander, H.
107 De ervarene en verstandige Huyshoudster Gravius, N.T.
108 De volmaakte Hollandse keukenmeid Esveldt, S. van
109 Nieuwe verhandeling over de Hoofsche Welgemanierdheyt Graal, J.
110 Lusthof der Huwelijken (1697)  
111 Het bed / 5000jaar waken en slapen  Catalani, C.
112 Schoon en net; hygiene in woning en stad Roding, J.
113 Stroop om te zweten / beroepen en oude ambachten in het oud-nederlandse lied Prick van Wely, M.A.
114 Toen de meidoorn bloeide Leentvaar, J.
115 Handwerksman en middenstand Brinkman, K.    en    Gouw, A.
116 Beroepsnamen boek Glasbergen, J.B.
117 Van Aakschipper tot Zwikker / gids van historische beroepen Denig, C.
118 Folklore der lage landen Haan, Dr. T.W.R.  e.a.
119 Erfgoed, de nederlandse geschiedenis in 100 documenten Elsevier (red.)
120 In 21 stappen vrij onverveerd Nationaal Archief
121 Geschiedenis van het Nederlandse Volk (deel 1) Blok, Prof. P.J.
122 Geschiedenis van het Nederlandse Volk (deel 2) Blok, Prof. P.J.
123 Geschiedenis van het Nederlandse Volk (deel 3) Blok, Prof. P.J.
124 Geschiedenis van het Nederlandse Volk (deel 4) Blok, Prof. P.J.
125 150jaar Koninkrijk der Nederlanden Bouman, P.J.   e.a.
126 Geschiedenis der Nederlanden  1 Kampen, N.G. van
127 Geschiedenis der Nederlanden  2 Kampen, N.G. van
128 Het vereenigd Nederland Martinet, J.F.
129 Erfgoed van Nederland Manning, A.F.
130 Geschiedenis van den Nederlandschen handel   1 Rooy, E.W. de
131 Geschiedenis van den Nederlandschen handel   2 Rooy, E.W. de
132 Geschiedenis van den nederlandschen handel   3 Rooy, E.W. de
133 Onze Vaderlandse Geschiedenis Jansma, K.  en    Schroor, M.
134 Geschiedenis des Vaderlands     1 Bilderdijk, W.
135 Geschiedenis des Vaderlands     2 Bilderdijk, W.
136 Geschiedenis des Vaderlands     3 Bilderdijk, W.
137 Geschiedenis des Vaderlands     4 Bilderdijk, W.
138 Geschiedenis des Vaderlands     5 Bilderdijk, W.
139 Weg met de koning Grolle, J.J.
140 Grenspalen in Nederland Brouwer, T.
141 Gids voor de nederlandse kunst Gelder, H.E. van   e.a.
142 Nederlands verleden in vogelvlucht / van 300 - 1500 Boer, Prof. Dr. D.E.H. de    e.a.
143 Verleden tijd; Nederland in de jaren 1900 - 1930 Mulder, R.
144 Nederlandse Historie Meteren, van
145 Nederland en Oranje in beeld en schrift (2) Schotel, G.D.J.
146 Nederland en Oranje in beeld en schrift (3) Zutphen, A. van
147 Nederland en Oranje in beeld en schrift (4) Kampen, N.G. van
148 Gerard van Loons Aloude Hollandsche Histori  1 Loon, G. van
149 Gerard van Loons Aloude Hollandsche Histori  2 Loon, G. van
150 Hollandse jaar boeken Rijm kronyk  Stoke, M.
151 S G B buro voor onderzoek en statistiek Soc. Geogr. Bureau Gemeente Dordrecht
152 Cultuurhistoristorische objecten Landschapsbeheer Zuid-Holland
153 De Lage Landen van Prehistorie tot 1500 Caenegem, R.C. van  en  Jansen, H.P.H.
154 De Hollanders komen ons vermoorden Alberts, A.
155 Voor drie honderd jaren  1 Bentum, C. van
156 Voor drie honderd jaren  2 Bentum, C. van
157 Vrede van Munster Cataloges
158 De triomf der piraten Cataloges
159 Opstand en Onafhankelijkheid Jensma, Th. E.
160 Uitrusting en ondergang  1588 Scheltema, J.
161 Lamoraal van Egmond Mees, W.C.
162 Meer schetsen uit de Nacht Onderwater, H.
163 O Z O  Dirkse, P.
164 Het Achterhuis       Anne Frank Annie Romein
165 De Bezetting na 50 jaar  1 Jong, Dr. L. de
166 De Bezetting na 50 jaar  2 Jong, Dr. L. de
167 De Bezetting na 50 jaar  3 Jong, Dr. L. de
168 Onderdrukking en Verzet  1 Bolhuis, J.J. van    e.a. 
169 Onderdrukking en Verzet  2 Bolhuis, J.J. van    e.a. 
170 Onderdrukking en Verzet  3 Bolhuis, J.J. van    e.a. 
171 Onderdrukking en Verzet  4 Bolhuis, J.J. van    e.a. 
172 De strijd om de vergeten brug Korpel, A. 
173 Bevrijding     1944 - 1945 Koning, B.
174 Postzegel schrijven geschiedenis Peelen, G.J.
175 Onze oorlog 10-14 mei 1940 Uitgeverij Moorman's Periodieke Pers
176 Rotterdam Mei 1940 Wagenaar, A.
177 In Handen van de vijand  Dusschooten, D.
178 De dag dat het Manna viel  Zwan, J. van der
179 In stug verzet 1940 1945 Boer, Prof. Dr. D.E.H. de    e.a.
180 Verzet in en om Dordt Loon K van
181 Doodenwacht bij onze gevallenen zie Ridderkerk
182   Hans Onder water
183 Dordt open stad Vorm, J.A. van der
184 Herinneringen van Hendrik ido ambacht   1940-1945 Verseveldt - Sesselaar, A.J.
185 Uit Oorlogdagboek van Jaap van Beek Mastenbroek, J.
186 De Gouden kroon   1998 -1948  kon. Wilhelmina Rengelink, J.W.   en      Mug, I.
187 Koningin Wilhelmina   1998 - 1948 Regelink en Mug
188 Shell journaal van vorsten en paleizen Fuchs, Dr. J.M. en  Simons, W.J.
189 Woonsteden der Oranje,s Schellart, A.I.J.M.  en     Vries, Th. de
190 A Toi La Gloire  kerkdienst  bij nde begrafenis van Wilhelmina  
191 Het leven van onze Kroonprinses in Beeld  1909 - 1936 dag blad van Rotterdam
192 Boven gegeten en Thee Gedronken    1857  - 1933 Heeckeren van Molecaten, W.J. Baron van
193 Verolme Memoires  deel 1 A D Donkers Rotterdam
194 Verolme Memoires  deel 2 A D Donkers Rotterdam
195 Cornelis Verolme Bruggen, L. van   en   Waalwijk, H.J.
196 Onze jaren           de wereld na de 1945  geschiedenis van de eigen tijd   deel  1 Manning, A.F.       e.a.
197 Onze jaren           de wereld na de 1945  geschiedenis van de eigen tijd   deel  2 Manning, A.F.       e.a.
198 Onze jaren           de wereld na de 1945  geschiedenis van de eigen tijd   deel  3 Manning, A.F.       e.a.
199 Onze jaren           de wereld na de 1945  geschiedenis van de eigen tijd   deel  4 Manning, A.F.       e.a.
200 Onze jaren           de wereld na de 1945  geschiedenis van de eigen tijd   deel  5 Manning, A.F.       e.a.
201 Onze jaren           de wereld na de 1945  geschiedenis van de eigen tijd   deel  6 Manning, A.F.       e.a.
202 Onze jaren           de wereld na de 1945  geschiedenis van de eigen tijd   deel  7 Manning, A.F.       e.a.
203 Zo Leefden de Mensen  van NAPOLEON TOT DE EERSTE WERELD OORLOOG Amsredam Boek
204 Nieuwe Geograpische Historische atlas Kampen en zoon
205 Gemeente atlas van provincie Zuid Holland Kuyper, J.
206 Atlas de Algemeene en Vaderlandsche geschiedenis Hermans, H.  en Woltjer, J.
207 Herttema,s Grote Historische Schoolatlas Willink/ Zwolle
208 Reise en Zak Atlas Sepp, J.C.
209 De watern van Nederland Beekman, A.A.
210 Beschrijving van het Koningrijk der nederlanden Zutphen, A. van
211 Geus gevreesd en Spaans Benauwd N.G.Van Kamper
212 Van dokters en Dorpen op het eiland ijsselmonde Blonk, D.I. en Crezee, J.A. e.a.
213 Ijsselmonde dorp aan de |Maas   1979 Rikxoort, J.D. van
214 Ijsselmonde een dorp aan de Maas    deel 2 Rikxoort, J.D. van
215 Schets van de Zuid hollandse watersnoden in vroeger tijd S.J. Fockema Andreae
216 Zuid-Hollandse Studien   4 E H P Cordfunke
217 Zuid-Hollandse Studien   6 C. De Jong
218 Zuid-Hollandse Studien   8 E H P Cordfunke
219 Zuid-Hollandse Studien   9 E H P Cordfunke
220 Zegels en wapens van steden in Zuid Holland Leemans Prins C.M 
221 Zuid-Hollandse Studieen 14    E H P Cordfunke
222 Korte geschiedenis van de grenzen van de prov. Zuid holland Gouw, J.L. van der
223 Holland in vroeger tijd deel 1 Postma, C.
224 Holland in vroeger tijd deel 4 Postma, C.
225 De Nederlandsche Stad en Dorp Beschrijver Ollefen, L. van      en    Bakker, Rs.
226 Kleine Barendrechtse Historien Kouw, J.W.E.
227 Zwijndrechtse Wetenwaardigheden   1        9182 1994 Piet van Rietschoten
228 Zwijndrechtse Wetenwaardigheden   2       1998 Piet van Rietschoten
229 Zwijndrechtse Wetenwaardigheden   3        1982- 2007 Piet van Rietschoten
230 Pietermans kerk  Leer, C.L. van    e.a.
231 De Hoekseche waard zoals het was 1900-1940 Rijkhoek, J.
232 Uit de vervlogen dagen  WpJ Goosen en J schipper
233 Kleurrijk Rotterdam Doel, P. van den
234 Van Visserdorp tot visserdorp Droogendijk, J.M.
235 Uit de stad van Erasmus W P J Goosens en J.Schipper
236 Jacob Quaack Postmeester van Rotterdam Hoff, B. van 't 
237 Beschrijving van de stad Rotterdam   1738 Spaan, G. van
238 Beschrijving van Dodrecht Balen, M. 
239 Beschrijving van Dordrecht               vierde boek Balen, M. 
240 t begin van Hollant in Dordrecht Beverwyck, Joh. van
241 De gebeurtenissen der november dagen 1813 in Dordrecht en Omstreken Dalen. J.L
242 Resoltutien Notulen Gebefoingneede van "t Collegie van Dordrecht gem Dordrecht
243 De Barendrechtsse Brug Peter Pot
244 Het Eiland Ijsselmonde zoals het was Rijkhoek, J.
245 Hendrik Ido Ambacht  1332-1982 Alders, G.P.        e.a.
246 Eenstijgende stand met zinkend land  Polder Reijerwaard Wouda, B.
247 Heerjansdam en Kleine Lindt burgemeester Heerjansdam
248 Zwijndrecht gemeente zwijdrecht
249 Suindrecht Zwijndrecht Historie van bijna 1000 jaar  gemeente zwijdrecht
250 De eerste eeuwen van Rhoon Vlies, T.A. van der
251 Groot en Klein     Historisch Genootschap H.I.Ambacht
252 Holland rond 1840 B.van Straalen en B van Oyen
253 Ijsselmonde In groei en Bloei J. Klok
254 Vredegerecht  Ridderkerk  
255 Bijlagen Vredegerecht  
256 De Watermolens van Heerjansdam K.Brinkman
257 Burgemeester Bestuurder, Boegbeeld Verhoeven A ver
258 In 4 Kwartier door Schoonhoven''sHistorisch Revier Lugard,G.J
259 Groeten uit Heerjansdam Brinkman K en A.Gouw
260 Zwijndrecht verleden in Beeld Wendt, H.W.
261 Huig Baas Rooy, Jacob. de
262 Beschyvinge van Holland, Zeeland en Vriefland Scriverius, P.
263 Hantvesten Privilgien Costvmen C.V.Beveren
264 Historsch Album Zuid-Holland Timmermans, P.
265 Op uw stoel Laurillard, E.
266 Kroniek der stad Dordrecht Gemeentebestuur Dordrecht
267 Het Klooster Eemstein bij Zwijndrecht Gerrit Vermeer
268 Het Eilandje Meerdervoort  Van ridderslot to tuindorp Leer, K. van der
269 De Zuid Hollandse Eilanden en de Oevers van de Maas Hisstory
270 Stadsbeeld Rotterdam 1965-1982 Haan, H. de    en  Haagsma, I.
271 Geschiedenis van Dordrecht 1572     Frijhoff, W.
272 Geschiedenis van Dordrecht 1572 t/m 1813 Frijhoff, W.
273 Geschiedenis van Dordrecht 1813 t/m 2000 Pim Kooij
274 Die Zandtdelinghe  een heerlijkheid in H.I.Ambacht Verseveldt-Sesselaar, A.J.
275 Ingelanden als Uitbaters Wouda, B.
276 Burgerlijk wetboek  1972 R. Herrman
277 Justitie klanten in vroeger tijd Aardoom, H
278 Gewone mensen in vroeger tijd Aardoom, H
279 De rubber en kunststofindustrie vanaf 1820 tot 1970 en militaire toepassingen daarvan Frits Irrgang
280 De Wurref van Veldhuis Ruudslagter en Freek Post
281 Het Hoogheemraadschap van de Zwijndrechtse Waard Jorissen, E
282 Mandoline zang en viool album Lou Brandy
283 Notulenboek van dde Bouwvdereniging Juliana
284 De Nederlandsche Scheepsbouwkonst Cornelis van YK
285 Register op de geslachtsnamen  
286 Over scheepswerven op het eiland Ijsselmonde L. Slikkerveer
287 Rubber Tijd Ronald Lagendijk
288 Theologischr Hogeschool Johannes Calvijn Herman van Beek
289 Verkenningen vanuit Schoonhoven in het begin van onze eeuw H.A.Voet
290 Kleine schoolatlas der gehele aarde  1953  in 48 kaarten P Eibergen
Nr Geschiedenis + WO 2 Auteur
1 Ridderkerk en de Tweede wereldoorlog  st. Oud Ridderkerk
2 Dagboek duits  1938  1939 Konigstuhl
3 Verordeningen Blad Nederlands gebied 1943  
4 Verordeningen Blad Nederlands gebied 1944-1945  
5 Verordeningen Blad Nederlands gebied  1941  
6 Nazi Hel   W.van de Pol
7 In handen van de vijand Dusschooten, D.
8 Volk in verdrukking en verzet Rengelink, J.W.   en      Mug, I.
9 Niet vergeten / Alblasserdam 1940 - 1945 Ambags - van Veenendaal, H.C. 
10 Moe!... Er staat een Duitser in de straat Ridder, S. de
11 Oorlogsherinneringen 1940 - 1945 Emck, N.H.
12 Crossing   December   1944 Frans van Heest
13 De Crash van de Padvinder P.van de Leer
14 Noodlanding mil.vliegtuig Bolnes  1927 Leidsche krant
15 Het verhaal van Marion van Straten Janneke de Moei
16 Nee en nog eens Nee G. Hoekstra
17 Happy days are here again Ton van Tast
18 Dat kan ons gebeuren Gert Jan van Setten
19 Dolle dinsdag tot Bevrijding W. Trees
20 Nederland in Oorlog eigentijdse uitgave
21 Nederland in Oorlog eigentijdse uitgave
22 De Militaire spectator M.R.H. Calmeijer
23 Een dagboek met sprookjes uit kamp Westerboek Tuindorp Haarlem
24 Joodse kinderen in Kamp Vught Janneke de Moei
25 In Het Net gevangen Janneke de Moei
26 Vijf bange jaren H.F.Babbe
27 Bericht van de Tweede wereld oorlog Serie    ( onderin   nummer 4)
28 Geillustreede geschiedenis Tweede Wereld Oorlog C.L. Sulzberger
29 Blitzkrieg  1940 Ward Rutherford
30 Joodse inwoners van Ridderkerk st. Oud Ridderkerk
31 Dertien dagen in mei Floris B. Bakels
Nr RIDDERKERK Auteur
1 Inventarisatie Archief Gemeente Ridderkerk tot 1942 Blom, J.W.A. van der
2 Inventarisatie Archief van de Gemeente Ridderkerk (1943 - 1959) Zaal, R.
3 Inventaris van het archief van de Gemeentepolitie Ridderkerk (1940 - 1969) Belle, C. van
4 Van Reformatie tot Reformatie (Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) Groeneveld, J.M.A. en Kreling, A.
5 Zegeningen van de God van Bethel (75jaar Ger.Gemeente Ridderkerk) Stolk, B.
6 Schetsen uit het kerkelijk verleden Zee, Ds. G. van der
7 Een gemeente in opbouw (Kerkelijke notities van 1574 - 1675) Hofman, M.G. en  Houtman, C.J.
8 50jaar St. Jorisparochie en -kerk Gerritse, H.
9 Honderd jaar Ger.Gem. Ridderkerk  
10 Hoop en Zegen (60jaar bestaan SGP-kiesvereniging "De Hoop", Ridderkerk) Ouden, A. den
10a Hoop en Zegen  80 jaar    S G P  Annie Nugteren
11 Voor gezette tijden / 12 preken uit 1915 van A. Makkenze (Predikant Ger.Gemeente Ridderkerk) Makkenze, Ds. A.
12 Predikant tussen Pietisme en Reveil / J.H. v.d. Groef, Hervormd Predikant te Ridderkerk 1770 -1818 Leurdink, G.H.
13 25jaar Hervormde Wijkgemeente II, Ridderkerk ("Goede Herderkerk") Baat, C. de     en    Linde, J. v.d. 
14 50jaar Herv. Wijkgemeente "Goede Herderkerk", Ridderkerk Sintemaartensdijk, J.  . 
15 In Abrahams voetspoor (Gereformeerde Kerk Ridderkerk) Herik, A.van der
16 Onvoltooid verleden (550jaar Singelkerk te Ridderkerk) Hofman, M.G.
17 25jaar Rotary Club Ridderkerk (1975 - 2000)   
18 Politie-verordening 1744 Groeninx van Zoelen, Mr. O.
19 Ridderkerkse Politieverordening 1949  
20 van Kogelenberg opotimaal Kogelenberg, M.P van
21 100jaar Verg. voor Chr. Lager Onderwijs "Laat de kinderkens tot Mij komen" (1869 -1969)  
22 Pioniers (Chr. Onderwijs in Ridderkerk in de loop der eeuwen) Bouwman, A.J.
23 Vereniging voor Prot. Christelijk Basisonderwijs te Ridderkerk ( 1908 - 1983) Prooijen, T. van
24 Van Kuyper tot Farel (Chr. Scholengemeenschap te Ridderkerk 1921 - 1991) Sintemaartensdijk, J.   e.a. 
25 Schooltijd (125jaar Verg. Chr. Basisonderwijs "Laat de kinderkens tot Mij komen", Ridderkerk) Parel, C.E.   en   Hofman, M.G.
26 25jaar Gem. Electriciteits Bedrijf Ridderkerk (1914 -1939) Gemeentebestuur Ridderkerk
27 De electrificatie der Gemeente Ridderkerk Waal, C. van der
28 Wat een water - 75jaar Waterleiding Ridderkerk Verkaik, L.
29 Dubbelman Ridderkerk BV  100jarig bestaan Maliepaard, A.  en  Bisschops, E.
30 Elasticiteit kent geen tijd / 125jaar Trelleborg Bakker (1879 - 2004) Kruithof, J. 
31 Gemeentehuis, Ontmoetingscentrum Ridderkerk Vandenhove, Ch.
32 Ridderkerk in de watersnood (1953) Nieuwenhuizen, A.M.
33 De molens in Ridderkerk Winter, E. de
34 Ridderrijkers- in zwart wit 1988 Zee, T. van der
35 Schoorsteengelden te Ridderkerk (1638 - 1644 - 1645) Hakken, J. 
36 Huldeblijk bij het 25jarig jubileum als hoofd OLS Emck, P.J.
37 Het omzien en vooruitzien van een hovenier / 170jaar Aardoom Bruin, E. de
38 Archeologische vindplaatsen in Ridderkerk Carmiggelt, A. en Trierum, M.C. van
39 25jaar Fotoclub Ridderkerk (1960 - 1985) Dalen, J.L. van
40 50jaar Fotoclub Ridderkerk (1960 - 2010) Wal, P. van der
41 Hoe woonden onze ouders / grootouders Stout, A.
42 S.E.R.-koor; van 1987 - 2005 / Verleden, heden en toekomst  
43 Herinneringen uit het Ridderkerks verzet Otter, J. den
44 Ridderkerk en de Tweede Wereldoorlog (1e druk) Diverse auteurs
45 Cornelis Verolme - opkomst en ondergang Dekker, A.
46 Cornelis Verolme en zijn bedrijven (t.g.v. 100e geboortedag Verolme  04.09.2000) Rijke, A. 
47 Adresboek Ridderkerk van A-Z (1971)  
48 Selectie Ridderkerk (omnibus) Es, J. van der
49 IJselmonde, Ridderkerk en Barendrecht Verheul Dzn., J. 
50 Watersnood 1953 Gent, W. van
50 a Watersnood 1953  
51 Opening Gemeentehuis Ridderkerk 1909 Schippers, C.
52 Herinneringsalbum 500jaar Ridderkerk (Tentoonstelling 17 - 24 augustus 1946)  
53 Assisten van het Gemeentebeleid Ridderkerk  
54 Rotterdams Jaarboekje 1988 Stadsarchief Rotterdam
55 veertig jaar uit gewlicht Maarten Douma
56 Brief van ingezetenen van Ridderkerk aan Mr. J.R. Thorbecke  
57 Een stukje Ridderkerk / Rijmbundeltje over de jaren 1930 - 1940 Steen, J. van der
58 Artikelen over Ridderkerk in De Combinatie 1997 - 1998  
59 Ridderkerk  en Rijsoord Omstreeks het 1840  
60 St. Oudheidkamer Ridderkerk  
61 Ridderkerk- korte His. Schets   t/m 1920  
62 Gids voor Ridderkerk  
63 Staat van Huizen met hun huurwaarde in 1553  
64 De geschiedenis van de Muziekver. Ridderker fanfare incl. CD  
65 Door Oudheidkamer Ridderkerk uitgegeven boekjes nrs. 27 t/m 35  
66 Oudheidkamer Boekjes Ridderkerk  
67 Door Oudheidkamer Ridderkerk uitgegeven boekjes nrs. 14 t/m 26  
68 Kwartierstatenboek XVII Nagtegaal, H.K.   e.a. 
69 Ridderkerk, herdenking 500jaar (20.10.1946) Zee, G. van der      e.a. 
70 Selectie Ridderkerk  
71 Selectie Ridderkerk 1975  /1995  
72 Terug naar toen in Ridderkerk Hoek
73 Selectie Ridderkerk  Es, J. van der
74 Selectie Ridderkerk  
75 Ridderkerk in de Franse tijd Stadsarchief Rotterdam
76 Hier Ridderkerk  1971 / 1975  
77 Ken Ridderkerk Gemeentebestuur Ridderkerk
78 4 mei herdenking  
79 Manuaal voor demn waardsman van Nieuw Reyerwaard  
80 De gemeente Ridderkerk  
81 De migratie van het Drentse gezin naar Ridderkerk Zwan, C. van der
82 Door-Volharding-Cooperatie (25jarig bestaan 1911 - 1936)  
83 Rotterdams Jaarboekje 2006 Stadsarchief Rotterdam
85 Jeugdkiekjes / opgroeien in Ridderkerk Rijsdijk, T.
86 50 jaar in woord en beeld B. Stolk
87 Vereninging voor Christelijk lager onderwijs  1869 t/m 1969  
88 Hoop en Zegen (60jaar bestaan SGP-kiesvereniging "De Hoop", Ridderkerk) B.Stolk
89 Ver. Voor Protstans-Chr. Basis onderwijs  
90 Hoop en zegen   80 jaar    SGP annie nugteren
91 Archelogie van Ridderkerk Maarten Japenga
92 Werkplaatsen   Rond de kerk Kelvin Wilson
93 Wat een water - 75jaar Waterleiding Ridderkerk L. Verkaik
94  Centrum van Scheepsbouw    Elec. En Machine fabricage  
95 Plietsie , Blieft u    gem. Politie Ridderkerk Albert van Andel
96 De Migratie van het Drentse gezin naar Ridderkerk C van der Zwan
97 Rijmbundeltje  over de jaren  1930 t/m 1940    van Ridderkerk Joop van der Steen
98 Hier Ridderkerk  1971 / 1976  
99 Hier Ridderkerk  1976 / 1979  
100 Door Volharding Ridderkerk
101 De Vier Jaargetijden te Ridderkerk Mark Siebers
102 Scheepswerven op het eiland Ijsselmonde L. Slikkerveer
103 50 jaar R.V.V.H C.B. de Ridder
104 veertig jaar uit gewlicht  
105 Ridderkerk in Beeld Teun Rijsdijk
106 Kerken in Ridderkerk  toen en nu M.G.Hofman
107 De Rubberkoerier    No. 3  
108 Ridderkerk, verleden en heden in Beeld    numer 27  
109 Ridderkerk,s verleden en Heden in Beeld St. Oud Ridderkerk
110 Inventaris van het Archief der Gemeente Ridderkerk tot 1942 Blom, J.W.A. van der
111 De Zevenklapper 1953 1 jaargang
112 De Zevenklapper 1955 3 jaargang
113 De Zevenklapper 1956 4 jaargang
114 De Zevenklapper 1957 5 jaargang
115 Jaarverslag 2016  Oudheidkamer en info centrum  
     
116 Obadja    van toen en nu    150 jaar  
117 Ridderkerk na de Tweede Wereldoorlog Dick de Winter /J.Kruithof
118 Indrukken van Ridderkerk M.Sanders
119 Ooievaar op de lichtmast Cock Raaijmakers
120 Achtergrondmuziek   , Muzikale levensverhalen Cock Raaijmakers
121 Over Moeders en |Dochters Cock Raaijmakers
122    
123    
124    
125    
     
     
182 En toen was het stil Hans Onderwater
Nr Stambomen Auteur
1 Familieboek Moerkerken Fam. Moerkerken
2 Stamboom van het geslacht Donkersloot Donkersloot, H.
3 Familieboek De Zeeuw Theo de Zeeuw
4 van der Wiel / Van Noort/ Blijgeest  /Grasdijck  K.J Slijkerman
5 Duizend jaar voorgeslacht (1e supplement) K.J Slijkerman
6 Duizend jaar voorgeslacht (2e supplement) K.J Slijkerman
7 Fam.Kroniek  Johannes van Dam/ Geertje Borst B.Ouweneel
8 De dolerenden van 1886 en hun nageslacht Beek, P. van en  Kuyper, D. Th.
9 Ouweneel en Jongeneel W.J mOuweneel
10 De geslachten Cranendonk in Holland Sigmond, C.  en Slijkerman, K.J.
11 Familieboek van Frankje Derktje Pruis, geboren Dontje  
12 Stamboek  Van Rij J van Rij
13 Geslacht Stehouwer J A vd Giessen / LM vd Hoeven
14 Drie eeuwen Valstar / Valster Valstar
15 Het West-brabantse geslacht Versluijs Versluijs, J.
16 De Zeeuwse familie Tack, Tak en de Maret Tak Tack, P.D.
17 Kroniek families Groeneveld en Van Dam  
18 Geslacht van den Hoek   Ridderkerk A.P Van der Hoek
19 Stamboom fam. Zijderveld J.C van Rietschoten
20 Stamboom  J.C van Rietschoten   deel 1  
21 Stamboom  J.C van Rietschoten   deel 2  
22 Stamboom  J.C van Rietschoten   deel 3  
23 Stamboom  J.C. van Rietschoten  deel 4  
24 Stamreeks  Barendregt  
25 Geslacht Fam. Smit  Alblasserwaard /Oud beijerland  
26 Het Groningse geslacht Corporaal J.Korporaal
27 Fam.  Ned/Amerikaans Fam. Bothof/Bothoff A.Garden
28 Drie verwante geslachten Van Driel Sigmond, C.   en   Slijkerman, K.J.
29 Geschenkboek Fam. Huyser  
30 Fam. Van Punt L.W. Punt
31 De nazaten van Jan Vink de Quaadsteniet Kwaadsteniet, D. de
32 Geslacht Nugteren K.J Slijkerman
33 Duizend jaar voorgeslacht K.J Slijkerman
34 Geddenkboek Adriaan Pot Kast  onder in
35 van Splunder- Noordhoek jan van Splunder
                           De in de bibliotheek voorradige    C.D . Roms   
Nr Titel Opmerking Plaats
1 Fam.Bakker okt. 2009  
2 Fam. van Eijk   Carnisse Barendrecht
3 Fam. Dick Broekhuizen 2011 Ridderkerk
4 Fam. van Wingerden 1775 H.I.Ambacht
5 Fam. van Wingerden 2006 Ridderkerk
6 Fam. van Wingerden 2006 Ridderkerk
7 Fam. van der Waal 2005 Ridderkerk
8 Fam. Van der Steen   Ridderkerk
9 Fam.stichting  Huyser 25 jaar tijdschriften Ridderkerk
10 Fam. Van Splunder  J. 1940  t/m 1945 Ridderkerk
11 f    
12 f    
13 f    
14 Excelsior 1964 Bolnes
15 St Oud Ridderkerk    
16 Foto,s Medewerkers  2005  
17 Tentoonstelling Dorpsschool 25 jaar oudheidkamer Ridderkerk
18 Wat een Vondst 2005 Ridderkerk
19 Kaart en Kleed oudheidkamer Ridderkerk
20 Molendijk   Ridderkerk
21 C.N.V. Jeugdclub vriendenkring Ridderkerk
22 St.Evenmenten Pinkstermarkt Ridderkerk
23 Oudheidkamer 2010 Ridderkerk
24 IJs in de vijver   sneeuw in de straat mrt-05 Ridderkerk
25 Mooi Ridderkerk   alle wijken   Ridderkerk
26 Oudheidkamer 2009 Ridderkerk
27 Oudheidkamer 2007 Ridderkerk
28 Gemeente Ridderkerk H.Haak gem.archief Rt
29 Gemeente Ridderkerk Cees Smits Huis den Donck
30 De Archeoloog    
31 Schering en Inslag deel 1  
32 Schering en Inslag dee l2  
33 Rijsoord 2009  
34 Rezoords 2007 H.van Hal
35 G A R   Reijerwaard over Molens 2009 Els  de Winter
36 Molen in Ridderkerk 2009 Els  de Winter
37 Boekje Molens in Ridderkerk 2009 Els  de Winter
38 Geboorten en Dopen   Ridderkerk
39 Boele Foto,s Ridderkerk
40 Boele gegevens Ridderkerk
41 De Nederlandse Leeuw D N L  
42 De Nederlandse Leeuw D N L  
43 De Nederlandse Leeuw D N L  
44 Gegevens Gas bedrijf P.D.Tack deel 1
45 Gegevens Gas bedrijf P.D.Tack deel 2
46 Foto,s Gasbedrijf 2005  
47 Aardrijkskundig Woordenboek Disc 1 of 2  
48 Streekarchif Midder Holland Gouda  
49 Gem. Archief Rotterdam Oorkonde  
50 Rotterdam Bewaart schat van de Stad  
51 N.G.V  65 jaar   Middeleeuws Vlechtwerk  65 jaar 2011  
52 Oud Notarieel Archief Ijsselmonde  1661 - 1811  
53 Rotterdams Boekje 1888-2002  
54 Mededelingen   Gens Germana 1975-2002  
55 Ons Voorgeslag 50 jaar 1946-1995  
56 Ons Voorgeslag 50 jaar 1946-1995  
57 Ons Voorgeslag 50 jaar 1946-1995  
58 Alblasserdam   2007 bronnen van genealogie
59 Alblasserdam   2014  
60 N S B        Ridderkerk   Ridderkerk
61 Ridderkerk in de tweede Wereld Oorlog 2012  
62 Inventaris 1 t/m 191  
63 Aktes    
64 Notarieelarchief Ridderkerk 1 t/m 191  
65 40 jaar HVB van oude kerkboeken    
Nr zoeken bib Auteur
1 75 jaar St.Theresia-kapel  
2 100 jaar  Christelijk Onderwijs Bolnes Jong W.Ph
3 125 jaar  Openbaar Onderwijs De Riederwaard Botticher  S E T en Moerkerken
4 Hist. Wandeling door de oude Kernen Bolne Adrie Maliepaard
5 Boele Bolnes Joost van Beek
6 Geert Jan Boele Ger de Jong
7 Boele,s Scheepswerven Guy,s G en Ladage, D
8 Boele nieuws       1960  tm 1962  
9 Boele nieuws       1963  tm 1964  
10 Boele nieuws       1964  tm  1965  
11 Boele nieuws       1966  tm  1967  
12 Boele nieuws       1968  tm  1969  
13 Boele nieuws       1970  tm  1971  
14 Boele nieuws       1972  tm  1973  
15 Boele nieuws       1974  tm  1975  
16 Boele nieuws       1975  tm  1979  
17 Boele nieuws       1979  tm  1982  
18 Boele Scheepswerven Ger Guijs   en Dick Ladage
19 Boele Bolnes    Holland  
20 Stuwkracht in Staal   Motoren fabriek Bolnes J.Vegter
Nr Rijsoord    Oostendam Auteur
1 Genealogie van Stamboom tot Familiegeschiedenis Drie, R. van   e.a.
2 De Kerk overe de brug  gemeente Rijsoord 400 jaar Bal, M.G.A.
3 200jaar De Schalk Straaten, G. van der
4 De Koning Vlees Els de Koning
5 Door de jaren trouw   school met de bijbel Rijsoord Kees Stiksma
6 Wandelinge deur Rezoord Kraaennester
7 Trouw tot het einde; Verg. Een School met de Bijbel, Rijsoord (1986 - 1995) Hooijmeijer, G.
8 Dromen van Rijsoord (Dreaming of Rijsoord) Dongen, G.A. van
9 Oostendam door de jaren heen Cranendonk, P.
10 Oostendam door de jaren heen  
11 Hert archief van Vlasserij van Nes      1861 t/m 1993  
12 De Politieke Dampkring worde gezuiverd F.H. van Leeuwen
13 Rijsoord over de Honderd   1989 t/m  2014 W.J. Van Gameren
14 Mijn kinderjaren in Rijsoord Gameren, W.J. van
15 Ver. Tot Verbetering der Volkshuisvesting RIJSOORD   1913  t/m 2003 Dick Alblas
16 Van katholieke godshuis tot hervormde kerk van Rijsoord K. Brinkman
17 50 jaar Oranjevereniging  Rijsoord  
18 Herinnering van strijd voor kerk en school   te Rijsoord Sleeswijk visser
19 Dolerendenden en Mannenbroeders in Ridderkerk R.A.D. Renting
Nr Slikkerveer Auteur
1 Inventaris archief Huys ten Donck Woelderink, B.
2 "Looft den Heer die wondren werkt" (75jaar Wilhelminakerk Slikkerveer 1931 - 2006) Schreuder, B,
3 Omzien en verder gaan / 100jaar Verg. Prot. Chr. Schoolonderwijs, Slikkerveer (1902 - 2002) Diverse auteurs
4 50 jaar Technisch dagonderwijs in Ridderkerk  
5 Sportvereniging Slikkerveer 50 jaar   
6 NV Internationale Scheepsbouw Maatschappij "De Maas" (Intermaas),         Slikkerveer  
7 Gusto 1862 - 1962  / de som der delen  
8 De Jong tours   50 jaar de jong
9  De Jong Tours    1973 t/m 1978  
10 De Jongtours 40 jaar    1923 t/m 1963  
11  Tram en Tramlijnen A. Dijkers   /  H.G Hesselink
12 De Blokkendoos Cor Boelhouders
13 Het Huys ten Donck / Platenboek t.g.v. de Tentoonstelling 2012 in de Oudheidkamer Ridderkerk Stichting Oud Ridderkerk
14 Leven op Het Huys ten Donck Thoen, I.
15 Honderd energieke jaren  Smit Slikkerveer   J. Hoek
16 Mens en Bedrijf      Smit Slikkerveer H.Knap
17 Genealogie van het geslacht Groeninx van Zoelen Scheffer, J.H.
18 Het Huys ten Donck en de familie Groeninx Van Zoelen Thoen, I.
19 Slikkerveer Christelijk Mannenkoor 60 jaar (1933 - 1993)  
20 Groot en van Vliet huib van Vliet
21 Scheepsbouw J.F. Gugelot     A.P. Helwig
22 Instituut   Holland    Slikkerveer  
23 Uitslaan en Afschrijven in de Scheepsbouw N.Stam
24 Handleiding  voor de metaalbewerker in de scheepsbouw    A 1 M. Dekker
24 Handleiding  voor de metaalbewerker in de scheepsbouw    B 1  
25 Handleiding  voor de metaalbewerker in de scheepsbouw    C 1  
26 Inventaris archief Huis ten Donck B. Woelderink
27 Vaart  een eeuw scheepvaarttechniek in Nederland Arne Zuiidhoek
28 75 jaar Smit Slikkerveer H  Knap
29 50 jaar sportvereniging Slikkerveer B Hagendijk
30 Een historische wandeling door de oude kernen van Ridderkerk     SLIKKERVEER Adrie Maliepaard
NR Titel van het boek Auteur
1 Inventarisatie der archieven voormalige Gem. IJsselmonde (1552 - 1941) Nieuwenhuis, J.G.B.
2 Inventarisatie archief Polder Voordonkersloot Leeden, J. van der
3 Overzicht van de leenkamers in Holland Kort, J.C.
4 Bronnen van de geschiedenis van Rotterdam / Regentenlijst Unger, J.H.W.
5 De oudste stadsrekeningen van Dordrecht (1284 - 1424) Dozy, Ch. M.
6 Inventaris van het archief Polders Oud- en Nieuw Reijerwaard (II) Wouda, B. 
7 Stichting zoekt bootbakje, bollenbreker Dansink, M.   en  Hillen, I. 
8 Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift  
9 De Delftse Bijbel in't licht der historie / Inleiding bij de Delftse Bijbel van 1477 Bruin, C.C. de
10 Kerkelijk Dordrecht (deel 1) Schotel, G.D.J.
10 Kerkelijk Dordrecht (deel 2) Schotel, G.D.J.
11 De Classis Dordrecht van 1573 - 1609 Tukker, C.A.
12 Kinderarbeid in de 19e eeuw Vleggeert, J.C.
13 Plaatselijke Begrooting Thorbecke
14 Rijnmond blauw (50jaar Politie Rotterdam - Rijnmond) Hofs, J.
15 Nederlandse gewichten Zevenboom, K.M.C./Wittop Koning,D.A.
16 Glorie van Holland Vet, A. van der
17 75jaar Autobussen in Rotterdam (1906 - 1981) Wallast, M.
18 De tram die rijdt op wielen Troost, P.R.
19 Rivieren, dijken, polders en overzetveren Visser - Ameling, M. de 
20 Uit de geschiedenis van de Rotterdamse stoomtram (I) Koster, C.M.
20 Uit de geschiedenis van de Rotterdamse stoomtram (I) Koster, C.M.
21 De paardetram in Nederland Leideritz, W.J.M.
22 De Noordtunnel in 36 Maanden  
23 Heen en weer heen; pontjes, voetveren, veerlieden en veerhuizen Dam, A. van
24 Smit / Smit Internationale 150jaar  (1842 - 1992) Oosterwijk, B.
25 Verzameling van 84 Hollandsche Schepen / 84 zwart-wit schetsen Brink, J. van den
26 Vaart Anne Zuidhoek
27 Lijn van Oranje / Oranje Lijn (1937 - 1970) Klein, A.
28 De Nederlandse Posterijen in oude ansichten Giphart,J.
29 De laatste riviervissers Lobregt, P.   en   Os, J. van
30 De oude Nederlandse maten en gewichten Verhoeff, J.M.
31 Scheepswerf De Jong en Smit (1921 - 1975) Mulder, P. 
32 Machinefabriek en Scheepswerf P. Smit Jr. Goudappel, J.A.
33 Binnenvaart onder stoom Martens, R.  en  Westra, L.
34 Schippers op de Alblas en de Graafstroom L Smit  / A Krijgsman
35 Van Jonker en Stans tot Alblas Historisch Genootschap H.I.Ambacht
36 Scheepswerf  "De Noord" te Ablasserdam (1904 - 1954)  
37 Scheepswerven op het eiland IJsselmonde langs de Noord en de Maas Slikkerveer, Pl.zn, L. 
38 Stoomboot  Scoonhoven   Radarboot Schoonhoven W.J.J.Boot
39 De  Nederlandse Radar Stoomvaart W.J.J Boot
40 De zeilvloot van Willem Ruys en de Rotterdamse Lloyd W.J.J.Boot
41 De laatste Nederlandse zeilschepen Leclercq, W.L.
42 Nederlandse Zeilschepen (1813 - 1880) Smit, L.   en  Hacquebord, H.
43 Nederlandse Zeilschepen (1880 - 1922) Smit, L.   en  Hacquebord, H.
44 Nederlandse Raderboten (1823 - 1955) Lodder, J.W.
45 Schepen onder stoom (van Raderboot tot Oceaanstomer) Oosten, F.C.
46 Landschappen in Zuid-Holland Oerlemans, H.
47 Geschiedenis der polders Oud- en Nieuw Reijerwaard Bilderbeek, W.H.
48 Het Hoogheemraadschap van de Zwijndrechtse Waard Jorissen, F.
49 Handvesten en Oorkonden / de regtsgeschiedenis van den Zwijndrechtschen Waard Nibbelink, D.W.
50 Reglement Hoogheemraadschap Zwijndrechtse Waard (28.12.1906) Provincie Zuid-Holland
51 Reglement voor het Waterschap van West IJsselmonde (19.09.1856)  Provincie Zuid-Holland
52 Denkend aan de Polder Nieuw Reijerwaard Reijmerink, J.  en   Rijsdijk, T.
53 Beschrijving van de Riederwaard (1848) Regt, J.W.
54 De Ramp Nationale uitgave
55 De Ramp / een reconstructie van de watersnood van 1953 Slager, K.
56 Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland (deel I) Gottschalk, M.K.E.
57 Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland (deel II) Gottschalk, M.K.E.
58 Januari-vloed 1916 Staal, M. van der
59 Herinneringsalbum  Grooten Watersnoos 1916 Boon
60 Hoogwater - 50jaar na de watersnood van 1953 (incl. CD) Flameling, I.
61 Zwijndrecht den Riederwaard E.A Regt, J.W.
62 De waterkeringen , Waterschappen en Polders van Zuid Holland  Deel 4 Teixeira de Matlos L,F
63 De Deltawerken op IJsselmonde voltooid Nes, A.C. van
64 Kabinet van Nederlandsche Outheden en Gezichten Rademaker, A.
65 Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland Stöver, J.
66 Develstein, de geschiedenis van een kasteel Leer, K. van der  
67 Landhuizen en kastelen in Nederland Guillermo, J.
68 Historische buitenplaatsen in particulier bezit Tromp, Drs. H.
69 Zuid-Hollands Molenboek Bicker Caarten, A.   e.a.
70 De molens van Zuid-Holland Prov. Bestuur van Zuid-Holland
71 Steeën in 't Ambacht Giessen, J.A. v.d.  en Hoeven, L.M. v.d. 
72 Boerderijen en hun bewoners in de Groote Waard (deel 2, Hoekse Waard) Hoek, A.P. van den
73 Boerderijen en hun bewoners in de Groote Waard (deel 1, Eiland van Dordrecht) Hoek, A.P. van den
74 Boerderijen in Zuid-Holland Verheul Dzn., J.
75 van nederlandse harmonie- en fanfareorkesten Beek, J. van
76 Mozaiek van de Blaasmuziek Beek, J. van
77 van Dale's Etymologisch woordenboek Veen, P.A.F. van
78 Historiese grammatika van het Nederlands Schönfeld, M.
79 Nederlands spreekwoordenboek Walters, N.
80 Studies over de oudste plaatsnamen van Holland en Utrecht  Gysseling, M.  en   Blok, D.P.
81 Middelnederlandsch Handwoordenboek Verdam, J.
82 De taal van de vlasser Brouwers, Drs. A.P.J.
83 "Lees en herlees" - gedichtenbundeltje Zee, T. van der
84 Het slot van IJsselmonde, een berijmd verhaal Hoop, A. van der
85 Onuitgegeven en verspreide gedichten /A.P. van Groningen, Herv. Predikant R'kerk 1837 - 1861 Groningen, Ds. A.P. van
86 Zandkorrels - schelpen Zee, T. van der
87 Spiegelruit Hardam - van Omme, F. 
88 Romans and Batavins  
89 De beneden delta van Rijn en Maas   
90 Atlas voor Nederlandsche Paleographie Brouwer, H.
91 Algemeen adresboek Eiland IJsselmonde  
92 Register op de geslachtsnamen Balen, M.
93 Genealogie van Stamboom tot Familiegeschiedenis Drie, R. van   e.a.
94 Nederlandse Sibbekundigen voor 1853 (deel I) Toll, J. van
95 Doopboek van de Hervormde Kerk in H.I.Ambacht en Sandelingen Ambacht Medema, J.P.
96 Accuraat en goed-gehumeurd Fam. Kleingeld
97 De nederlandse kleipijp  Duco, D.H.
98 Het kopergeld van de Gouden Eeuw (2) / volkskultuur Deursen, Prof. A.Th. van 
99 Het kopergeld van de Gouden Eeuw (3) / volk en overheid Deursen, Prof. A.Th. van 
100 Het kopergeld van de Gouden Eeuw (4) / hel en hemel Deursen, Prof. A.Th. van 
101 Spiegel van het Menselyk Bedryf / Prentenboek over oude ambachten Luyken, J.   en  Luyken, C.
102 De Nederlanden / karakterschetsen, klederdragten Hasebroek, J.P.   e.a. 
103 De Nederlanden / merkwaardige klederdrachten en beroepen Brown, H.
104 Het dagelijks leven in de 17 e eeuw Haye Thomas
105 Het schrijverscollectief / "100 jaar geleden"  Veen, F. v.d. 
106 Klompen - hun makers en dragers Noorlander, H.
107 De ervarene en verstandige Huyshoudster Gravius, N.T.
108 De volmaakte Hollandse keukenmeid Esveldt, S. van
109 Nieuwe verhandeling over de Hoofsche Welgemanierdheyt Graal, J.
110 Lusthof der Huwelijken (1697)  
111 Het bed / 5000jaar waken en slapen  Catalani, C.
112 Schoon en net; hygiene in woning en stad Roding, J.
113 Stroop om te zweten / beroepen en oude ambachten in het oud-nederlandse lied Prick van Wely, M.A.
114 Toen de meidoorn bloeide Leentvaar, J.
115 Handwerksman en middenstand Brinkman, K.    en    Gouw, A.
116 Beroepsnamen boek Glasbergen, J.B.
117 Van Aakschipper tot Zwikker / gids van historische beroepen Denig, C.
118 Folklore der lage landen Haan, Dr. T.W.R.  e.a.
119 Erfgoed, de nederlandse geschiedenis in 100 documenten Elsevier (red.)
120 In 21 stappen vrij onverveerd Nationaal Archief
121 Geschiedenis van het Nederlandse Volk (deel 1) Blok, Prof. P.J.
122 Geschiedenis van het Nederlandse Volk (deel 2) Blok, Prof. P.J.
123 Geschiedenis van het Nederlandse Volk (deel 3) Blok, Prof. P.J.
124 Geschiedenis van het Nederlandse Volk (deel 4) Blok, Prof. P.J.
125 150jaar Koninkrijk der Nederlanden Bouman, P.J.   e.a.
126 Geschiedenis der Nederlanden  1 Kampen, N.G. van
127 Geschiedenis der Nederlanden  2 Kampen, N.G. van
128 Het vereenigd Nederland Martinet, J.F.
129 Erfgoed van Nederland Manning, A.F.
130 Geschiedenis van den Nederlandschen handel   1 Rooy, E.W. de
131 Geschiedenis van den Nederlandschen handel   2 Rooy, E.W. de
132 Geschiedenis van den nederlandschen handel   3 Rooy, E.W. de
133 Onze Vaderlandse Geschiedenis Jansma, K.  en    Schroor, M.
134 Geschiedenis des Vaderlands     1 Bilderdijk, W.
135 Geschiedenis des Vaderlands     2 Bilderdijk, W.
136 Geschiedenis des Vaderlands     3 Bilderdijk, W.
137 Geschiedenis des Vaderlands     4 Bilderdijk, W.
138 Geschiedenis des Vaderlands     5 Bilderdijk, W.
139 Weg met de koning Grolle, J.J.
140 Grenspalen in Nederland Brouwer, T.
141 Gids voor de nederlandse kunst Gelder, H.E. van   e.a.
142 Nederlands verleden in vogelvlucht / van 300 - 1500 Boer, Prof. Dr. D.E.H. de    e.a.
143 Verleden tijd; Nederland in de jaren 1900 - 1930 Mulder, R.
144 Nederlandse Historie Meteren, van
145 Nederland en Oranje in beeld en schrift (2) Schotel, G.D.J.
146 Nederland en Oranje in beeld en schrift (3) Zutphen, A. van
147 Nederland en Oranje in beeld en schrift (4) Kampen, N.G. van
148 Gerard van Loons Aloude Hollandsche Histori  1 Loon, G. van
149 Gerard van Loons Aloude Hollandsche Histori  2 Loon, G. van
150 Hollandse jaar boeken Rijm kronyk  Stoke, M.
151 S G B buro voor onderzoek en statistiek Soc. Geogr. Bureau Gemeente Dordrecht
152 Cultuurhistoristorische objecten Landschapsbeheer Zuid-Holland
153 De Lage Landen van Prehistorie tot 1500 Caenegem, R.C. van  en  Jansen, H.P.H.
154 De Hollanders komen ons vermoorden Alberts, A.
155 Voor drie honderd jaren  1 Bentum, C. van
156 Voor drie honderd jaren  2 Bentum, C. van
157 Vrede van Munster Cataloges
158 De triomf der piraten Cataloges
159 Opstand en Onafhankelijkheid Jensma, Th. E.
160 Uitrusting en ondergang  1588 Scheltema, J.
161 Lamoraal van Egmond Mees, W.C.
162 Meer schetsen uit de Nacht Onderwater, H.
163 O Z O  Dirkse, P.
164 Het Achterhuis       Anne Frank Annie Romein
165 De Bezetting na 50 jaar  1 Jong, Dr. L. de
166 De Bezetting na 50 jaar  2 Jong, Dr. L. de
167 De Bezetting na 50 jaar  3 Jong, Dr. L. de
168 Onderdrukking en Verzet  1 Bolhuis, J.J. van    e.a. 
169 Onderdrukking en Verzet  2 Bolhuis, J.J. van    e.a. 
170 Onderdrukking en Verzet  3 Bolhuis, J.J. van    e.a. 
171 Onderdrukking en Verzet  4 Bolhuis, J.J. van    e.a. 
172 De strijd om de vergeten brug Korpel, A. 
173 Bevrijding     1944 - 1945 Koning, B.
174 Postzegel schrijven geschiedenis Peelen, G.J.
175 Onze oorlog 10-14 mei 1940 Uitgeverij Moorman's Periodieke Pers
176 Rotterdam Mei 1940 Wagenaar, A.
177 In Handen van de vijand  Dusschooten, D.
178 De dag dat het Manna viel  Zwan, J. van der
179 In stug verzet 1940 1945 Boer, Prof. Dr. D.E.H. de    e.a.
180 Verzet in en om Dordt Loon K van
181 Doodenwacht bij onze gevallenen Hoek, G.H.
182 En toen was het stil    Hans Onder water
183 Dordt open stad Vorm, J.A. van der
184 Herinneringen van Hendrik ido ambacht   1940-1945 Verseveldt - Sesselaar, A.J.
185 Uit Oorlogdagboek van Jaap van Beek Mastenbroek, J.
186 De Gouden kroon   1998 -1948  kon. Wilhelmina Rengelink, J.W.   en      Mug, I.
187 Koningin Wilhelmina   1998 - 1948 Regelink en Mug
188 Shell journaal van vorsten en paleizen Fuchs, Dr. J.M. en  Simons, W.J.
189 Woonsteden der Oranje,s Schellart, A.I.J.M.  en     Vries, Th. de
190 A Toi La Gloire  kerkdienst  bij nde begrafenis van Wilhelmina  
191 Het leven van onze Kroonprinses in Beeld  1909 - 1936 dag blad van Rotterdam
192 Boven gegeten en Thee Gedronken    1857  - 1933 Heeckeren van Molecaten, W.J. Baron van
193 Verolme Memoires  deel 1 A D Donkers Rotterdam
194 Verolme Memoires  deel 2 A D Donkers Rotterdam
195 Cornelis Verolme Bruggen, L. van   en   Waalwijk, H.J.
196 Onze jaren           de wereld na de 1945  geschiedenis van de eigen tijd   deel  1 Manning, A.F.       e.a.
197 Onze jaren           de wereld na de 1945  geschiedenis van de eigen tijd   deel  2 Manning, A.F.       e.a.
198 Onze jaren           de wereld na de 1945  geschiedenis van de eigen tijd   deel  3 Manning, A.F.       e.a.
199 Onze jaren           de wereld na de 1945  geschiedenis van de eigen tijd   deel  4 Manning, A.F.       e.a.
200 Onze jaren           de wereld na de 1945  geschiedenis van de eigen tijd   deel  5 Manning, A.F.       e.a.
201 Onze jaren           de wereld na de 1945  geschiedenis van de eigen tijd   deel  6 Manning, A.F.       e.a.
202 Onze jaren           de wereld na de 1945  geschiedenis van de eigen tijd   deel  7 Manning, A.F.       e.a.
203 Zo Leefden de Mensen  van NAPOLEON TOT DE EERSTE WERELD OORLOOG Amsredam Boek
204 Nieuwe Geograpische Historische atlas Kampen en zoon
205 Gemeente atlas van provincie Zuid Holland Kuyper, J.
206 Atlas de Algemeene en Vaderlandsche geschiedenis Hermans, H.  en Woltjer, J.
207 Herttema,s Grote Historische Schoolatlas Willink/ Zwolle
208 Reise en Zak Atlas Sepp, J.C.
209 De watern van Nederland Beekman, A.A.
210 Beschrijving van het Koningrijk der nederlanden Zutphen, A. van
211 Geus gevreesd en Spaans Benauwd N.G.Van Kamper
212 Van dokters en Dorpen op het eiland ijsselmonde Blonk, D.I. en Crezee, J.A. e.a.
213 Ijsselmonde dorp aan de |Maas   1979 Rikxoort, J.D. van
214 Ijsselmonde een dorp aan de Maas    deel 2 Rikxoort, J.D. van
215 Schets van de Zuid hollandse watersnoden in vroeger tijd S.J. Fockema Andreae
216 Zuid-Hollandse Studien   4 E H P Cordfunke
217 Zuid-Hollandse Studien   6 C. De Jong
218 Zuid-Hollandse Studien   8 E H P Cordfunke
219 Zuid-Hollandse Studien   9 E H P Cordfunke
220 Zegels en wapens van steden in Zuid Holland Leemans Prins C.M 
221 Zuid-Hollandse Studieen 14    E H P Cordfunke
222 Korte geschiedenis van de grenzen van de prov. Zuid holland Gouw, J.L. van der
223 Holland in vroeger tijd deel 1 Postma, C.
224 Holland in vroeger tijd deel 4 Postma, C.
225 De Nederlandsche Stad en Dorp Beschrijver Ollefen, L. van      en    Bakker, Rs.
226 Kleine Barendrechtse Historien Kouw, J.W.E.
227 Zwijndrechtse Wetenwaardigheden   1        9182 1994 Piet van Rietschoten
228 Zwijndrechtse Wetenwaardigheden   2       1998 Piet van Rietschoten
229 Zwijndrechtse Wetenwaardigheden   3        1982- 2007 Piet van Rietschoten
230 Pietermans kerk  Leer, C.L. van    e.a.
231 De Hoekseche waard zoals het was 1900-1940 Rijkhoek, J.
232 Uit de vervlogen dagen  WpJ Goosen en J schipper
233 Kleurrijk Rotterdam Doel, P. van den
234 Van Visserdorp tot visserdorp Droogendijk, J.M.
235 Uit de stad van Erasmus W P J Goosens en J.Schipper
236 Jacob Quaack Postmeester van Rotterdam Hoff, B. van 't 
237 Beschrijving van de stad Rotterdam   1738 Spaan, G. van
238 Beschrijving van Dodrecht Balen, M. 
239 Beschrijving van Dordrecht               vierde boek Balen, M. 
240 t begin van Hollant in Dordrecht Beverwyck, Joh. van
241 De gebeurtenissen der november dagen 1813 in Dordrecht en Omstreken Dalen. J.L
242 Resoltutien Notulen Gebefoingneede van "t Collegie van Dordrecht gem Dordrecht
243 De Barendrechtsse Brug Peter Pot
244 Het Eiland Ijsselmonde zoals het was Rijkhoek, J.
245 Hendrik Ido Ambacht  1332-1982 Alders, G.P.        e.a.
246 Eenstijgende stand met zinkend land  Polder Reijerwaard Wouda, B.
247 Heerjansdam en Kleine Lindt burgemeester Heerjansdam
248 Zwijndrecht gemeente zwijdrecht
249 Suindrecht Zwijndrecht Historie van bijna 1000 jaar  gemeente zwijdrecht
250 De eerste eeuwen van Rhoon Vlies, T.A. van der
251 Groot en Klein     Historisch Genootschap H.I.Ambacht
252 Holland rond 1840 B.van Straalen en B van Oyen
253 Ijsselmonde In groei en Bloei J. Klok
254 Vredegerecht  Ridderkerk  
255 Bijlagen Vredegerecht  
256 De Watermolens van Heerjansdam K.Brinkman
257 Burgemeester Bestuurder, Boegbeeld Verhoeven A ver
258 In 4 Kwartier door Schoonhoven''sHistorisch Revier Lugard,G.J
259 Groeten uit Heerjansdam Brinkman K en A.Gouw
260 Zwijndrecht verleden in Beeld Wendt, H.W.
261 Huig Baas Rooy, Jacob. de
262 Beschyvinge van Holland, Zeeland en Vriefland Scriverius, P.
263 Hantvesten Privilgien Costvmen C.V.Beveren
264 Historsch Album Zuid-Holland Timmermans, P.
265 Op uw stoel Laurillard, E.
266 Kroniek der stad Dordrecht Gemeentebestuur Dordrecht
267 Het Klooster Eemstein bij Zwijndrecht Gerrit Vermeer
268 Het Eilandje Meerdervoort  Van ridderslot to tuindorp Leer, K. van der
269 De Zuid Hollandse Eilanden en de Oevers van de Maas Hisstory
270 Stadsbeeld Rotterdam 1965-1982 Haan, H. de    en  Haagsma, I.
271 Geschiedenis van Dordrecht 1572     Frijhoff, W.
272 Geschiedenis van Dordrecht 1572 t/m 1813 Frijhoff, W.
273 Geschiedenis van Dordrecht 1813 t/m 2000 Pim Kooij
274 Die Zandtdelinghe  een heerlijkheid in H.I.Ambacht Verseveldt-Sesselaar, A.J.
275 Ingelanden als Uitbaters Wouda, B.
276 Burgerlijk wetboek  1972 R. Herrman
277 Justitie klanten in vroeger tijd Aardoom, H
278 Gewone mensen in vroeger tijd Aardoom, H
279 De rubber en kunststofindustrie vanaf 1820 tot 1970 en militaire toepassingen daarvan Frits Irrgang
280 De Wurref van Veldhuis Ruudslagter en Freek Post
281 Het Hoogheemraadschap van de Zwijndrechtse Waard Jorissen, E
282 Mandoline zang en viool album Lou Brandy
283 Notulenboek van dde Bouwvdereniging Juliana
284 De Nederlandsche Scheepsbouwkonst Cornelis van YK
285 Register op de geslachtsnamen  
286 Over scheepswerven op het eiland Ijsselmonde L. Slikkerveer
Nr Geschiedenis + WO 2 Auteur
1 Ridderkerk en de Tweede wereldoorlog  st. Oud Ridderkerk
2 Dagboek duits  1938  1939 Konigstuhl
3 Verordeningen Blad Nederlands gebied 1943  
4 Verordeningen Blad Nederlands gebied 1944-1945  
5 Verordeningen Blad Nederlands gebied  1941  
6 Nazi Hel   W.van de Pol
7 In handen van de vijand Dusschooten, D.
8 Volk in verdrukking en verzet Rengelink, J.W.   en      Mug, I.
9 Niet vergeten / Alblasserdam 1940 - 1945 Ambags - van Veenendaal, H.C. 
10 Moe!... Er staat een Duitser in de straat Ridder, S. de
11 Oorlogsherinneringen 1940 - 1945 Emck, N.H.
12 Crossing   December   1944 Frans van Heest
13 De Crash van de Padvinder P.van de Leer
14 Noodlanding mil.vliegtuig Bolnes  1927 Leidsche krant
15 Het verhaal van Marion van Straten Janneke de Moei
16 Nee en nog eens Nee G. Hoekstra
17 Happy days are here again Ton van Tast
18 Dat kan ons gebeuren Gert Jan van Setten
19 Dolle dinsdag tot Bevrijding W. Trees
20 Nederland in Oorlog eigentijdse uitgave
21 Nederland in Oorlog eigentijdse uitgave
22 De Militaire spectator M.R.H. Calmeijer
23 Een dagboek met sprookjes uit kamp Westerboek Tuindorp Haarlem
24 Joodse kinderen in Kamp Vught Janneke de Moei
25 In Het Net gevangen Janneke de Moei
26 Vijf bange jaren H.F.Babbe
27 Bericht van de Tweede wereld oorlog Serie    ( onderin   nummer 4)
28 Geillustreede geschiedenis Tweede Wereld Oorlog C.L. Sulzberger
29 Blitzkrieg  1940 Ward Rutherford
30 Joodse inwoners van Ridderkerk st. Oud Ridderkerk
Nr RIDDERKERK Auteur
1 Inventarisatie Archief Gemeente Ridderkerk tot 1942 Blom, J.W.A. van der
2 Inventarisatie Archief van de Gemeente Ridderkerk (1943 - 1959) Zaal, R.
3 Inventaris van het archief van de Gemeentepolitie Ridderkerk (1940 - 1969) Belle, C. van
4 Van Reformatie tot Reformatie (Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) Groeneveld, J.M.A. en Kreling, A.
5 Zegeningen van de God van Bethel (75jaar Ger.Gemeente Ridderkerk) Stolk, B.
6 Schetsen uit het kerkelijk verleden Zee, Ds. G. van der
7 Een gemeente in opbouw (Kerkelijke notities van 1574 - 1675) Hofman, M.G.    en    Houtman, C.J.
8 50jaar St. Jorisparochie en -kerk Gerritse, H.
9 Honderd jaar Ger.Gem. Ridderkerk  
10 Hoop en Zegen (60jaar bestaan SGP-kiesvereniging "De Hoop", Ridderkerk) Ouden, A. den
10a Hoop en Zegen  80 jaar    S G P  Annie Nugteren
11 Voor gezette tijden / 12 preken uit 1915 van A. Makkenze (Predikant Ger.Gemeente Ridderkerk) Makkenze, Ds. A.
12 Predikant tussen Pietisme en Reveil / J.H. v.d. Groef, Hervormd Predikant te Ridderkerk 1770 -1818 Leurdink, G.H.
13 25jaar Hervormde Wijkgemeente II, Ridderkerk ("Goede Herderkerk") Baat, C. de         en    Linde, J. v.d. 
14 50jaar Herv. Wijkgemeente "Goede Herderkerk", Ridderkerk Sintemaartensdijk, J.  . 
15 In Abrahams voetspoor (Gereformeerde Kerk Ridderkerk) Herik, A.van der
16 Onvoltooid verleden (550jaar Singelkerk te Ridderkerk) Hofman, M.G.
17 25jaar Rotary Club Ridderkerk (1975 - 2000)   
18 Politie-verordening 1744 Groeninx van Zoelen, Mr. O.
19 Ridderkerkse Politieverordening 1949  
20 van Kogelenberg opotimaal Kogelenberg, M.P van
21 100jaar Verg. voor Chr. Lager Onderwijs "Laat de kinderkens tot Mij komen" (1869 -1969)  
22 Pioniers (Chr. Onderwijs in Ridderkerk in de loop der eeuwen) Bouwman, A.J.
23 Vereniging voor Prot. Christelijk Basisonderwijs te Ridderkerk ( 1908 - 1983) Prooijen, T. van
24 Van Kuyper tot Farel (Chr. Scholengemeenschap te Ridderkerk 1921 - 1991) Sintemaartensdijk, J.   e.a. 
25 Schooltijd (125jaar Verg. Chr. Basisonderwijs "Laat de kinderkens tot Mij komen", Ridderkerk) Parel, C.E.   en   Hofman, M.G.
26 25jaar Gem. Electriciteits Bedrijf Ridderkerk (1914 -1939) Gemeentebestuur Ridderkerk
27 De electrificatie der Gemeente Ridderkerk Waal, C. van der
28 Wat een water - 75jaar Waterleiding Ridderkerk Verkaik, L.
29 Dubbelman Ridderkerk BV  100jarig bestaan Maliepaard, A.  en  Bisschops, E.
30 Elasticiteit kent geen tijd / 125jaar Trelleborg Bakker (1879 - 2004) Kruithof, J. 
31 Gemeentehuis, Ontmoetingscentrum Ridderkerk Vandenhove, Ch.
32 Ridderkerk in de watersnood (1953) Nieuwenhuizen, A.M.
33 De molens in Ridderkerk Winter, E. de
34 Ridderrijkers- in zwart wit 1988 Zee, T. van der
35 Schoorsteengelden te Ridderkerk (1638 - 1644 - 1645) Hakken, J. 
36 Huldeblijk bij het 25jarig jubileum als hoofd OLS Emck, P.J.
37 Het omzien en vooruitzien van een hovenier / 170jaar Aardoom Bruin, E. de
38 Archeologische vindplaatsen in Ridderkerk Carmiggelt, A. en Trierum, M.C. van
39 25jaar Fotoclub Ridderkerk (1960 - 1985) Dalen, J.L. van
40 50jaar Fotoclub Ridderkerk (1960 - 2010) Wal, P. van der
41 Hoe woonden onze ouders / grootouders Stout, A.
42 S.E.R.-koor; van 1987 - 2005 / Verleden, heden en toekomst  
43 Herinneringen uit het Ridderkerks verzet Otter, J. den
44 Ridderkerk en de Tweede Wereldoorlog (1e druk) Diverse auteurs
45 Cornelis Verolme - opkomst en ondergang Dekker, A.
46 Cornelis Verolme en zijn bedrijven (t.g.v. 100e geboortedag Verolme  04.09.2000) Rijke, A. 
47 Adresboek Ridderkerk van A-Z (1971)  
48 Selectie Ridderkerk (omnibus) Es, J. van der
49 IJselmonde, Ridderkerk en Barendrecht Verheul Dzn., J. 
50 Watersnood 1953  
50 a Watersnood 1953  
  Ridderkerk Gent, W. van
51 Opening Gemeentehuis Ridderkerk 1909 Schippers, C.
52 Herinneringsalbum 500jaar Ridderkerk (Tentoonstelling 17 - 24 augustus 1946)  
53 Assisten van het Gemeentebeleid Ridderkerk  
54 Rotterdams Jaarboekje 1988 Stadsarchief Rotterdam
55 veertig jaar uit gewlicht Maarten Douma
56 Brief van ingezetenen van Ridderkerk aan Mr. J.R. Thorbecke  
57 Een stukje Ridderkerk / Rijmbundeltje over de jaren 1930 - 1940 Steen, J. van der
58 Artikelen over Ridderkerk in De Combinatie 1997 - 1998  
59 Ridderkerk  en Rijsoord Omstreeks het 1840  
60 St. Oudheidkamer Ridderkerk  
61 Ridderkerk- korte His. Schets   t/m 1920  
62 Gids voor Ridderkerk  
63 Staat van Huizen met hun huurwaarde in 1553  
64 De geschiedenis van de Muziekver. Ridderker fanfare incl. CD  
65 Door Oudheidkamer Ridderkerk uitgegeven boekjes nrs. 27 t/m 35  
66 Oudheidkamer Boekjes Ridderkerk  
67 Door Oudheidkamer Ridderkerk uitgegeven boekjes nrs. 14 t/m 26  
68 Kwartierstatenboek XVII Nagtegaal, H.K.   e.a. 
69 Ridderkerk, herdenking 500jaar (20.10.1946) Zee, G. van der      e.a. 
70 Selectie Ridderkerk  
71 Selectie Ridderkerk 1975  /1995  
72 Terug naar toen in Ridderkerk Hoek
73 Selectie Ridderkerk  Es, J. van der
74 Selectie Ridderkerk  
75 Ridderkerk in de Franse tijd Stadsarchief Rotterdam
76 Hier Ridderkerk  1971 / 1975  
77 Ken Ridderkerk Gemeentebestuur Ridderkerk
78 4 mei herdenking  
79 Manuaal voor demn waardsman van Nieuw Reyerwaard  
80 De gemeente Ridderkerk  
81 De migratie van het Drentse gezin naar Ridderkerk Zwan, C. van der
82 Door-Volharding-Cooperatie (25jarig bestaan 1911 - 1936)  
83 Rotterdams Jaarboekje 2006 Stadsarchief Rotterdam
85 Jeugdkiekjes / opgroeien in Ridderkerk Rijsdijk, T.
86 50 jaar in woord en beeld B. Stolk
87 Vereninging voor Christelijk lager onderwijs  1869 t/m 1969  
88 Hoop en Zegen (60jaar bestaan SGP-kiesvereniging "De Hoop", Ridderkerk) B.Stolk
89 Ver. Voor Protstans-Chr. Basis onderwijs  
90 Hoop en zegen   80 jaar    SGP annie nugteren
91 Archelogie van Ridderkerk Maarten Japenga
92 Werkplaatsen   Rond de kerk Kelvin Wilson
93 Wat een water - 75jaar Waterleiding Ridderkerk L. Verkaik
94  Centrum van Scheepsbouw    Elec. En Machine fabricage  
95 Plietsie , Blieft u    gem. Politie Ridderkerk Albert van Andel
96 De Migratie van het Drentse gezin naar Ridderkerk C van der Zwan
97 Rijmbundeltje  over de jaren  1930 t/m 1940    van Ridderkerk Joop van der Steen
98 Hier Ridderkerk  1971 / 1976  
99 Hier Ridderkerk  1976 / 1979  
100 Door Volharding Ridderkerk
101 De Vier Jaargetijden te Ridderkerk Mark Siebers
102 Scheepswerven op het eiland Ijsselmonde L. Slikkerveer
103 50 jaar R.V.V.H C.B. de Ridder
104 veertig jaar uit gewlicht  
105 Ridderkerk in Beeld Teun Rijsdijk
106 Kerken in Ridderkerk  toen en nu M.G.Hofman
107 De Rubberkoerier    No. 3  
108 Ridderkerk, verleden en heden in Beeld    numer 27  
109 Ridderkerk,s verleden en Heden in Beeld St. Oud Ridderkerk
110 Inventaris van het Archief der Gemeente Ridderkerk tot 1942 Blom, J.W.A. van der
111 De Zevenklapper 1953 1 jaargang
112 De Zevenklapper 1955 3 jaargang
113 De Zevenklapper 1956 4 jaargang
114 De Zevenklapper 1957 5 jaargang
Nr Stambomen Auteur
1 Familieboek Moerkerken Fam. Moerkerken
2 Stamboom van het geslacht Donkersloot Donkersloot, H.
3 Familieboek De Zeeuw Theo de Zeeuw
4 van der Wiel / Van Noort/ Blijgeest  /Grasdijck  K.J Slijkerman
5 Duizend jaar voorgeslacht (1e supplement) K.J Slijkerman
6 Duizend jaar voorgeslacht (2e supplement) K.J Slijkerman
7 Fam.Kroniek  Johannes van Dam/ Geertje Borst B.Ouweneel
8 De dolerenden van 1886 en hun nageslacht Beek, P. van en  Kuyper, D. Th.
9 Ouweneel en Jongeneel W.J mOuweneel
10 De geslachten Cranendonk in Holland Sigmond, C.  en Slijkerman, K.J.
11 Familieboek van Frankje Derktje Pruis, geboren Dontje  
12 Stamboek  Van Rij J van Rij
13 Geslacht Stehouwer J A vd Giessen / LM vd Hoeven
14 Drie eeuwen Valstar / Valster Valstar
15 Het West-brabantse geslacht Versluijs Versluijs, J.
16 De Zeeuwse familie Tack, Tak en de Maret Tak Tack, P.D.
17 Kroniek families Groeneveld en Van Dam  
18 Geslacht van den Hoek   Ridderkerk A.P Van der Hoek
19 Stamboom fam. Zijderveld J.C van Rietschoten
20 Stamboom  J.C van Rietschoten   deel 1  
21 Stamboom  J.C van Rietschoten   deel 2  
22 Stamboom  J.C van Rietschoten   deel 3  
23 Stamboom  J.C. van Rietschoten  deel 4  
24 Stamreeks  Barendregt  
25 Geslacht Fam. Smit  Alblasserwaard /Oud beijerland  
26 Het Groningse geslacht Corporaal J.Korporaal
27 Fam.  Ned/Amerikaans Fam. Bothof/Bothoff A.Garden
28 Drie verwante geslachten Van Driel Sigmond, C.   en   Slijkerman, K.J.
29 Geschenkboek Fam. Huyser  
30 Fam. Van Punt L.W. Punt
31 De nazaten van Jan Vink de Quaadsteniet Kwaadsteniet, D. de
32 Geslacht Nugteren K.J Slijkerman
33 Duizend jaar voorgeslacht K.J Slijkerman
34 Geddenkboek Adriaan Pot Kast  onder in
35 van Splunder- Noordhoek jan van Splunder