Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

In 1963 werd, door enige mensen die de historie van Ridderkerk een warm hart toedroegen, het plan opgevat een historische vereniging te vormen. Zij waren het erover eens dat in Ridderkerk waardevolle historische aspecten verloren dreigden te gaan en dat deze voor het nageslacht bewaard moesten blijven. Er werd een voorlopig bestuur gevormd, dat de plannen nader ging uitwerken. Besloten werd tot het oprichten van een stichting.

Op 29 oktober 1965 passeerde de akte van oprichting van de “Stichting Oud Ridderkerk” ten kantore van notaris Smelik. In de statuten staat vermeld dat de Stichting Oud Ridderkerk zich ten doel stelt tot: “het nemen van maatregelen, strekkende tot behoud, al dan niet onder verwerving door de Stichting zelve, van roerende en onroerende goederen, die van historisch belang geacht kunnen worden voor de inwoners van de gemeente Ridderkerk."

 

"Zij tracht haar doel te bereiken door het geven van voorlichting, daaronder begrepen het publiceren van door haar verzamelde gegevens, welke van historisch belang kunnen worden geacht en door alle andere wettige middelen, die voor het bereiken van haar doel bevorderlijk kunnen zijn.” Met dit ideaal ging de stichting van start.

Na een aantal wat minder actieve jaren werd de draad in 1979 weer opgepakt, met als resultaat dat op 5 november 1983 de Oudheidkamer voor het publiek kon worden opengesteld. Naast de vaste expositie, die de geschiedenis van Ridderkerk verbeeldt, werd in de loop van de jaren een keur van activiteiten ten behoeve van de Ridderkerkse bevolking ontwikkeld, waarvan de acht tot tien wisselexposities per jaar het meest in het oog springen.

In het jaar 2000 werd, na een grote verbouwing, de onderwijzerswoning bij het museum gevoegd. De vijf jaren daarna werd door vrijwilligers een reeks van ingrijpende aanpassingen aan het gebouw gerealiseerd, waardoor de mogelijkheden voor het gebruik verder werden geoptimaliseerd.

 

De Oudheidkamer en Infocentrum is van en voor de Ridderkerkers!