Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

De Werkgroep Wisselexposities organiseert jaarlijks zeven tot acht tentoonstellingen. Onderwerpen: Ridderkerkse wijken, jubilerende verenigingen en -bedrijven, hobby’s, educatieve onderwerpen, geschiedenis, landelijke thema’s en beeldende kunst.
Al in een vroeg stadium realiseerde het bestuur van de kersverse stichting zich, dat exposeren een noodzakelijke activiteit zou worden, om bezoekers naar de Oudheidkamer te trekken en de belangstelling hiervoor bij de Ridderkerkse bevolking gaande te houden. De tentoonstelling “Oud en Nieuw Ridderkerk”, die gehouden werd in de Electrozaal in oktober 1963, werd in feite de aanloop voor de oprichting van de huidige Stichting Oud Ridderkerk in 1965.

Eerst in 1980 kwam de tentoonstellingsactiviteit van de grond. Bestuurslid J.C.Smelik stelde de benedenverdieping van zijn pand Lagendijk 5 ter beschikking, voor een expositie van veel wetenswaardigheden over de geschiedenis van Ridderkerk en de persoon van Willem B.Smit. In 1981 was het pandje Lagendijk 56 zodanig ingericht dat het overeenkwam met een arbeidershuisje “Anno 1920”. Van 9-17 oktober na-men een kleine 1000 Ridderkerkers een kijkje in het minimuseum.

Nadat de stichting zijn intrek had genomen in de (deels) gerenoveerde Singelschool, werd in 1983 een werkgroep voor de wisselexposities geformeerd, die de naam droeg: “Tentoonstellingscommissie”. De eerste proeve van bekwaamheid werd door de commissie afgelegd tijdens de Pinkstermarkt in 1983. In de Oudheidkamer in opbouw, werd een provisorische tentoonstelling ingericht over het thema van de markt: Kastelen in Wales.

 

 

Het eerste volledige tentoonstellingsjaar 1984 zag de commissie kans al tien tentoonstellingen te verzorgen en werden expositiepanelen, een diaprojector en vitrines aangeschaft. Tussen 1984 en 2005 werden jaarlijks tussen de zeven en tien tentoonstellingen gehouden, zodat in 2005 het aantal 200 werd bereikt.

In 1984 verscheen ook het eerste boekje (op A5 formaat) van de inmiddels bekende historische reeks. Zij verschijnen tweemaal per jaar, met het thema van een wissel-expositie als onderwerp. Medio 2005 verscheen nummer 43. De oudste exemplaren zijn inmiddels gezochte collectoritems. Kort na het begin werd de eerste expositie “Uit eigen archief” gehouden. Hierbij werden de bezoekers geïnformeerd over de nieuwste aanwinsten uit het museumdepot en zaken die nog niet eerder in de vaste tentoonstelling werden belicht.

Het werd een jaarlijks terugkerende traditie, die tot op de dag van vandaag in ere wordt gehouden. Ditzelfde geldt voor de kunstexposities die veelal tweemaal per jaar worden gehouden. Er wordt werk vertoond van (meestal) Ridderkerkse beeldende kunstenaars, wat soms ook gekocht kan worden. Bij exposities van jubilerende bedrijven en verenigingen, zorgen bezoekende oud-werknemers en oud-leden soms voor een haast reünieachtige sfeer.

Uit de reacties van bezoekers blijkt dat de wisselexposities zeer op prijs worden gesteld. De werkgroep -die momenteel uit zes menskracht bestaat- streeft ernaar, samen met de andere werkgroepen, de geëxposeerde voorwerpen en thema’s voortdurend te actualiseren en zo de belangstelling van de Ridderkerkse bevolking voor de Oudheidkamer te continueren. Tevens is het voor kunstenaars, hobbyisten en verenigingen een probaat middel om public relations te bedrijven.

 
Jaar     Nr.       Naam expositie                                                                      Boekje nr.

 

1983        01            Pinkstermarkt – landententoonstelling – Wales

1984        02            Uit eigen archief                                                                                                 ( boekje 1 )

03            Kunst ( Greeth Zwering en Annie van Wingerden )

04            Nieuwenkamp ( verspreide rijkscollecties )

05            Foto tentoonstelling van Klootwijk

06            Pinkstermarkt landententoonstelling – Griekenland

07            Uit eigen archief

08            Het slot ontsloten ( Lips-sloten )

09            100 jaar elektriciteit ( Gemeentelijke nutsbedrijven )

10            Archeologie in Rijnmond ( Oudheidkundige dienst Rotterdam )

11            Schaatsen en schaatspret

1985        12            Vervoer van Vroeger                                                                                          ( boekje 2 )

13            Fotoclub Ridderkerk 25 jaar

14            Ridderkerk 1940-1945

15            Pinkstermarkt: landententoonstelling – Frankrijk

16            Klompen

17            Vervoer van vroeger ( herhaling )

18            Kunst ( Ad Zuiderent en zijn cursisten )

19            Klassewerk                                                                                                          ( boekje 3 )

20            Kunst ( Marian Kievits )

21            Kunst ( Jan Haitsma, Jan de Mik, Theo van der Linden )

“ in en rondom Ridderkerk”

1986        22            Arie Wols en J. Krekelaar ( Ansichtkaarten )

23           De Landbouw                                                                                                      ( boekje 4 )

24            Kunstnijverheid ( Annie Stout –  weven )

25            Pinkstermarkt ( herhaling Landbouw  )

26            Volksuniversiteit

27            Uit eigen archief

28            Kunst ( Dirry Blom, Corrie van Gent en Marcelle Wolf )

29            Bakker Rubber – De Gutta                                                                                  ( boekje 5 )

30            Klei ( project met scholen )

1987        31            Poppententoonstelling                                                                                      ( boekje 6 )

32            Kunst ( Bas, Addy en mv. Put. )

33            Ridderkerk natuurlijk ( educatief )

34            Met de muziek mee                                                                                             ( boekje 7 )

35            Ridderkerkse kantkloskring

36            Pinkstermarkt landententoonstelling – Portugal

37            Kunst ( Gerard van Halderen, Ad van Stenis en Kees Alderliesten )

38            Uit eigen archief

39            Volksuniversiteit

40            Boele’s Scheepswerf en Machinefabriek                                                          ( boekje 8 )

41            Politie Ridderkerk

1988        42            Oud Speelgoed

43             Kunst ( Jan Put en Rob Wesselo “Ridderkerk verbeeld “ )

44            De Ringdijk                                                                                                         ( boekje 9 )

45            Ridderkerk natuurlijk “Levend water”

46            Pinkstermarkt: landententoonstelling – Spanje

47            Verzamelaartentoonstelling ( treinen, rekenmachines, enz. )

48            Vervoer van vroeger ( uit eigen archief )

49            Docenten volksuniversiteit

50            Jubileumtentoonstelling ( 5 jaar Oudheidkamer )                                           ( boekje 10 )

51            50 jarig bestaan Bond van plattelandsvrouwen

52            Kruisverenigingen

53            Iconen en Kerststallen ( Anneke Dijksman, Jenny Maassen en José Ras )

1989        54            R.V.V.H. 70 jaar

55           Kunst ( Greeth Zwering en Annie van Wingerden )

56            Vlas                                                                                                                      ( boekje 11 )

57            Pinkstermarkt / Ridderdagen

58            Uit eigen archief

59            Kunst ( Elisabeth Bal - de Gier en Luud van den Akker )

60            Natuurvereniging; Paddestoelen

61            Ridderkerkse aannemers                                                                                  ( boekje 12 )

62            Kunstnijverheid ( poppenhuizen en wagenmodellen )

1990        63            Kunst ( Wil Blok, Teun den Tek, Piet Vastenhout en Dirk Waardenburg )

64           Neringdoenden ( historie winkeliers )                                                                             ( boekje 13 )

65            Fotoclub Ridderkerk 30 jaar

66            Nog maar een halve eeuw geleden ( Oorlogstentoonstelling )

67            Kantkloskring 5 jaar

68            Uit eigen archief

69            Kunst ( Cherie Achterberg, Ceciel Landuyt “jaargetijden” )

70            Milieutentoonstelling in overleg met Gemeente Ridderkerk

71            Stichting Oud Ridderkerk 25 jaar                                                                     ( boekje 14 )

72            125 jaar Schoolvereniging “Laat de Kinderkens tot mij komen”

73            Een vrouwenhand in Ridderkerk ( bond van plattelandsvrouwen )

1991        74            Kunst ( A. Meyer-Babos, H. Kwinkelenberg en Jantina van Helden )

75           Modelbouw

76            Natuurvereniging “Roofvogels”

77            Neringdoenden Bolnes en Slikkerveer                                                            ( boekje 15 )

78            Uit eigen archief

79            Kunst ( Raymond Spier en Anskje van der Zee )

80            Ridderkerkse Scheepsbouw                                                                                             ( boekje 16 )

81            Merklappen

1992        82            Kunst ( Mark de Regt en Dolf Mitgenberg )

83            Radio en zendapparatuur ( Van Donkersgoed en Verhoeks )

84             Natuurvereniging ( Vogels, zoogdieren, schelpen, fossielen en herbarium )

85            Rijsoord en Oostendam                                                                                    ( boekje 17 )

86            Oud Speelgoed

87            Geschonken werk exposanten en 10 jaar Genealogie

88            Zuivel

89            Openbaar vervoer                                                                                                              ( boekje 18 )

90            Kunst ( Henk Hijmans, Maarten van Lenteren )

91            Kunstnijverheid ( Quiltwerk )

1993        92            Watersnood 40 jaar

93             Technische School 50 jaar

94             Kunst ( Wilma Groenendijk en Jos Crezee )

95             Ridderkerk uit de kluiten gewassen                                                                 ( boekje 19 )

96             Stukje voor stukje, geschiedenis van de legpuzzel

97             Uit eigen archief

98             Schelpen en Vlinders ( A. Stout, T. Rijsdijk )

99             De Gorzen                                                                                                          ( boekje 20 )

100           Kunst ( Caroline en Arie de Wit, Mieke Timmermans )

101           IJspret

1994        102          Kunst ( Emile Koch, Eva en Eddy Smits )

103         Van wiel tot fiets                                                                                                  ( boekje 21 )

104          Foto’s van Martin Kers

105          Knipkunst van Tobia Lever en haar vader

106          Creatief werk van de jeugd ( Boetseerwerk en tekeningen )

107          De Kosmos

108          De Brandweer; Van blusemmer tot tankautomotorspuit                                  ( boekje 22 )

109          Kunst ( Elisabeth Bal-de Gier, Luud van den Akker )

110          Verzamelingen van Ridderkerkers

 

1995        111          Kunst ( Piet Kraaijeveld, Maarten van Lenteren )

112         Fotoclub Ridderkerk 40 jaar

113          50 jaar na de 2e W.O.                                                                                         ( boekje 23 )

114          Kantkloskring 10 jaar

115          Uit eigen archief

116          Dierenbescherming

117          O.K.K. sportvereniging 80 jaar                                                                          ( boekje 24 )

118          Kunst ( Saskia Rietveld , Liesbeth Nieuwenhuizen )

119          Kerststallen verzameling van Jan van Hulst en kindertekeningen.

1996        120          Vreemd is anders heel gewoon ( educatief )

121         Kunst ( Dirry en Minke Blom, Gheertje de Waard )

122          Zuivering/ waterschap IJsselmonde

123          Ridderkerk 550 jaar                                                                                            ( boekje 25 )

124          Poppen van Ineke Haaksma

125          Kunst ( Karin Touw en Ria de Moel )

126          Roemeense Iconen

1997        127          Kunst ( Riet Rook, Ben Oudijn, Wout Haasjes, Elly Krijgsman-van Gent )

128         Bakker Nugteren                                                                                                 ( boekje 26 )

129          Unicef ( educatief )

130          Tram en metro R.T.M.

131          Uit eigen archief ( Heden en verleden / foto’s )                                                              ( boekje 27 )

132          Kunstnijverheid ( 30 deelnemers )

133          Kunst ( Marian Verrijp en Annie van Wingerden )

134          Verzameling puddingvormen en wintertekeningen / Blauwkai info

1998        135          Artsen zonder grenzen

136          Ridderkerk tot uw dienst ( overheidsinstellingen )

137          Kunst ( textiele vormen )

138          Natuurvereniging  

                -              Ridderkerk tot ca 1920                                                                                       ( boekje 28 )

              139           R.V.V.H. 80 jarig bestaan                                                                                   ( boekje 29 )

140         Kunst ( Cor Vlegaard en Rob Meinen )

141          Minderheden in Ridderkerk

1999        142          Schenkingen opgeslagen in eigen depot

143           Kunst ( Cherie Achterberg en cursisten – zijde

             Rolf Mitgenberg en cursisten – edelsmeden )

144          Natuurvereniging “langs sloten en plassen”

145          Hoeden en sieraden

146          Klassewerk                                                                                                          ( boekje 30 )

147          Ridderkerk tot uw dienst II (Overheidsinstellingen )

148          Archeologie                                                                                                        ( boekje 31 )

149          Kunst ( Piet Boogert en Luud van den Akker )

150          Terre des Hommes

2000        151          100 jaar politiek en burgemeesters / eigen depot op entresol                       ( boekje 32 )

152          Fotoclub Ridderkerk 40 jaar

153          Kantkloskring 15 jaar

154          55 jaar na de 2e W.O.

155          Schoolplaten uit voormalig Ned. Indië / schoolattributen

156          Foto’s en ansichtkaarten uit eigen depot

157          65 jaar Oranjevereniging

158          De Ridderkerkse Scheepsbouw

159          Kunst ( Marcelle Mooi en Juana Delgado-Cruz )                            

  -            Hoe het vroeger was                                                                                          ( boekje 33 )

160          Ridderkerkse Zangkoren

2001        161          Kunstnijverheid ( werk van cursisten volksuniversiteit )

162          Poëzie en fotografie door kinderen ( schoolproject )

163          Modelbouw vereniging 25 jaar

164          De geschiedenis van Smit Slikkerveer in een notendop                                               ( boekje 34 )

165          De Ridderkerkse scheepsbouw op herhaling

166          Uit eigen archief / diavoorstellingen

167          Genealogie ( stamboom, familiefoto’s, enz. )

168          De geschiedenis van het dorp Bolnes.                                                           ( boekje 35 )

169          Kunst ( Roel en Frans Gort / Alie de Kreek-Waardenburg en vader )

170          Roemeense Iconen

2002        171          Ridderkerkse Fotoclub

172          Kunstzinnig textiel

173          Poppenclub Ineke Haaksma

174          Waterschap IJsselmonde                                                                                  ( boekje 36 )

175          Scouting Ridderkerk           

176          Uit eigen archief / giften Ridderkerk

177         Historie Van Vliet                                                                                                ( boekje 37 )

178          Speeltuinvereniging Oostendam

179          Kunst; aquarellen - Riet v/d Linden / keramiek - Ank van Dijk

2003        180          Watersnood 50 jaar

181         Historie buurtschap Ten Donk                                                                          ( boekje 38 )

182         Kunst ( Adriaan v. Stenis, Saskia Rietveld, Luud v.d. Akker )

183         Sursum Corda 85 jaar

184          Uit eigen archief / oude trouwfoto’s

185         Historie dorp Slikkerveer                                                                                   ( boekje 39 )

186          Ned. Bond van Plattelandsvrouwen “Vrouwen van nu”

187          Kunst ( Hans van Halm, Ria van Veen )

2004        188         Radio en zendapparatuur rond 1930
189         De geschiedenis van Nederlands Indië
190         Kunst ( Willem Bastian (schilder) Nelly Capelle (keramiek))
191         De Lagendijk                                                                                                       ( boekje 40 )

192         Ridderkerk creatief - Ridderkerkse fotoclub
193         Uit eigen archief / depot
194         Trelleborg Bakker 125 jaar                                                                                 ( boekje 41 )
195         Kunst ( Jan v.d. Wal: aquarellen en Jeanne v. Schaik: brons )

196          Oud speelgoed

2005        197          Radio Ridderkerk 20 jaar                                                                                   ( boekje 42 )

198          Scholieren ( educatief )

199          60 jaar na 2de W.O. ( educatie )

200          Het jaar van het kasteel

201          Uit eigen archief “Feesten in Ridderkerk”                                                        ( boekje 43 )

202          Kunst Jorgen Snoep en Helene de Jong

203          Stichting Oud Ridderkerk 40 jaar                                                                     ( Jubileumboek )

204          Kantklosvereniging Ridderslag

2006       205         Archeologie met scholen (educatie)

206         Kunst Addy de Bruin-Put en Bert Verkleij

207          Scheepsmodellenvereniging 30 jaar

208          Overzichttentoonstelling schilderijen mevr. Douglas de Koning-Hawly

209          Modelmakerij Dubbelman 100 jaar                                                                    ( boekje 44 )

210          Uit eigen archief en depot

211          Turks/Nederlandse multiculturele manifestatie

212          Historie Rijsoord                                                                                                ( boekje 45 )

213          Kunst Mira de Koning-Stanojevic en Els Schuring

214          Winter/feestdagen fototentoonstelling

2007       215          Verzamelingen van Ridderkerkers

216          Kunst “Textiel nu”

217          De Klinknagelfabriek                                                                                          ( boekje 46 )

218          Verzameling vliegenmeppers Museum van Riemsdijk

219          Uit eigen archief en depot / foto’s “Toen en nu”

220          Sloepenwerf Bothof                                                                                            ( boekje 47 )

220          De Romeinen (educatie scholen)

221          Kunst Ada Burgerhout, Joop Hartsema en Joke Maaskant

222          Berencollectie van Letty Tackenberg

 

2008        224          Kunst: Lenie Otto, Willie Ruiijgrok en Annie de Kat

                225          ZABO 75 jaar                                                                                                       ( boekje 48 )

                226          15 jaar Kunstroute Ridderkerk

                227          Stout Architectenbureau, Annie Stout kunst     

                228          Collectie posters Wereldoorlog II, Ger de Jong

                229          Uit eigen archief en depot. Tekeningen van E.C.L. van Gent

                230          GEMIVA  -SVG Groep

                231          Van Dorpsschool tot Oudheidkamer. 25 jaar S.O.R. in Singelschool          ( boekje 49 )

                232          Woonvisie 90 jaar                                                                                                              ( boekje 50 )

2009        233          Kunst: Theo van der Linde en Ellie Smelik

                234          Grofsmederij de Jongh                                                                                     ( boekje 51 )

                235          Kunst: Ine Haaksema en Alie de Kreek

                236          Fotoclub Ridderkerk

                237          Boerderijen                                                                                                         (boekje 52 )

                238          Uit eigen archief en fototentoonstelling

                239          Kunst: Luud v.d. Akker en Jan van der Wal     

                240          Molens/Educatie

                241          Quilts, met nadruk op de feestdagen

2010        242          Kunst: Piet Radder en Mira van de Korput

                243          Kantkloskring

                244          Familie van der Waal, 175 jaar bakkers                                                            ( boekje 53 )

                245          Tweede Wereldoorlog

                246          Ridderkerk op kaart en kleed

                247          Uit eigen archief en fototentoonstelling

                248          Kunst: Nel den Buitelaar en Corrie Vogelenzang -de Jong.

                249          Fa. de Koning 100 jaar                                                                                       ( boekje 54 )

                250          Harpe Davids

2011        251          De kunst van de Oudheidkamer (Medewerkers v.d. Oudheidkamer)

                252          Stoommachines en oud speelgoed

                253          Koninginnedagviering / Koninklijk Huis                                                         ( boekje 55 )

                254          Textiel nu

                255          Uit eigen archief en fototentoonstelling

                256          SER 3 x 2                                                                                                             ( boekje 56 )

                257          Kunstexpositie: M de Jong-v.d.Ven en H.Smit-de Graaf

                258          Moeder en kind maken het goed. Gezondheidszorg in Ridderkerk

                259          Kerststalverzamelingen

2012       260          Kunstexpositie: Palet Bolnes.

                261          Molukkers 60 jaar in Nederland

                262          Ridderkerk in de Tweede Wereldoorlog                                                         (boek)

                263          Fournituren en werkstukken              

                264          Uit eigen archief/collectie. Huys ten Donck

                265          Kunstexpositie

                266          Ridderkerks Symfonieorkest 30 jaar                                                                (boekje 57)

                267          Kerststalverzameling 2