5 NOVEMBER 1983---------5 NOVEMBER 2023

Zaterdag 4 november is er in Museum Ridderkerk Oudheidkamer tijdens de opening van de nieuwe wisselexpositie “Winter in Ridderkerk” ruim aandacht besteed aan het 40-jarig bestaan van het gebouw aan de Kerksingel 26 als Oudheidkamer.
Wat het aan moeite en inzet heeft gekost kan een ieder zien, daar de foto’s aan de wand voor zich zullen spreken.
Medewerkers van het eerste uur verdienen alle lof en deze zijn dan ook in het zonnetje gezet.
Er is een mooi journaal te zien op het grote scherm, waar door hen herinneringen uit die tijd worden opgehaald.
Ook de sponsors van toen, die nu nog steeds ons niet alleen financieel, maar ook met raad en daad bijstaan verdienen die pluim.
Al met al reden te meer om trots te zijn wat er anno 2023 van het gebouw en de stichting is geworden!!!!
Er mag teruggekeken worden op een middag waar elke aanwezige met een goed gevoel huiswaarts keerde en dat lag niet alleen aan de koek en zopie, waarvan rijkelijk werd genoten, maar bovenal aan iedereen die de Stichting Oud Ridderkerk een warm hart toedraagt!!