Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

De Colijnstraat, op de voorgrond rechts de Mr.Thorbeckestraat met op de achtergrond links nog net zichtbaar de winkel van fietsenmaker Jan Bakker. Een foto omstreeks 1970.

 

In deel 2 wordt geschreven over de kruidenierszaak van Willem van der Staaij. Hierbij is niet vermeld dat mevr. van der Staaij nog leeft (nu 83 jaar). Bijzonder is wel dat een e-mail van Kees Goud werd ontvangen vanuit Frankfurt am Main, Duitsland. Hij werkte als jongeman enige tijd bij de Coop-winkel met de heer Riemens. Leuke reactie!
We starten nu met Colijnsplein 2. De schoenenzaak van Buijs. De zaak startte begin 1973. De heer Buijs met zijn specialisatie, vooral schoenreparatie. Mevrouw Buijs was er voor de verkoop van dames- en herenschoenen. Het gezin bestond verder uit de dochters Cornelia en Agnes en de zonen Andre en Arjan. De zaak Colijnsplein 2 bleef tot 1986, hoewel de reparatie in 1983 ,verhuisde naar Colijnsplein 16. Hierover later meer.
De winkel werd dus in 1986 verkocht en wel aan Piet de Jong Herenkleding.
Colijnsplein 8. Hier startte in ca 1980 de heer Den Hartog zijn groente- en fruitzaak. In dit geval is slechts te melden, dat het echtpaar nog leeft. Er is echter nog geen contact geweest. Wel te melden valt dat de zaak werd overgedaan aan een Grieks eetrestaurantje.
Op Colijnsplein 10 startte op 1 augustus 1972 Frank’s speelgoedhuis. Na enig speurwerk kwam ik tot de ontdekking dat de eigenaar was Rob Frank (zijn achternaam dus !!) Met zijn vrouw Nieta bleef hij tot 1 januari 1977 hier werken. Hij ging daarna met zijn zaak naar Centrum Ridderhof. (nu Intertoys) Het gezin bestond verder uit 
Dochter Noortje (hier geboren), Sandra en Marije. Hij is nu eigenaar van een zaak in rookwaren e.d. in Rotterdam. De winkel hier ging over in handen van Radio Stolte.
Zoals beloofd het vervolg van Buijs- schoenreparatie,die zich dus in 1983 vestigde op Colijnsplein16. Hij bleef hier tot 2000 zelf actief en in de nazorg voor zijn familie tot 1 Januari 2003. De zaak werd toen overgedaan aan de fa.Lagendijk, eveneens schoenreparatie.
We vervolgen met Colijnsplein 22. Hier vestigde zich op 28 april 1976 ”Sporthuis de Markt” De zaak werd geleid door mevrouw Jenny Schoots. Het gezin bestond verder uit vader Leo Schoots, wethouder te Ridderkerk, nu burgemeester van Cuyk, Noord-Brabant. Zij kregen 3 zonen, n.l. Marco, Perry en Rick. Vanaf 1985 was er sponsoring van alle plaatselijke voetbalclubs. Verder met sponsoring met o.a. shirts voor de fiets-4daagse en 3X2.
Ook de wandelclub Oostendam (waar de familie Schoots woonde), werd begeleid. Met als leuke melding dat diverse leden nog steeds tijdens de 4-daagse langs komen in Cuijk. Ook werd tegen het einde van het jaar vuurwerk verkocht in een speciale loods achter hun winkel. Jenny Schoots werd  in 2002 opgevolgd door zoon Perry die tot 2005 het bedrijf op deze plaats voortzette. De zaak werd daarna overgedaan aan de huidige eigenaar, een computerbedrijf.   
Colijnsplein 28. De alom bekende kapperszaak van de heer Bastiaan Valk en mevrouw Jopie Valk. De zaak werd geopend in augustus 1965. Behalve het dames- en herenkappen werd de winkel ook bekend als parfumerie, tabaksartikelenverkoop en de staatsloten. In augustus 1989 werd de zaak gestopt om reden dat het gezin, na een druk bestaan, nog wilde genieten van de vrijheid. Het gezin bleef kinderloos. Wel bleef Bastiaan Valk nog 4 jaar staatsloten verkopen. Bastiaan Valk is op 2 februari 2001 overleden. De zaak was overgedaan aan het kappersbedrijf van de familie Kamerbeek.
Op Colijnsplein 34. vestigde zich het  Poeliersbedrijf Noordegraaf. In deel 2 schreef ik de naam Noordergraaf met een r. Dit was onjuist, waarvoor mijn excuses. De zaak werd in november 1962 geopend. Behalve poeliersartikelen waren ook vleeswaren en nasi/bami e.d. verkrijgbaar. Het gezin bestond uit vader Piet Noordegraaf, moeder en 2 zonen n.l. Leo en Arie-Piet. De zaak werd in 1990 verkocht aan de fa. Berkhout (zelfde branche)
De zaak werd verkocht vanwege de leeftijd en ernstige ziekte van Piet Noordegraaf. Hij overleed in 1991, bijna 2 jaar later. Mevr. Noordegraaf leeft gelukkig nog in behoorlijke gezondheid .Zij meldde mij echter wel dat, tot haar grote verdriet, ook haar zoon Leo in1999 is overleden.
Tenslotte weer Colijnsplein 40, de laatste in het rijtje.Hier was van 1968 tot 1986 bakkerij W.Ouwens gevestigd. De eerste reactie was van mevr. Cora Fioole, jawel de dochter van …. Mede hierdoor werd mij bekend dat haar beide ouders nog in goede gezondheid leven. Van Wim Ouwens, de vader dus, vernam ik dat het gezin, behalve uit vader en moeder, bestond uit de zonen Ron, Sjon en genoemde dochter Cora. De reden van stoppen was toch ook de gezondheid. De zaak werd daarom in 1986 verkocht aan de derde bakker op dit adres, n.l. Bakker Arie.
Tot slot van dit deel 3. meld ik het bestaan van de winkeliersvereniging.
Voor dat deel hoop ik weer op reacties via de Oudheidkamer.

 

Leen Plaisier. 

 

Vervolg Het Colijnsplein deel 4.