Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

Had ik het vorige keer over de Lagendijk waarover ik als kind zes jaar lang naar school liep, nu iets over die school zelf, de Zandpadschool. Velen zullen zich niet meer herinneren waar deze school heeft gestaan. Dat was namelijk tussen de Lagendijk (nu de Sint Joristraat) en het stuk van de Kerksingel dat het Zandpad werd genoemd. Het pand herbergde tot voor enkele jaren de drogisterij van O. Braaksma.
In october 1863 was er door dominee Bervoets een vergadering belegd, waarop men besloot tot oprichting van een plaatselijke afdeling van Christelijk Onderwijs. De overige Oprichters waren. C. Bulsing, G. Bulsing, J. de Heer, T. de Heer, A. van der Waal, D. Ooms, G. Plalsier, G. de Zeeuw, G. Kranendonk Pz, A. van der Staay, P. de Zeeuw, L. Zwart, A. Hobbel en J. ten Zijthof, Aart van den Hoek.
In 1865 werd vervolgens de schoolvereniging "Laat de kinderkens tot Mij komen" opgericht, die zich ook vandaag nog In bloeiende welstand mag verheugen. Deze vereniging  stichtte nog in datzelfde jaar haar eerste christelijke school binnen Ridderkerk, te weten aan de Pruimendijk.Op 7 mei1869 opende zij haar  tweede school en dat was de Zandpadschool
Hoewel Rijsoord dichter bij was moesten we van mijn vader naar deze school.

Waarschijnlijk wel omdat mijn overgrootvader één der oprichters was geweest. Als Hoofd der School heb ik gekend meester KIomp. Verder weet ik nog van meester Adr. Kranendonk Hz, meester Van Wely en de iuffrouwen A. den Hoed, Pikaar en Van Noppen. Toen ik in de 5de klas zat besloot het. bestuur om een nieuwe school te bouwen.  Het aantal leerlingen was zo groot geworden dat we met 8 à 9 kinderen in één bank zaten en er waren al twee klassen in één lokaal. Die nieuwe school verrees aan de Kerkweg en er moest een heimachine aan te pas komen. Ik weet nog goed dat er in de straat een ijzeren staaf werd geplaatst. Daaraan een katrol en een heel lang touw, waaraan alle kinderen moesten trekken. Op die manier kwam de heimachine gemakkelijk en goedkoop vanaf de haven naar de Kerkweg.

De Kerkweg was toen een smalle grindweg, eigendom van de polder en er stond behalve de school en de Gereformeerde kerk slechts het woonhuis van P. Bulsing. Later is daar de Boerenleenbank met een kantoor begonnen. Tegenover de nieuwe school had je het "bosch" van de familie Bos. Dit was eigenlijk een onderdeel van het landgoed Waalburg. In het midden een waterpartij, zo goed als zeker afkomstig van een oude doorbraak.
Als kind was ons verteld, dat dit water, de "kom" onpeilbaar diep was, maar dat bleek later toch niet te kloppen. Nu zijn er immers de terreinen van de firma Van Splunder.

Onze weg van school naar huis voerde vaak door dat "bosch" en zeker als er ijs lag. Natuurlijk, kwamen we dikwijls met natte voeten thuis omdat wel altijd met sloten te maken hadden. Er is sedertdien veel veranderd, want er staat nu alweer een nieuwe school. Ik zou het op prijs stellen als de mensen, die ook hieraan herinnering hebben, met mij contact willen opnemen.
Het leven is een leerschool, waar iedereen op gaat.
En toch niet spoedig, de eerste klas verlaat.


Dit stukje van W.Kranendonk Pauluszn. werd eerder in onze rubriek in de Combinatie gepubliceerd op 31-03-1983.