Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

De watertoren in Slikkerveer had een reservoir van 225 kubieke meter.

 

Op 11 april 1906 werd het Ridderkerkse waterleidingbedrijf in gebruik gesteld. Hebt u overigens enig idee, waar de ruim 8900 inwoners van de gemeente Ridderkerk vóór 1906 hun drinkwater vandaan haalden? Wie deze vraag thans aan de mensen voorlegt krijgt van de één te horen: "uit een pomp in de tuin", een ander rept aarzelend over regenwater. Maar vrijwel niemand realiseert zich, dat vóór 1906 de meeste inwoners van Ridderkerk hun drinkwater gewoon uit de rivier of een nabijgelegen sloot putten.
Van chemische verontreiniging had men toen nog geen weet en van bacteriologische verontreiniging - er bestond toen nog geen gesloten rioolstelsel - had men blijkbaar geen last. De bewoners van Rijsoord en Oostendam haalden hun drinkwater uit de Waal, in Ridderkerk putte men het uit de haven, in Slikkerveer en Bolnes haalde men het water uit de rivier en verder putten velen het eenvoudig uit de sloot bij de woning Alleen boeren en burgermensen konden het zich in die tijd veroorloven er een regenten of, nog luxer, een regenput op na te houden. Overigens een weersafhankelijke watervoorziening, want als het een tijd niet had geregend was letterlijk iedereen op de sloot en de rivier aangewezen!
Een dikke eeuw geleden begon het tot het toenmalige gemeentebestuur door te dringen dat dit allemaal eigenlijk maar een ongezonde toestand was. Zo kwam van het een het ander, tot en met een "referendum" toe. Merkwaardig genoeg - dacht men soms meer aan de centen dan aan de gezondheid? - stemden in het jaar 1882 van de 1478 gezinshoofden die aan de enquête deelnamen slechts 315 vóór en 1163 tégen een waterleiding..'. Deze gegevens staan te lezen in het boekje "Wat een water!", 75 jaar waterleiding in Ridderkerk" (1981, L. Verkaik)

 

Watertorens.

Na veel vergaderen werd tijdens de raadsvergadering van 13 mei 1904 besloten tot stichting en exploitatie van een eigen drinkwaterleiding over te gaan en de kosten daaraan verbonden, te dekken door het aangaan van een geldlening. Maar helaas, op de dag van de openbare aanbesteding, 20 december 1904, overleed burgemeester L. Kruijff Lzn., die sinds 1861 burgemeester was geweest van de gemeente en onder wiens leiding de plannen voor een waterleiding waren gerezen en ontwikkeld. In de raadsvergadering van 4 januari 1905 werd het werk gegund en óók die dag besloot de raad een geldlening aan te gaan. De eerste steen voor het nieuwe waterleidingbedrijf werd gelegd door Johannes Smit op 17 april 1905!
Het eerste Ridderkerkse drinkwaterleidingbedrijf, op 11 april 1906 in gebruik gesteld, stond aan de Noord in Slikkerveer, ongeveer op de plaats waar deze rivier uitmondt in de Lek, aan de Veerweg. Het bedrijf omvatte een zuiveringsinstallatie, een pompstation en een 38 meter hoge watertoren. Die hoofdwatertoren in Slikkerveer, had en reservoir van 225 m3 en de hulptoren in Rijsoord met een hoogte van 30 meter kon 44 m3 water bergen. Omstreeks 1924 werd begonnen aan chloreren en smaakverbetering. Maar gezien de voortschrijdende vervuiling van de rivier waren zulke ingrijpende maatregelen nodig (omvangrijk en zeer kostbaar!), dat het beter werd geoordeeld naar een andere oplossing uit te zien. Er werden twee mogelijkheden genoemd: overgaan op grondwaterwinning en zuivering, of water inkopen in Rotterdam en dus het eigen bedrijf sluiten.
Voor de eerste oplossing is gekozen! In 1959 werd de eerste steen gelegd voor het grondwaterpompstation aan de Kievitsweg en op 17 november 1960 stelde commissaris der koningin in Zuid-Holland het nieuwe pompstation in gebruik. De totale kosten waren plm. ƒ 2 miljoen. Dit complex is nog steeds volop in bedrijf. In 1977 werd het complex uitgebreid met een nieuwe reinwaterkelder met een inhoud van 2300 m3. Maar... hoe komt het nu dat in Ridderkerk zulk uitstekend drinkwater uit de kraan komt, zonder bijsmaak van chloor of iets dergelijks en altijd met een constante temperatuur van plm. 12 graden Celsius? Heel in het kort: omdat het water wordt gewonnen uit bronnen, bacteriologisch volkomen betrouwbaar is, en - gezuiverd en gedistribueerd - van zo'n uitstekende samenstelling, dat het -uitzonderingen daargelaten - niet behoeft te worden gechloreerd. Sinds vele jaren wordt het Ridderkerkse water bovendien centraal onthard. Het Ridderkerkse waterleidingbedrijf is reeds jaren geleden gefuseerd en uiteindelijk opgegaan in het waterleidingbedrijf OASEN. Maar Ridderkerkers drinken nog steeds water uit de bronnen langs het Donckse bos en dat is van uitstekende kwaliteit!