Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

Het doktershuis na de beschieting door de Duitsers.

 

In mei van dit jaar was er een tentoonstelling in de Oudheidkamer van Ridderkerk over de Tweede Wereldoorlog. Uit gesprekken met bezoekers bleek dat er nog veel onduidelijkheden bestonden over het drama dat zich op 8 mei 1945 had afgespeeld op de Donckselaan in Bolnes. Dick en Els de Winter zijn toen op verzoek van de Stichting Oud Ridderkerk nog eens uit gaan zoeken wat er precies gebeurd was. Dit. zal beschreven worden in het nieuw te verschijnen boek Ridderkerk in de Tweede Wereldoorlog.
Het bleek dat in 1945 veel onderzocht was door de Koninklijke Marechaussee. Uiteindelijk hebben de onderzoekingen niet geleid tot het arresteren en berechten van de daders. De naam, rang en legerkorps van degene die opdracht heeft gegeven tot het. neerschieten van de acht mannen is helaas niet bekend. Het is ons wel duidelijk geworden dat het in ieder geval niet de Duitse officier was die met zijn vriendin door de politie werd aangehouden op de Donckselaan. Voor wie niet weet wat er na de capitulatie van de Duitsers, op de avond van de dag dat de Canadezen hun intrek in Ridderkerk hadden genomen, in Bolnes gebeurde, volgt hier een samenvatting.
Op 8 mei 1945 stopte 's avonds toen het nog licht was een vrachtwagen met open laadbak voor de prak-tijkingang van dokter Berger om een jongeman te laten behandelen. De wagen was op weg naar Ridderkerk om daar drie gearresteerde vrouwen te brengen die met de Duitsers hadden omge¬gaan. Op en naast de vracht¬auto stonden de chauffeur, een politieagent en vijf leden van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) in uniform en gewapend. Voor de vrachtauto vertrok, hield de politieagent een personenwagen van de Wehrmacht aan waarin een officier zat met naast hem zijn Nederlandse vriendin. De politieagent probeerde de vrouw te arresteren. Toen een Duitse militair een handgranaat naar de vrachtwagen wierp, vluchtten de officier en de vrouw. Er ontstond een schietpartij. Mannen, vrouwen en kinderen vluchtten het huis en de praktijk van dokter Berger in. Deze woning werd door Duitse militairen die in nabij gelegen huizen woonden, en door militairen die in het Donckse bos waren gelegerd, bestookt met kogels, handgranaten en zelfs antitankgranaten. De Duitse militairen waren namelijk nog niet ontwapend. Na het beschieten van het huis hebben de Duitsers de vrouwen en kinderen weggestuurd en de mannen doodgeschoten.

 

Op vrachtauto?

Een groepje vrouwen en kinderen werd voor de executie begon meegenomen en daarna naar Huys ten Donck gebracht. Daar was een andere groep van de BS aangekomen die de BS'ers op de Donckselaan te hulp wilde komen. Onderweg was de groep in gevecht geraakt met de Duitsers. Voor Huys ten Donck stond inmiddels een twintigtal mannen, vrouwen en kinderen al geruime tijd met de handen omhoog tegen de muur. Het waren toevallige passanten en mensen die kwamen kijken wat er aan de hand was. Tijdens het gevecht kregen ze te horen dat- ze doodgeschoten zouden worden, omdat ze allemaal communisten waren. Nadat de commandant van de BS en de commandant van de Duitsers een wapenstiIstand waren overeen gekomen, werden de gevangenen in vrijheid gesteld. De BS nam iedereen mee naar Ridderkerk. Dick en Els de Winter zouden graag meer weten over wat zich bij Huys ten Donck heeft afgespeeld. Waren daar inderdaad ca. 20 mensengevangen genomen? Werd iedereen met de handen omhoog neergezet? Of ging het alleen om de mannen? Zijn alle gevangenen meegenomen naar Ridderkerk? Op de vrachtauto van de BS? Werden ze allemaal gehoord over wat gebeurd was? Wij zouden het fijn vinden als u ons daarover wilt mailen!