Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

 

 

Door het verleggen van het gedeelte  Koninginneweg  tussen de Jhr. Van Karnebeekweg en de Rembrandtweg   in 1974 is op de vrijgekomen grond ruimte gemaakt voor de bouw van het huidige gemeentehuis.  Hiervoor zijn4 een dubbele rij kastanjebomen   verplaatst naar elders in de gemeente
Hierboven een foto uit 1979 genomen tijdens de bouw  van het gemeentehuis.
Rechts op de voorgrond  het  gebouw uit 1954, oorspronkelijk gelegen aan  de Koninginneweg 36, van waaruit de Technische Dienst is begonnen. Het voor die tijd fraaie bureau  van Gemeentewerken was  een ontwerp van de vaste Gemeentearchitect  M.J. Hardeman en  tot 1960 directeur van gemeentewerken.
Links het  politiebureau aan de Klaas Katerstraat  gebouwd in 1955, tot 1980 onderkomen voor het korps van  Gemeentepolitie.
De gemeenteraad keurde  op  11 april 1981 het  plan goed voor de aanpassing van het gebouw Gemeentewerken, een verbouwing van het aangrenzende oude politiebureau en de bouw van een aansluiting tussen beide complexen voor een bedrag van 3.958.000 gulden. De nieuwe entree was tot voor kort gelegen aan het Raadhuisplein 58. 

In het midden van de foto van de  oude brandweerkazerne uit  1953 met zijn karakteristieke  toren voor het drogen van de  brandslangen.  De nieuwe brandweerkazerne aan de de Jhr. Van Karnebeekweg  is de opvolger van het pand van de brandweer  aan de Klaas Katerstraat. 

Om de nieuwbouw mogelijk te maken, moet  een deel van het huidige gemeentehuis (met raad- en trouwzaal) verdwijnen Het pand Raadhuisplein 68, vier huizen aan de Klaas Katerstraat en de brandweerkazerne zijn ondertussen gesloopt. Een deel van de ambtelijke organisatie heeft  tijdelijk onderdak gevonden in de voormalige Ds. G.H. Kerstenschool.  Voor het voltrekken van huwelijken wordt de Oudheidkamer gebruikt.

Tijdens de zomermaanden de tentoonstelling verzameling van Ridderkerk en uit eigen archief  van de afdelingen documentatie en de fotoclub.