Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

 

 

Wanneer in het verre verleden brand uitbrak was de catastrofe dikwijls groot. De huizen en schuren waren in die tijd van zeer brandgevaarlijk materiaal gebouwd, terwijl de bestrijdingsmiddelen zeer primitief waren. Het duurde meestal lang voor “de spuit” ter plaatse was.
Die oude brandspuit, opgesteld in de oudheidkamer, is onvoorstelbaar primitief in vergelijking met de  moderne tankautobrandspuit waarover het korps nu beschikt 
Het korps beschikte in 1968 over twee gesloten middendruk-autospuiten,  een gesloten middendruk-autospuit, een gereedschapswagen een tweewielige motorspuit, een commandowagen en een open lagedruk-autospuit.
Het materieel, dat nu voor het korps beschikbaar is, is niet te vergelijken met wat 30 jaar geleden voorhanden was.
Het  rijdend materiaal van onze brandweer in 2002  bestaat uit de volgende wagens: 
Drie tankautospuiten  TS 47.1/2/3, een haakarmvoertuig HA 47.1, dompelpomp DP 47.1, een  
Basis Groeps Uitrusting THU 47.1, een hulpverleningsvoertuig HV 47-1, een materiaalwagen MD 47-1, een dienstbus DB 47-1, een aanhanger met boot BV en een motorspuitaanhanger MSA 
Op  13 september 2002  is  de nieuwe kazerne aan de Troelstrastraat-2 officieel in gebruik  genomen. Met o.a. 8 opstelplaatsen, 4 werkplaatsen, 2 leslokalen, accommodatie voor 14 preventisten en 45 korpsleden op 1650 m2 vloeroppervlak laat Ridderkerk zien dat de brandweer een serieuze partner op het gebied van (brand)veiligheid is. 
Even nog een blik op de gesloopte brandweerkazerne uit 1953 waar de volgende brandweercommandanten het bevel voerden:
tot 1973  de heer A.van Rij, daarna opgevolgd door de heer T.P.Verhoeff tot 1994 die weer opgevolgd is door de heer P.Tukker. Nu voert de heer  H.C. van der Weide het commando over de brandweer.