Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

 

Teunis Vat, de schaapherder uit H.I. Ambacht, was in de tijd van deze foto (omstreeks 1920) een vaak geziene figuur omdat de aan hem toevertrouwde kudde langs de openbare weg zijn kostje moest opscharrelen.
Teunis staat hier op het punt waar de Schenkelkade van polder Het Zand aansluit op de Molendijk. Op die kade lag het eerste deel van de toegangsweg naar het Nieuwe Veer, waarvan het laatste gedeelte de buitendijkse gorzen doorliep en daardoor aanmerkelijk lager lag.
De wegwijzer geeft 2,4 km als afstand tot Kinderdijk. In die tijd was het Nieuwe Veer een vrij belangrijke  schakel in het verkeer tussen Rotterdam en de Alblasserwaard, maar naar hedendaagse maatstaven gerekend stelde dat natuurlijk niet zoveel voor. Paardewagens en fietsers waren de voornaamste gebruikers want het autoverkeer was nog nauwelijks op gang gekomen. Toen de auto (met of zonder hulp van de Bank) binnen het bereik van steeds meer families kwam, voltrok zich een radicale verandering in een eeuwenoud verkeerspatroon en daarin was geen plaats voor een pont.
Na ingebruikneming van de Alblasserdamse brug in 1939 was het Nieuwe Veer niet meer rendabel te exploiteren en het staakte voorgoed zijn diensten op 3 augustus 1942. Na een werkzaam bestaan van 157 jaar.
Ook de Molendijk is niet meer wat hij 7 eeuwen lang geweest is, namelijk bescherming tegen watervloeden. Zijn taak is hier overgenomen door een' geheel nieuwe waterkering aansluitende aan en met opneming van de oude Schenkelkade/Veerdam. Dit stelde de wegenbouwers in staat om de oude dijk op 2 plaatsen te doorsnijden, eerst in het verlengde van de Vondellaan en nu inmiddels ook nabij het punt dat op onze prent is afgebeeld. Hier ligt de nieuwe wegbasis al gereed en is de verdere afwerking nog maar een kwestie van korte duur.

 

6-08-1981 J. van der Es.