Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

Groentewinkel van Bertus Klingeman in de Nassaustraat, het gedeelte tussen Beneden Rijweg en Oranjestraat.

Foto beschikbaar gesteld  door  familie Provily-Klingeman.


Na ruim tien maanden is onze dochter Alie geboren op 25 juni 1940. Daarna kregen we nog de jongens; Jan, Hans en Fred. Gelukkig zijn geen van drieën in het bedrijf terechtgekomen. We hebben 28 jaar de groentezaak aan de Nassaustraat gehad en als vrouw van een groenteboer ben je nooit klaar. Jan Klingeman had een groentezaak aan de Oranjestraat, Bertus in het Nassaustraatje en Hans was de grote baas in de zaak op Bolnes. ’s Winters had mijn man een grote hobby; zuurkool maken. Witte kool schaven en in een betegelde bak doen. Dan kwam melkboer van der Ent met een hele bus karnemelk die er in gegooid werd, daar zitten bacteriën in die de zuurkool zo lekker maken. Hij deed er weinig zout in. Mijn man had een geheim recept en daar was hij erg trots op. ’s Avonds moest ik vaak de was nog doen maar toen er op het Dillenburgplein een wasserette kwam was dat een uitkomst.
Onze kinderen hebben op de Churchillschool gezeten. Als een kind van school kwam, kwamen er het schoolhoofd, de dokter en soms de dominee aan te pas om te kijken waar de leerling naar toe kon gaan maar met de ouders werd nauwelijks overlegd. Er is zelfs wel eens tegen ons gezegd; ‘voor groenteboer is een MULO’tje goed’. Maar omdat we het altijd druk hadden gingen wij er vaak wel naar toe om advies te vragen. Maar gelukkig zijn onze jongens erg goed terecht gekomen. Ze hebben er alle drie keihard voor gewerkt. De jongste is geograaf en de andere twee zijn directeur van grote bedrijven geworden, Jan, onze oudste bij Spijkstaal in Spijkenisse waar o.a. melkwagens maar ook brandweerwagens gemaakt worden. Onze andere zoon zit in de top bij van Leeuwen buizen in Zwijndrecht. Het motto; ‘als je talent hebt moet je er wel wat voor doen’ heeft mij altijd erg aangesproken, en gelukkig niet alleen mij maar ook onze kinderen.
Ik heb 28 jaar in Slikkerveer gewoond, mijn man is overleden in 1967 waarna we in 1969 ons bedrijf verkocht hebben en aan de Rijnsingel zijn gaan wonen. Daar heb ik twaalf jaar gewoond. Inmiddels woon ik in de Koolmees in Ridderkerk.
Ik heb veel hobby’s; fietsen, wandelen, zingen en mensen kijken. Eigenlijk heb ik te veel hobby’s. In Bolnes heb ik twaalf jaar gewerkt voor Kerk en Zending en in de Noordhave heb ik zeven jaar als vrijwilligster koffie geschonken. Momenteel ben ik vrijwilligster bij de SWOR. Een andere hobby is de Protestants Christelijke Ouderen Bond, kortweg PCOB, deze bond stelt zich ten doel de belangen van haar leden te behartigen. Vroeger was dat alleen een gezellig middagje en een praatje maar nu is dat veel uitgebreider geworden; nu geven we b.v. cursussen. Ook bezoeken we mensen die daar behoefte aan hebben. Het heet vrijwilligerswerk maar we zijn er soms dag en nacht mee bezig. Momenteel hebben we 350 leden.(intussen bellen er nog steeds mensen om mevr. Klingeman de groeten te doen)
Ik zit ook op het Kerkkoor Bolnes, een ontzettend leuke groep, daar zat ik al op toen we nog in Bolnes woonden, ik ben het oudste lid en als ze me niet wegjagen blijf ik daar zolang ik kan. Ik heb daar veel vrienden en vriendinnen. Onze dirigent heet Ger Langler, hij zingt in het Groot Omroepkoor. Met kerstnacht zingen we in de grote kerk in Delft.
Ik vind Ridderkerk een erg gezellig dorp met veel historische gebouwen waar ik erg trots op ben. Ik bijna om de andere dag door de Kerksingel, omdat mijn dochter daar in de buurt woont en ik hoop dat dat altijd zo blijft.
Ik heb gehoord dat de Singelschool op de lijst stond om afgebroken te worden maar dat de Oudheidkamer er nu waarschijnlijk in komt. 
Gelukkig maar.