Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

Een oud beeld van scheepswerf "De Koophandel"

 

Om te voorkomen dat er actiegroepen worden opgericht: volgens mij bestaan er geen plannen om een scheepssloperij in Slikkerveer te beginnen. Waarom dan die kop boven dit artikel? Als u verder leest begrijpt u het wel.
In het verre verleden, op 21 november 1899, werd er bij de Ridderkerkse notaris F.H. baron d'Aulnis de Bourouill de "naamlooze vennootschap onder den naam Scheepswerf De Koophandel te Slikkerveer" opgericht. Naast het bouwen en repareren van schepen hield men zich ook bezig met "het sloopen van schepen en vaartuigen, alsmeede den handel in materialen daarvoor benodigd en daarvan afkomstig".
Het aandelenkapitaal van fl. 50.000,- (50 aandelen van fl. 1.000,--) werd ingebracht door Arie Nijs den Ouden (scheepsbouwmeester te Bolnes; 1 aandeel), Cornelis Klootwijk (notaris te Rotterdam; 2 aandelen), Gerrit Barend Pas (particulier te IJsselmonde, 2 aandelen) en Johannes Pas (scheepsslooper, wonende te Bolnes, 45 aandelen). Deze laatste betaalde zijn inbreng niet contant, maar bracht volgens de notariële akte o.a. de " scheepstimmerwerf en scheepsslooperij, bestaande in werf met loodsen, haven, water en erf, alles staande en gelegen te Slikkerveer, Gemeente Ridderkerk, aan de rivier De Noord, te zamen groot 3 hektaren, 19 aren en 10 centiaren", als zijn bijdrage in.
Al snel bleek dat het slopen van schepen en de handel in sloopmateriaal meer opleverde dan het uitsluitend bouwen en repareren van schepen. Dat men niet alleen in onze regio actief was, bleek wel uit advertenties en publicaties in de dagbladen. De Telegraaf meldde op l april 1902 dat "de NV Scheepswerf De Koophandel te Slikkerveer de stoomschepen Bivouac (thuishaven Bristol) en Oresund (thuishaven Swinemünde) had gekocht voor de sloop". Zelf plaatste men in het Rotterdams Nieuwsblad van 9 juni 1905 deze advertentie: "Te koop aangeboden, afkomstig van de engelse kruiser "Mohawk", een zoo goed als nieuw scheepsfornuis met twee heetwaterovens en vuren, voor restaurant of scheepsgebruik".
In het Algemeen Handelsblad van 15 juni 1906 bood men allerlei zaken aan die afkomstig waren van het "in slooping zijnde engelsche oorlogsschip Ringarooma". En op 2 oktober 1910 publiceerde het Nieuws van de Dag dat er 2 raderboten voor de sloop waren aangekocht door "De Koophandel" te Slikkerveer, te weten de "Duchess of Edinburgh" en de "Duchess of Connaught". Deze schepen, gebouwd in 1884, waren afkomstig van de London and South Western Railway en de London, Brighton and South Coast Railway, die de schepen gebruikten voor de veerdienst naar het eiland Wight. Ook in België en Denemarken werd door "De Koophandel" gezocht naar interessante aanbiedingen.
Dat de schepen toen nog met kolen werden gestookt bleek ook uit een advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 27 april 1914. Daarin werd "ongeveer 200 ton grove engelsche bunkerkolen te koop aangeboden, te zien en te bevragen bij Scheepsslooperij De Koophandel te Slikkerveer". Vanaf 1915 heb ik geen verdere advertenties en/of publicaties meer aangetroffen m.b.t. het bestaan van "De Koophandel".