Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

Het uitzicht op de voorgevel van het hotel wordt grotendeels ontnomen door de paardenstal, die stond op de plaats waar u thans de  bushalte  vindt.

 

De Stichting Oud Ridderkerk bereidt een verzamelwerk voor over “Ridderkerk en de Tweede Wereldoorlog”. Na oproepen in onder meer De Combinatie hebben heel wat Ridderkerkers hun verhalen, gegevens en foto’s voor dit doel bij de Oudheidkamer gebracht. Overigens, dit kan nog steeds! Ook de heer C.A. van der Duijn Schouten uit Slikkerveer leverde een verhaal in dat op 8 juni 1940 door de Rijsoordenaar P. de Zeeuw J.Gzn. werd geschreven. Omdat het verhaal niet specifiek over de oorlogstijd gaat, maar over de geschiedenis van Rijsoord, willen we het op deze plaats graag onder uw aandacht brengen.

De wervelstorm, die enkele dagen over Nederland woedde en die ons mooie land met vernieling en ondergang bedreigde, heeft zich plotseling neergelegd. De storm werd gestild in de Christelijke school te Rijsoord, die in Juli 1939 haar vijftigjarig bestaan vierde. Daar kwam de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, generaal Winkelman, met de Duitse generaal tot overeenstemming, en als gevolg daarvan werden de vijandelijkheden gestaakt. Die historische gebeurtenis heeft plaats gehad in een lokaal van de Christelijke school te Rijsoord en daardoor kwam dit dorpje plotseling in het centrum van de belangstelling te staan.

Stellig zullen onze lezers daarvan iets meer willen weten, omtrent dit kleine plekje Nederland. Het ligt op het eiland IJsselmonde aan de grote straatweg, die in 1807 op Napoleons bevel werd aangelegd van Amsterdam via Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Antwerpen en Brussel naar Parijs. Deze weg haalde het dorpje uit z’n isolement, waarin het eeuwen lang genoeglijk had liggen dromen.Het oorspronkelijke Rijsoord ligt in de Zwijndrechtsche Waard ten Zuiden van de boezem der Waal. Het was gecombineerd met een gehucht, een halfuur verder Westwaarts liggend, dat Strevelshoek heet.
De geschiedschrijver van 1793 rijmt er van:

Rijsoord en Strevelshoek, schoon klein van grondgebied,
Vereeren Zwijndrechts Waard;
De rust, die ‘s Landsmans hart, bestendig hier geniet,
Is met het ruimste loon voor noeste vlijt gepaard

Dat daar inderdaad rust werd genoten, zal men dadelijk aannemen, als men weet, dat er in 1793 in Rijsoord en Strevelshoek samen 15 huizen stonden, pastorie en schoolhuis daar bij gerekend. Hoewel Rijsoord en Strevelshoek beide leenen waren van de grafelijkheid Holland, hadden ze toch ieder hun eigen ambachtsheer. Rijsoord werd geregeerd door een Schout en twee Schepenen, benevens een Waardsman d.i een lid van het polderbestuur, een secretaris en een bode. Uit de geschiedenis van Rijsoord willen we een eigenaardig staaltje meedelen.

Toen in 1787 de Pruisische regimenten ons land binnen kwamen, de Patriotten verdreven en Prins Willem V weer in zijn rechten herstelden, heerste daarover ook in Rijsoord grote vreugde. De klok van de kerktoren werd bij die gelegenheid zo buitengewoon hard en langdurig geluid, dat ze barstte en onbruikbaar werd. Die klok werd toen "wederom met een expres daartoe gegoten zwaarder en helder luidende klok, door een vrijwillige gift aan de kerk, verwisseld, door zeker aldaar wonende vermogende bejaarde vrijster genaamd, Joris Jansdochter van Driel, ‘t welk ook op de klok met daarop gegoten letters staat gemeld”. Intussen is ook deze klok weer verdwenen, daar in 1832 de kerk gesloopt werd en vervangen  door het weinig- sierlijk gebouw, dat er thans nog staat. 
 

Vervolg Rijsoord deel 2.