Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

Verplanke ( links) speelt een spelletje schaak. Zijn vrouw (midden) kijkt toe.

 

De rubriek “Praten met een Ridderkerker” is al ruim 20 jaar een succesprogramma van Radio Ridderkerk. De lijst van mensen die ooit door Ger Schilt geïnterviewd werden bevat namen van markante Ridderkerkers, waarvan velen helaas inmiddels zijn overleden. De geluidsopnamen zijn bewaard gebleven en veel van deze interviews het waard zijn om ook op schrift te worden vastgelegd. Deze keer het interview van 13 december 1987 met dr. C.J. Verplanke, burgemeester van Ridderkerk.

Ik ben gepromoveerd in 1963,  het jaar waarin de wet tijdelijke subsidie kerkenbouw in werking trad en ik ben gepromoveerd op de premiering subsidiering van de kerkenbouw en in bredere zin de hele financiële verhouding tussen kerk en staat.die mij erg boeide. De grondwet had aan de kerken die in 1814 bestonden bepaalde rechten toegekend die overigens verleden jaar afgekocht zijn. De hele financiële verhouding tussen Kerk en Staat heeft me altijd buitengewoon geboeid. Ik was burgemeester van ’s Gravendeel en in 1962 promoveerde een vriend van me en toen sprak ik een hoogleraar, Prof. Van Wijk. Ik maakte toen de opmerking dat het me wel leuk leek ook eens een proefschrift te schrijven waarop hij zei; ‘waarom doe je dat dan niet?’ Hij nam later nog eens contact met me op en vroeg of ik een paar onderwerp[en wist. Ik noemde er een paar waaronder dit. Hij bleef aan me trekken en toen ben ik in september 1962 begonnen met de studie in die vreselijk koude winter waarin allerlei vergaderingen niet door gingen dus had ik tijd om fijn door te werken. In mei 1963 was ik klaar en in juni 1963 ben ik gepromoveerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Van oorsprong komt mijn voorgeslacht uit Zeeuws Vlaanderen uit een plaats waarvan u de naam zal aanspreken n.l. Biervliet. In de zeventiende eeuw zijn er zelfs nog Verplankes meegegaan met Pieter Stuyvesant naar Amerika waar ze tegenover West Point de plaats Verplank gesticht hebben waar ik ereburger van ben. Mijn vader is naar Haarlem gegaan, hij was ambtenaar, waar ik geboren en getogen ben. Ik ben daar op de lagere school geweest en op het gymnasium en vanuit Haarlem ben ik gaan studeren aan de Vrije Universiteit. Ik ben van huis uit Christelijk Gereformeerd. Na mijn afstuderen ben ik tot het diepst van mijn ziel Anti Revolutionair geworden en dat ben ik tot op vandaag gebleven.
Ik werkte op het Wetenschappelijk Adviesbureau van de ARP. Daar ben ik me gaan interesseren voor het gemeentebestuur en toen heb ik in jeugdige overmoed, ik was toen 29, gesolliciteerd naar ’s Gravendeel en werd daar tot mijn, en ook tot verbazing van de inwoners, benoemd als burgemeester.Ik was nog niet getrouwd maar ik moest Minister Beel van Binnenlandse Zaken plechtig beloven dat ik zou gaan trouwen. Een ongetrouwde burgemeester was vrijwel ondenkbaar.
Mijn grote hobby is orgelspelen; ik heb nog eens op het Doelenorgel gespeeld en ook samen met de beiaardier Leen ’s Hart, quatre mains op een rijdende beiaard op een Oranjeconcert in Ridderkerk. Ik heb ook wel eens op de toren van het gemeentehuis gespeeld maar dat is een vak apart. Ik ben wel een paar keer dirigent geweest als Joost van Beek afwezig was bij Ridderkerks Fanfare en in Boppard heb ik de door Joost gecomponeerde Ridderkerk Boppard mars gedirigeerd. Bach is mijn lievelingscomponist. In zijn muziek boeit mij het polyfone karakter waarbij dus iedere stem zijn eigen gang gaat en niettemin harmonisch klinkt
Ik vind het orgel het mooiste instrument waar je tien vingers en twee voeten voor beschikbaar hebt. Je hebt er ook niemand anders voor nodig want alle instrumenten heb je bij de hand. Ik had het in ’s Gravendeel bijzonder goed naar mijn zin. Bovendien was ik ook nog 2 jaar waarnemend burgemeester van Stellendam om de chaos op te lossen die daar was ontstaan. Ik heb de samenvoeging begeleid van Stellendam, Goedereede en Ouddorp waarna ik waarnemend burgemeester van de nieuw gevormde gemeente Goedereede ben geweest. Het voordeel van een kleine gemeente is dat je bijna iedereen kent. Maar tenslotte raak je in een gemeente van zo’n zesduizend inwoners wel uitgekeken en toen heb ik gesolliciteerd naar Ridderkerk en ben daar benoemd waarna ik in 1971 van der Hoeven ben opgevolgd.
Dat solliciteren, gaat als volgt; de sollicitatie wordt gestuurd aan de koningin die hem doorstuurt naar de minister van Binnenlandse Zaken die hem weer doorstuurt naar de Commissaris van de koningin van de provincie waarin de gemeente gelegen is. De Commissaris krijgt alle sollicitaties binnen. Hij laat de sollicitanten die hij niet kent komen en maakt een aanbeveling op van twee of drie naar zijn mening beste sollicitanten. Die stuurt hij naar de Minister. De minister laat die twee of drie bij hem komen waarna hij of zij de voordracht van zijn nr. 1 naar de Koningin stuurt die de Burgemeester benoemt. Zo ging het vroeger. Tegenwoordig is het zo dat de commissaris die de sollicitatiebrieven krijgt een bezoek brengt aan de Raad en om een profielschets vraagt. Daarna gaat de commissaris met die profielschets zijn sollicitaties bekijken. Hij haalt er een stel uit en vraagt ze of ze een gesprek willen hebben met een door de raad te benoemen vertrouwenscommissie meestal bestaand uit de fractieleiders. Die commissie bericht daarna de commissaris wie haar voorkeur heeft. Dus informeel is er enige invloed van de Raad.

Ik heb, buiten mijn burgemeesterschap nogal wat bestuursfunctie gehad. Ik ben actief geweest in de Vereniging van Nederlandse Gemeenten o.m. twee jaar als voorzitter, voorzitter van tal van commissies. Ik ben ook actief geweest in de ULA, de overkoepelende organisaties van alle gemeenteverenigingen en dat bracht vergaderingen mee in b.v. Nairobi, Osaka en Rio en dat zijn geen plezierreizen. Men denkt vaak dat dat uitjes zijn maar dat is echt heel vermoeiend. Ik ben ook nog voorzitter van de vereniging van Zuid Hollandse Gemeenten. Het zijn allemaal functies die min of meer uit het burgemeesterschap voortvloeien
Ik ben ook erevoorzitter van de Schietvereniging Sint Joris, hoewel schieten niet mijn specialiteit is.
Mijn enige vrije dag is de zondag en die houd ik absoluut in ere.

Hoewel ik de VUT-gerechtigde leeftijd bereikt heb, heb ik nog voldoende fut om niet met de VUT te gaan en ik wacht rustig af tot de pensioengerechtigde leeftijd komt in 1990. Ik ga dan niet op mijn lauweren rusten, ik ga ze maken. Ik heb wat nevenfuncties die niet van het burgemeesterschap afhankelijk zijn: het ambtenarengerecht b.v. ook de orgelhobby kan ik dan gaan uitleven en wat ik bijzonder graag doe is schrijven voor de vakpers.
Wat ik zeker nog wil vermelden is dat ik diep respect heb voor de inzet van Ridderkerkers in het verenigingsleven op het gebied van sportverenigingen, muziekverenigingen en koren, de SER Jeugdland, Koninginnedag, Pinkstermarkt , de SLOR met al die mensen die in hun vrije tijd pro deo daar mee bezig zijn. Als ik dat zie dan zeg ik: waar vind je zo’n gemeente?
Daar neem ik diep mijn pet voor af.

 

Teun Rijsdijk.