Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

Het voormalige Polenkamp, gebouw Q van Smit Slikkerveer, was buiten het bedrijfsterrein aan de Benedenrijweg.

 

Een 'Polenkamp'? Is dat er in Ridderkerk?

Nee, het was er. Het stond benedendijks aan de Benedenrijweg in Slikkerveer, pal tegenover Electro Smit Slikkerveer. Daar woonden na de oorlog vanaf 1947 Poolse werkne¬mers van dat bedrijf. Electro Smit Slikkerveer had een schreeuwende behoefte aan werkkrachten. De Polen brachten uitkomst. Op de plaats van het voormalige kamp staan nu huizen. Een bordje met opschrift herin¬nert aan het kamp. Het is een van de vele bordjes van de historische route door Slikkerveer, een idee van het wijkideeteam Slikkerveer. Hoe de Polen hier gekomen zijn? Bij de geallieerden denken we vaak alleen aan de Canadezen, de Engelsen en de Amerikanen. Misschien de Russen. Maar wist u dat ook Polen bij de bevrijding van ons land een grote rol hebben gespeeld? Breda bijvoorbeeld werd mede door Poolse militairen die vanuit België optrokken, bevrijd. En bij de mislukte landing bij Arnhem (Market garden) onder Montgomery hebben ook Poolse militairen het leven verloren. Na de verdeling in invloedsferen door Roosevelt, Churchill en Staün waarbij Polen communistisch werd, weigerden veel Poolse strijders en uitgeweken Polen naar hun vaderland terug te keren.
Wïeslaw Hinborch, hier bekend als Eric: " Ik was nog geen militair toen de Duitsers Polen binnenvielen, ik was nog te jong, 13 jaar. De Polen die toen uitweken hebben zich, zou je kunnen zeggen, chaotisch over de wereld verspreid. Ik nam later dienst en kwam via allerlei omwegen in Frankrijk terecht. Na de overrompeling van Frankrijk door Duitsland verdween ik naar Italië. Weer later naar Engeland. Na de oorlog koos ik ervoor naar Nederland te gaan."

 

Waarom Nederland?

"Er woonde familie in Duitsland en Nederland is daar dichtbij. Daarom. In het begin had ik wel heimweegevoelens. Maar die doofden. Mijn moeder was al overleden. En mijn vader was hertrouwd en was een nieuw leven begonnen met zijn nieuwe vrouw en nieuwe kinderen.
Ik ben geboren in wat nu Oekraïne is. Ja, dat was vroeger Pools grondgebied. Polen is zo vaak verdeeld en van grens veranderd! Ik ben Luthers opgevoed. De meeste Polen, ook hier in het kamp, waren katholiek. Mijn achternaam klinkt eigenlijk wel Nederlands. Het is heel wonderlijk: in de 16e eeuw zijn mijn voorvaderen naar Polen getrokken. 'Hollander' werden ze genoemd. Ze gingen erheen om hulp te verlenen bij de aanleg van waterwerken. Ook toen hadden ze al een goede naam. Het is gek, een paar dingen zijn me bijgebleven toen ik in 1947 met de boot uit Engeland kwam: de grote hoeveelheid kwallen dat in Hoek van Holland in zee dreef. En de hongerige gezichten van de mensen op de kade toen ik sigaretten en chocolade vanaf de boot naar beneden wierp."

 

Had u direct huisvesting?

"Ja, ik werd eerst ondergebracht in de nu nog be¬staande bunkers in Hoek van Holland. Geen pretje. Er is volgens mij nu een museum in gevestigd. Electro Smit Slikkerveer heeft me daar gevonden. Ik behoorde tot de eerste lichting Polen die daar kwam werken. In Slikkerveer werd ik ondergebracht in de kleuterschool aan de Veerweg, vlakbij de portiersloge en naast het huis van Frank Smit. Dat was op het terrein van Electro Smit Slikkerveer. Pas later kwamen we te wonen in het zogenaamde Polenkamp. De leider van het kamp de heer Andeweg heeft in die eerste periode veel voor ons georganiseerd en geholpen. Polen hadden de naam messentrekkers te zijn. Er is wel eens een vechtpartij1 geweest. Het gevolg: ontslag en uitzetting. Ze waren streng toen."

 

Dick de Winter.

 

Vervolg Poolse arbeiders in Ridderkerk deel 2.