Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

 

Van Schuurkerk naar Pelgrimskerk.

Nadat in 1886 de Doleantie plaatsvond, bleek er enkele jaren later ook in Ridderkerk behoefte te zijn aan het stichten van een Gereformeerde kerk. Op 17 december 1891 vond de eerste officiële kerkenraadvergadering plaats en werd de Nederduitsche Gereformeerde kerk van Ridderkerk geïnstitueerd. In de vlasschuur van M. van 't Zelfde, welke men voor f 50, - per jaar huurde, werden de Godsdienstoefeningen gehouden. Deze schuur stond (als ik me goed heb laten informeren} naast de boerderij van Ooms aan de Benedenrijweg, omgeving Dr. A. Kuyperschool. Door de consulent Ds. Sleeswijk Visser van Rijsoord werden de volgende broeders tot ambtsdragers bevestigd te.weten: M. v. 't Zelfde, C. Labrijn en G.J.Nijman (ouderling) G. Flach en A. v. ’t Zelfde (diaken).

Nog hetzelfde jaar op 31 december vond de eerste doopsbediening door Ds. Smith van IJsselmonde plaats. Het aantal lidmaten nam sterk toe en ook de financiën maakte het mogelijk en predikant te beroepen. Met meerderheid van stemmen werd uit een tweetal, kandidaat Willem Verhoef gekozen. Deze man nam het beroep aan en werd op zijn 28e verjaardag op 27 mei 1894 bevestigd. Hiermede kreeg Ridderkerk zijn eerste Gereformeerde predikant.

In 1902 werd de Schuurkerk vervangen door een waardig Godshuis met pastorie aan de Kerkweg. (bovenstaande foto is genomen ca. 1935). Het zij nog vermeld dat op 12 mei 1925 onder leiding van de door de Classis Barendrecht aangewezen consulent Ds. B. Wentsel de instituering van de Gereformeerde kerk te Slikkerveer plaats vond. Vanzelfsprekend was dit voor de kerk aan de Kerkweg een grote aderlating. Maar het aantal leden groeide weer snel aan, zo snel zelfs dat het aantal zitplaatsen te klein werd. Daar het kerkgebouw tevens in een slechte toestand verkeerde werd tot nieuwbouw besloten.
Op de bewuste zondag morgen van Pinksteren 1940 werd in het nieuwe kerkgebouw de eerste dienst gehouden. De er naast liggende pastorie was inmiddels onbewoonbaar geworden en werd in 1926 verlaten en vervangen door het statige herenhuis "Waalburg" aan de Lagendijk. Nadat in 1967 de Ontmoetingskerk in gebruik genomen werd, kreeg de kerk aan de Kerkweg de naam Pelgrimskerk.

 

Dit artikel verscheen eerde in de rubriek van de Stichting Oud Ridderkerk in De Combinatie van 2 juli 1981 en is van de hand van J.D. van Rikxoort.