Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

 

 

Deze huizen, gelegen aan de Kievitsweg tussen de Oranjestraat en de Benedenrijweg behoorden tot de “Rijke Buurt”. Men zou menen dat dit geringschattend of spottend was bedoeld, analoog aan soortelijke benaming uit andere delen van de gemeente. Volgens informatie uit Selectie Ridderkerk, deel 2 was deze naam doodernstig bedoeld omdat de woningen in  vergelijking met het gebruikelijke type arbeidershuis voor die tijd zeer geriefelijk waren ingericht en elk huis had een vrij erfje voor de deur.

De woningen zijn gebouwd in 1913 nadat op 28 December 1912 de  Coöperatieve Bouwvereniging “Ons Huis”, gevestigd in Ridderkerk, was opgericht met het doel  “aan ieder harer leden een huis te verschaffen met tuin en erf”.
In 1926 zijn de woningen aan de achtergevel uitgebreid met een werkplaatsje, dit volgens informatie uit “het bestek en voorwaarden” en opgeleverd  29 april 1926.  

In een buitengewone algemene ledenvergadering is besloten tot verlenging van de duur van de vereniging voor een periode van 30 jaar, aanvangende op 29 december 1942 waarvan de akte is ondertekend door B.Put, voorzitter; H Sparreboom; Johs. v.d. Boogaard, penningmeester; J.de Jong; L.den Hoed en L.Smelik. notaris 

In 1993 is door de bewoners het 80-jarig bestaan van deze huizen gevierd.

Het beeld op bovenstaand foto kwam afgelopen zomer nog even terug na vervanging van de  riolering 
en de straat tijdelijk een grote zandbak voor de kinderen werd. Hier werd echter de eerste bestrating aangelegd ter vervanging van het bestaande grindweg.    
De mannen  links zijn Jan van der Hilt, daarnaast Arie de Winter. De derde man  en de kinderen zittende op de stenen zijn onbekend.