Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

Jan Tap met zijn ijscokar onderweg naar het tentoonstellingsterrein.

 

Voor de geboren Ridderkerkers en degenen die al lang in onze gemeente wonen is het geen moeilijke opgave om deze foto te plaatsen. Het is een foto van de Molendijk en Molensteeg, genomen in de nazomer van 1927. U ziet zeer veel voetgangers op de Molendijk die op een overdadige wijze met vaandels en erebogen is versierd. Trouwens ook de Lagendijk vanaf de Ringdijk naar beneden in de richting van het gemeentehuis droeg deze versiering. Woensdag 14 september was een bijzondere dag omdat Koningin Wilhelmina de grote Land- en Tuinbouwtentoonstelling met een bezoek zou vereren. Alleen het weer was niet van zins om medewerking te verlenen en heel lang is deze week in de herinnering der Ridderkerkers blijven voortleven als recordhoudster van plasbuien. De tentoonstelling was ingericht op een terrein bij de boerderij van Wiek Dam en daarom reed de koningin voorbij de zgn. sigarenmakerhuizen de dijkstoep af en kruiste zij de Molensteeg. Zij werd op het terrein rondgeleid door dhr. Kees Dekker uit Barendrecht als voorzitter van de Maatschappij van Landbouw en uiteraard waren er veel prominente Ridderkerkers op de ere tribune.


Lunapark.

Aan de tentoonstelling was een lunapark verbonden en in zekere kringen was men er vast van overtuigd dat het uitgesproken slechte weer een noodzakelijk gevolg was van dat goddeloze lunapark. Wie ook op weg was naar het tentoonstellingsterrein maar niet tot de eregasten behoorde was Jan Tap. Waarom hij die bijnaam had weet ik niet. ledereen noemde hem zo, maar op zijn ijskar stond heel duidelijk in keurige letters Ridderkerksche Roomijs Onderneming J. Ambachtsheer. Hij leverde wafels van 3 en 5 cent en potjes van 1-2 en 3 cent maar het zal voor hem geen recordomzet zijn geworden. Toen hare Majesteit van het tentoonstellingsterrein zou vertrekken bleek haar auto zó vast gezogen in de taaie klei dat haar chauffeurs niet dan met de grootste moeite hun gerij weer op de harde grond konden krijgen.


Zanghulde.

Hierna ging het illustere ge¬zelschap naar het gemeentehuis waar door de gezamenlijke schooljeugd van het Dorp een zanghulde werd gebracht, opgeluisterd met plensbuien. De koningin vond het wel mooi, maar zij kreeg toch last van "aan gelaatspijn" wat dat dan ook geweest mag zijn. Later op de dag werd nog in Slikkerveer door de schooljeugd een zanghulde gebracht onder leiding van de "schoolmisters" Koerselman en De Kool. De laatste wist op het gezicht van Hertog Hendrik van Mecklenburg een spontane glimlach te voorschijn te toveren door luidkeels te roepen "leve prins Hendrik!". De goede man was hiermee zichtbaar ingenomen, vooral toen het Slikkerveerse publiek door luid applaus zijn instemming daarmee betoonde .De landbouwtentoonstelling duurde van 14 t/m zaterdag 17 september 1927.


Deze bijdrage over de geschiedenis van Ridderkerk is van de bekende Ridderkerkse historicus Jan van de Es (1910-1993). Hij schreef dit verhaal in 1982.