Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

Pakhuis met maalinrichting gebouwd in 1920 en gesloopt in 1964.

 

In de serie 100-jarige bedrijven deze keer de firma Kranendonk Diervoeders. Het bedrijf is gevestigd aan de Molendijk. Oprichter was Dirk Leendert Kranendonk (1865-1937). Hij was de zoon van een vlasboer en had een probleem. Hij had astma, en kon absoluut niet tegen stof. Daarom verkocht hij varkens vanuit boerderij "De Pannestee" aan de Molensteeg, tevens zijn woonadres (hier is nu de woonwijk Drievliet).
Hij begon ook meel te verkopen vanuit de molen aan de Ringdijk Hij was getrouwd met Jansje den Hoed (1870-1964). Zij zorgde niet alleen voor haar man, maar ook voor haar 3 ongetrouwde inwonende broers, wat natuurlijk een zware taak was. Op 1 december 1905 kocht hij de korenmolen, ook heerlijkheidmolen, aan de Molendijk. Per 1 januari 1906 kwam de vergunning van de Kamer van Koophandel. Van beide zijn de aktes nog in het bezit van de familie. Het bewijs van meer dan 100 jaar is hiermee geleverd. De eerste molenaar was echter niet deze Kranendonk, maar Freek Hartmeier, afkomstig uit Losser, die in loondienst kwam. Zelf ging hij op pad om zijn handel aan de man (lees boer) te brengen. In 1920 werd een 3 verdiepingen hoog pakhuis gebouwd aan de buitenzijde van de dijk, schuin tegenover de molen. Dit stond binnendijks. Hierin kwam een maalinrichting met een Ruston-dieselmotor, werkende met 2 koppels stenen. Hiervan was de ene voor veevoer en de andere voor baktarwe (meel). Zoon Teunis Kranendonk (1900-1980) kwam op 12 jarige leeftijd de werkploeg versterken. Met de opening van het pakhuis kwam dat goed uit. Hij was toen 20 jaar en stond bekend als zeer ijverig. Ook zijn broer Huig kwam hier aan het werk, maar deze besloot later (1950) om naar Canada te emigreren. Een grote gebeurtenis was de afbraak van de molen in 1930. Hij was van 1721, en was toch wel vervallen.
In 1937 overleed Dirk Leendert. Het bedrijf ging verder onder de naam van Wed.D.L. Kranendonk & Zn. De dagelijkse leiding kwam in handen van Teunis Kranendonk. Tijdens de oorlog werd de vrachtwagen (A-Ford) door de Duitsers gevorderd. Wel kon een tweede boerenkar aangeschaft worden. Deze werd gekocht in Beesd (Betuwe). Met een paard moest dit vervoermiddel worden gehaald uit Gorkum. Wel lopend heen en terug op de kar! De artikelenleverantie was vrij aan de boeren en de bakkers. Maar wel via bonnen. Gedwongen ook aan de Duitse bezetters. Via clandestiene bonnen werd echter ook wel aan particulieren geleverd. Ook werd veel olie geperst en geleverd via o.a. de kerken. Ondertussen zorgde de vrouw van Teunis, Lena van der Ven ook voor mensen die eten probeerden te halen en soms voor onderdak voor de nacht. Er waren mensen bij uit Amsterdam! Haar broer Piet van der Ven werkte en woonde vanaf 1944 ook bij het bedrijf. In 1950 kwam de tweede Dirk Leendert (1934-heden) in het bedrijf. Hij huwde Nelly van Wingerden (1939-heden) en uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren. Hij werkte hier tot hij in 1993 in de VUT ging, maar is wel nog steeds actief als vrijwilliger. Hij moest de afbraak van het pakhuis (in 1964) meemaken. Dit was nodig vanwege de dijkverzwaring van de Molendijk. Het bedrijf werd tijdelijk voortgezet in de korenmolen in Streefkerk. Ook via de molen in Rijsoord werd meel gemalen, ln 1985 kwam de volgende generatie, zoon Martin Kranendonk, in het bedrijf. In 1992 kon aan de Molendijk, in de buurtschap “De Oude Molen”, weer een loods worden betrokken waar de handel in diervoeders werd voortgezet. In 1996, na het overlijden van Mevr Lena Kranendonk-v.d.Ven, werd het bedrijf overgenomen door Martin. Deze situatie is de huidige. Er is handel in varkens-, koeien-, kippen-, honden- en kattenvoer. Verder in granen en zaden. De handel in meel is echter vervallen.


Leen Plaisier.