Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

De schaatswedstrijden bij Slikkerveer kregen ook internationaal aandacht, zij het dat in de Engelse pers gesproken werd van kampioenswedstrijden in Rotterdam.

 

Op 19 januari 1887 was Slikkerveer het decor van internationale schaatswedstrijden. Het was ook het eerste Nederlandse schaatskampioenschap. Helaas werkte het weer niet mee. Eerst zag het er nog wel goed uit, maar invallend 'onmeedoogend dooi weder', afgewisseld door vriesweer, maakte dat de wedstrijddatum steeds meer opgeschoven moest worden. Het Rotterdamsch Nieuwsblad van 20 januari: Het ijsveld leverde een bedroevend schouwspel op in verhouding met Zondag. Was toen alles vol beweging en opgewektheid, thans hoorde men niet ander dan: "Het ziet er treurig uit!" "Welk een schade!". Zoowel het een als het ander is waar. Het ijs is zacht en op verscheidene plaatsen staat water, zoodat het met recht een glibberige, waterachtige vlakte is. Ook de hardrijders klagen over de baan."
De krant doet uitgebreid verslag van de wedstrijddag: Op het terrein is in het midden der baan een tribune opgericht voor de Koningin, waarop de vlaggen van Nederland, Oranje, Waldeck Pyrmont en Pruisen wapperen. Heden komt H.M. de Koningin zeker niet, doch omtrent morgen was nog niets beslist. Thans kan echter niet met zekerheid gezegd worden, dat Zij niet komt, daar hoogswaarschijnlijk de wedstrijd mo¬gen niet zal doorgaan. Hedenmiddag zal het bestuur eene beslissing nemen.
Op het terrein zijn twee muziekkorpsen aanwezig, dat van het regiment huzaren uit Haarlem en dat der Jagers uit 's Hage. De tenten zijn thans beter voorzien van ververschingen dan Zondag. De heer Poortman verzekerde mij dat hij 2000 man kon voeden vandaag. De grootste moeilijkheid om alle eet- en drinkwaren uit Rotterdam te krijgen, doch de verhuiswagens der gebr. Paris hebben hierbij goede diensten bewezen. De burgemeester van Ridderkerk was met zijn keten omhangen met het geheele gemeentebestuur mede op het terrein aanwezig. Ook voor de bemoeiingen van het hoofd dezer gemeente en die zijner inferieuren, is het te betreuren, dat de feeste¬lijkheid op zoo noodlottige wijze in 't water valt. Een politieman vertelde dat zij 16 dagen en even zooveel nachten de baan achtereenvolgens nauwlettend bewaakt hadden.
Zooeven vernam ik dat velen, die per rijtuig op reis gegaan zijn van Rotterdam, halfweg hebben moeten uitstappen om de reis verder te voet te vervolgen. Van het Stieltjesplein was een rijgelegenheid gemaakt door den heer Koedam van Feijen-oord, tegen f. 1.- de persoon. Het rijtuig kan 9 personen bevatten, doch velen stapten onderweg uit, om wanneer de gevaarlijke plaatsen gepasseerd waren, weder in te stappen. De rechters bij dezen wedstrijd zijn mr. S. Salverda, mr. J. van Buttinghe Wichers en baron De Salis. Om 12.15 kwamen de twee laatst genoemde heeren rechtstreeks uit Hamburg op het terrein aan. Zij waren hoogst tevereden over het rijden der Nederlanders te Hamburg. Zoeven verzekert mij een lid van het hoofdbestuur, dat morgen de wedstrijd niet kan doorgaan doch wanneer het vriest, wel. Voor de vreemdelingen die de heeren De Salis en Wichers uit Hamburg medegebracht hebben en de overige vreemdelingen die heden arriveeren zal men het mogelijke doen om toch Vrijdag den wedstrijd te laten doorgaan.

 

Regen.

De muziekkorpsen blazen er lustig op los. Om half twaalf begonnen zij met de volksliederen. Om half een werd de baan opnieuw afgeschept en het publiek gelegenheid gegeven de baan glad te rijden. Tegen één uur kwam een zwaren damp opzetten met regen, waardoor de stemming droefgeestiger werd. Bekende rijders Werner en Hagen [alhoewel hij niet aan de wedstrijd deelnam wegens ziekte/ddew], trekken  algemeen de aandacht. De laatste mét koperen schaatsen. De eerste, die doofstom is, verricht prachtige toeren op de schaatsen tot groot genoegen van het publiek. Om 1.10 u nam de wedstrijd voor de heeren liefhebbers op het Meesterschap van Nederland [=amateurkam-pioenschap van Nederland/ ddew] een aanvang.
De verkorte uitslag: eerste rit: 1) C. Tebbitt - 4min. 2 2/5 sec; 2. K. Pander - 4 m. 9s; 3. W.J. van Vollenhoven- 4m. l Os; 4. H. van Blommenstein - 4m. 17s.
tweede rit: 1. C. Tebbitt -3m. 57s; 2. W.J. van Vollenhoven 4m. 3s; 3. K. Pander- 4 m. 3s; 4. H. van Blommenstein - 4 m. 19s. Er volgde nog een beslissingsrit tussen W.J. van Vollenhoven en K. Pander die dezelfde tijd hadden gereden: Kamprit: W.J. van Vollenhoven .- 3 m. 37 3/5 s; K. Pander - 4 m. 18 3/5s. Einduitslag voor amateurs: 1e prijs (gouden medaille) Charles Tebbitt, St. Ives, 2e prijs (zilveren medaille) W.J. van Vollenhoven, Rotterdam,. 3e prijs (bronzen medaille) K. Pander, Haarlem, 4e prijs (diploma) H. van Blommens-tein, Apeldoorn.
De aangekondigde wedstrijd voor de beroepsrijders om het kampioenschap van Nederland met medailles en prijzengelden kon door de ingevallen dooi niet doorgaan. En is dat jaar niet meer gehouden. In het gedenkboek van de Koninkijke Nederlandsche Schaatsenrijdersbond 1887-1888 wordt nog een opmerking gemaakt over de wedstrijd in Slikkerveer: Wat de consumpties betreft werd door Groningen de wens uitgesproken het voortaan zuiniger aan te doen. Penningmeester Manus Kolff die tot dan toe de financiële touwtjes strak in handen had gehad, weerde de opmerking af met erop te wijzen dat "deze enorme uitgave grootendeels was te wijten aan de droge kelen en hongerige magen van ponteniers en veldwachters, terwijl de internationale wedstrijd te Slikkerveer voor beroepsrijders, volgenden daags na dien voor amateurs wegens ingevallen dooi, niet was doorgegaan". De onkosten waren gemaakt, terwijl de inkomsten uitbleven.

 

Dick de Winter.28-02-2013