Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

Autobus Reederij op de Lek.

 

Voor Ridderkerk begon het autobussentijdperk op 26 juli 1922 officieel toen vier inwoners ten overstaan van notaris J.W. de Wijn de oprichtingsakte ondertekenden van de N.V. Auto-Omnibusdienst 'Ridderkerk'. De 4 personen waren Jacob Lodder Gerritszoon, industrieel (Lierenfabriek), Comelis Kruyt, arts, Jan Cornelis Bos, fabrikant (sigarenfabriek), Johannes Lagendijk, bedrijfsleider. 
Het doel der vennootschap was het in eigendom hebben en exploiteren van omnibusauto's. Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld op f 20.000.-, verdeeld in 200 aandelen, die bij de oprichting voor de helft werden geplaatst en volgestort. Binnen 10 jaar zou de andere helft geplaatst en betaald moeten zijn. Tot directeur werden benoemd de heren Bos en Lagendijk, terwijl de andere oprichters commissaris werden. Een derde commissaris zou door de gemeente mogen worden aangewezen wanneer de gemeente subsidie zou gaan verlenen. Dat hoefde dan niet een aandeelhouder te zijn. Maar het visje beet niet.
Op 7 maart 1923 kon Ridderkerk zich verheugen op de opening van de eerste autobuslijn Ridderkerk - Slikkerveer - Bolnes - IJsselmonde - Oost Varkenoordsedijk -Kreekweg - Grote Markt Rotterdam v.v. Dat eindpunt lag bijzonder gunstig naast de Hoogstraat, de belangrijkste winkelstraat van Rotterdam.
Nog maar nauwelijks een maand later kwam er uitbreiding in die zin, dat Van der Pol's Handelsonderneming ook ging meedoen en onder de naam van IJsselmondese Omnibusdienst een lijn opende van Ridderkerk via Oostendam/Hendrik-Ido- Ambacht naar Zwijndrecht (Veerplein) v.v. Deze lijn was duidelijk van veel geringere betekenis en zal niet lang hebben bestaan. We hebben namelijk geen gegevens daar over gevonden.
Op 2 juni 1924 verschijnt voor notaris De Wijn de landbouwer Gerrit Groenenboom, die laat registreren dat er bij de autobusonderneming 'Ridderkerk' intussen het een en ander is gewijzigd. Zo zijn alle aandelen nu volgestort en is de naam van de onderneming veranderd in R. A .G .O .M. (Ridderkerkse
Auto-Garage en Omnibus Maatschappij). Een voltallige vergadering van aandeelhouders had unaniem tot de wijzigingen besloten en Gerrit Groenenboom werd gemachtigd een en ander af te wikkelen. Deze heeft de zaken met doortastendheid aangepakt en zich persoonlijk met de gang van zaken bemoeid. Zo was hij op zaterdagen en alle andere drukke uren zelf aanwezig op de Grote Markt voor toezicht en uitreiken van volgnummers. Gewoon, zomaar op zijn klompen. De opkomst van de autobussen ging natuurlijk niet voorbij aan het waakzame oog van directeur Pot van de Reederij op de Lek, die toen ook al in felle concurrentiestrijd was met de Fop Smit. Hij zag nu bovendien dagelijks de RAGOM-bussen voorbij zijn woonhuis snorren. Reizigers, die niet heel dicht bij een aanlegsteiger woonden, gaven al gauw de voorkeur aan de au¬tobus met zijn vele haltes. Dat was wel zo geriefelijk, want in die beginperiode kon men namelijk op elke gewenste plaats in- of uitstappen. Dat compenseerde voor een groot deel het gemis aan gezelligheid van de boot tegenover de beslotenheid van de bus. De Reederij nam haar maatregelen. Op 23 mei 1923 startte zij dan ook een eigen busdienst van Ridderkerk Dorp naar de aanlegsteiger bij Ds Verveer in Slikkerveer. Passagiers behoefden er niet voor te betalen als ze op Slikkerveer hun reis per boot vervolgden. De bootkaartjes werden verkocht door de chauffeur Wout de Deugd. Bij zijn vertrek als chauffeur bij deze 'Reederij op de Dijk' werd hij opgevolgd door Arie van den Heuvel en deze weer door Leen Helderop, meer bekend als Leen de Lek. Aan het bestaan van dit buslijntje binnen Ridderkerk kwam een einde in 1942 toen de Reederij en de RAGOM met nog twee andere vervoerders hun krachten bundelden en alle concessies inbrachten in de vervoersmaatschappij 'De Twee Provinciën'.

 

Jan van der Es, historicus (1910-1993).