Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

Het Huys ten Donck is al vele malen het onderwerp geweest van publicaties in allerlei vorm. Over het gebouw en het park alsmede de ambachtsheerlijkheid heeft elke Ridderkerker stellig meer dan eens een gedrukte tekst onder de ogen gehad.
Dat wij niettemin deze gelegenheid te baat nemen om opnieuw het gebouw onder de aandacht te brengen heeft zijn reden.

Namelijk deze, dat er onlangs een prachtig uitgevoerd boekwerkje is verschenen (“Dit land rond Rotterdam") waarin op bladzijde-19 enkele regels aan het Huys ten Donck worden gewijd.
Ondanks de uiterste zorgvuldigheid, die de uitgeefster zegt te hebben betracht, moesten wij helaas constateren dat de waarheid toch wat in de knel is gekomen.
Doordat kennelijk uit verkeerde bronnen is geput, duikt ook in dit boekwerkje weer het reeds lang als fantasie onderkende feit op dat Arent Brouwer de eerste kasteelheer is geweest. Ook voor de zinsnede dat dit kasteel "naar men aanneemt in 1575 door de Spanjaarden is verwoest" is geen enkel bewijs en mag u rustig vergeten.

Graag  herhalen wij nog even de juiste feiten: Het eerste kasteelachtige gebouw op deze plaats was de woning die jonker Frans van der Duyn tussen 1615 en 1628 deed optrekken en die in 1702 door het huwelijk van Catharina van Zoelen in de.familie Groeninx kwam om vervolgens in 1746 plaats te maken voor het huidige gebouw, dat dus het tweede buitenverblijf te dezer plaatse is.
Het is natuurlijk niet onze bedoeling om het overigens zeer prijzenswaardige boek om deze onware geschiedenisles af te keuren, maar zoals u weet beijvert de Stichting Oud-Ridderkerk zich om de geschiedenis van ons dorp met zijn vele facetten in aller belangstelling te brengen. Het is daarbij uitaard van belang dat die geschiedenis zo waarheidsgetrouw mogelijk wordt doorverteld.

 

Dit artikel verscheen eerder in de Combinatie van 15 oktober1981 en is geschreven door de heer J. van der Es.