Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

Van de eerste vijf generaties Aardoom ( in Ridderkerk ) is niet zoveel bekend geworden.
Van de zesde in de reeks ( Huibert Gerritsz ) is in ieder geval bekend dat hij altijd op klompen
liep, hierin gevolgd door zoon Gerrit met houten kruiwagen met ijzeren velgen, met als gereedschap een zeis en een spade. Gerrit ging echter op 26 á 27 jarige leeftijd over op een
fiets. Daarna een echte transportfiets met een grote bagagedrager voorop. Vervolgens werd
een trapcarrier aangeschaft. Een fiets met een grote laadbak dus. De ontwikkeling ging door ;
een carrier met hulpmotor ,daarna een auto ,een grasmaaimachine. Intussen was zoon Huibert
via scholing op de tuinbouwschool in de voetsporen van zijn vader getreden. Praktijkervaring
genoot Huibert ook door na de oorlog in dienst te treden bij Hannes van Driel ,de bloemist op
 het terrein van het Huys ten Donck.
Het handwerk werd steeds meer vervangen door machines,maar bleef wel belangrijk.
De administratie werd verbeterd volgens moderne inzichten. Huibert kreeg in 1960 de volledige
leiding over het bedrijf ,dat uitgroeide tot 20 man personeel.
In Juli 1993 is Dionysios Sofranas in dienst getreden van het hoveniersbedrijf. Behalve de praktijkervaring werden vooral de ontwikkelingen op het gebied van milieuwetgeving ,
bestrijdingsmiddelen en Arbo-eisen door hem bijgehouden en uitgevoerd. Het vereiste VCA-
certificaat werd behaald. Hij ging verder de reclame en public relations verzorgen .die zeker in de moderne tijd nodig zijn. Mond op mond reclame is niet meer voldoende. Opvallend is wel
dat Dionysios in dienst in het jaar dat het bedrijf volgens de nieuwe inzichten zijn 200 jarig bestaan had mogen vieren. Sinds Juli 1998 heeft Dionysios de leiding overgenomen van
Huibert Aardoom. De naam Hoveniersbedrijf Aardoom & Zn.BV. blijft echter gewoon gehandhaafd. Anno 2007 draait het geheel nog steeds uitstekend, al 214 jaar dus.

De logo, welke wordt gebruikt bij het hoveniersbedrijf is afkomstig van de oudst bekende
stamhouder van het geslacht. Voor het eerst komen we zijn naam tegen in 1562 bij de inpoldering van een stuk land in Puttershoek. Daar hij de schrijfkunst niet echt beheerste,
ondertekende hij met dit merkteken. Zijn naam was Andries Diercx, alias Aerdt Oom ,later
Aertoom en tenslotte Aardoom.

 

Leen Plaisier.