Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

 

Werd in de vorige aflevering een foto geplaatst van de voorgevel met bewoners van de hoeve "Bouwlust", op deze foto die ook uit 1911 dateert, is het een drukte van belang op het erf. Het lijkt erop of alles dat zich maar bewegen kon op de foto moest. Een knappe prestatie van de fotograaf als je het resultaat van de foto bekijkt. Vóór de namen te vermelden degenen die op de foto staan of zitten, eerst nog iets over het erf. Achter de zomerbewoning rechts op de foto waren de schuren voor de wagens en de koetsen en de opslag voor hout, turf en kolen. Daar was óók de regenwaterbak, de waterput met pomp en het boenhok voor de melkkannen en de was.

De was werd opgekookt in de "snuiver" oftewel het stookhok waar het vuur met knippelhout brandend werd gehouden. Nu er toch over brand wordt gesproken; in 1921 werd een schuur verhuurd aan de Centrale Suiker Maatschappij voor opslag van gedroogde pulp. Er ontstond na enige tijd broei die tenslotte uitslaande brand veroorzaakte. Pas toen er sprake was van uitslaande brand rukte de plaatselijke brandweer, onder leiding van brandmeester Bulsing uit om het vuur te doven. De materiële schade aan de schuur bleef gelukkig beperkt. Als u naar de foto kijkt en uw verbeelding laat werken dan begrijpt u wel dat in het hoogseizoen het erf een levendig aanzicht bood. Ook deze foto geeft een goed beeld van wat zich op de hoeve "Bouwlust" afspeelde. De foto is destijds gemaakt omdat een zoon en een dochter van Opa Kranendonk naar Amerika emigreerden om daar een nieuwe toekomst op te bouwen.

Van links naar rechts staan of zitten Sija, Adriaantje en Huig, drie kinderen van Dirk Leendert Kranendonk, zoon van Huig en molenaar aan de Oude Molen a/d Molendijk (over deze molen werd op 15 april j.l. een uitvoerig artikel opgenomen). Daarnaast staat Opa (Huig) Kranendonk, klein maar sterk en dapper. De jongeman met de koe is Teunis Kranendonk, oudste zoon en opvolger van de molenaar. De jongen met de witte bok is Goos van Beek; destijds knechtje bij zijn opa, Gozewijn van Beek, die zoals eerder gezegd een gedeelte van de hoeve bewoonde en in de boomgaard een bescheiden hoenderpark dreef. De jongeman met de hit is Piet Willemstein, de jonge knecht en zoon van de "eerste knecht" Wim Willemstein, die met twee. van zijn dochtertjes naast zich op de boerenwagen zit.

Naast Piet staat Arie Jan Plaisier met zijn fiets toen het enige transportmiddel van zijn nering. Vóór hem staan zijn oudste drie kinderen, Jaantje, Jan en Huig, momenteel allen nog in leven. Tegen de zijgevel staat als eerste de dienstbode Neel de Zeeuw, de latere Mevrouw Vlasblom aan de Brak. Naast haar zit Francina Plaisier-Kranendonk met haar (toen) jongste kind en naast haar zit Antonia, waarnaast dan weer staan het echtpaar G. van Beek. Op de voorgrond ligt de hofhond Prins.

Nadat Huig Kranendonk in 1917 was overleden, werd het bedrijf overgenomen door Gozewijn van Beek, die in 1923 gestorven is. Toen in 1936 de vrouw van Gozewijn van Beek was overleden en er geen opvolger meer was, is de hoeve "Bouwlust" verkocht aan de familie de Bruin, die in hoofdzaak een bestaan vond in de vee- en fruitteelt. Nadat bekend werd dat de uitbreiding van Ridderkerk in oostelijke richting ging, waren de dagen van de hoeve "Bouwlust" geteld.

Ontdaan van al haar schoonheid o.a. door een gedeeltelijke brand, moest de hoeve in 1981 tenslotte wijken voor het tot stand komen van de woonwijk Drievliet.
De schrijver van het artikel L. den Hoed, is een kleinzoon van Huig Kranendonk en zoon van Huig's dochter Adriana Cornelia die getrouwd was met Leendert den Hoed.

 

Dit artikel verscheen eerder in “De Combinatie” van 22 juli 1982.