Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

De fam. Streijl-Xia met hun snackbar in  de  Dr. Colijnstraat.

 

In afwijking van de vorige artikelen, waar steeds gesproken werd over het Colijnsplein,
wordt dit keer de eveneens niet-officiële naam Marktplein gebruikt. Dit nog ter ere van de weekmarkt, welke sinds april 1956 elke week werd gehouden op het plein aan de Dr. Colijnstraat. De opbouw van de kramen gebeurde op donderdagavond.
Vrijdagmorgen werden de zeilen aangebracht. De opbouw werd verzorgd door de Fa. de Jong uit H.I.Ambacht. De markt werd gehouden van ’s middags 1 uur tot  ’s avonds 8 uur. Deze tijden werden in de loop der jaren nogal eens gewijzigd. Bij de op- en afbouw waren diverse jongeren betrokken waarbij ook Henk de Jong, die, zoals bekend, één van de aangevers van deze serie verhalen is. Meestal schoot er dan nog wel een gulden over voor de hulp. 
Bekend is ook dat er in het begin géén toiletvoorziening was. In noodgevallen werd vooral hulp geboden via de groentezaak van Maarten Verveer. Hoewel er nog verschillende namen van marktkooplieden uit de beginperiode bekend zijn, gaat het te ver ze hier te noemen.  
Uit de vele gesprekken die ik met de winkeliers voerde, is sterk naar voren gekomen dat de markt een grotere naamsbekendheid gaf aan de gevestigde winkels. Het werd dan ook als een groot verlies beschouwd toen de markt in september 1999 verplaatst werd naar de huidige plaats bij winkelcentrum Ridderhof. Vooral ook werd de gezelligheid gemist.
Voor de bewoners van de Dr. Colijnstraat was het uiteraard wel een voordeel dat hun straat  beter bereikbaar werd en ook het beschikbaar komen van meer parkeerplaatsen was welkom.
Als tweede wil ik hier vermelden het ontstaan van de winkeliersvereniging. Deze vereniging bevorderde het saamhorigheidsgevoel. Diverse acties als gezamenlijke bloembakken bij Moederdag, de verzorging van reclameborden e.d. waren het gevolg. Ook over de onderlinge avondjes, presentjes enz. wordt nu nog met waardering gesproken. Opgemerkt dient wel te worden dat deze vereniging niet alleen de winkeliers van het plein betrof. Enkele namen van mensen die bij de oprichting betrokken waren, zijn P. Noordegraaf, voorzitter, en B.Valk, commissielid. De winkeliersvereniging op het plein, stopte eind 1989 haar activiteiten.
Een derde (apart) geval dat tijdens de diverse gesprekken onder mijn aandacht werd gebracht was dat er, buiten de genoemde winkels aan de Dr.Colijnstraat, namelijk nog een zaak was ontstaan. Dit was snackbar ‘’Marktzicht’’. Op de plaats waar oorspronkelijk een koelhuis stond voor groenteopslag van meerdere tuinders en particulieren kwam in mei 2001 de fam. Streijl-Xia met hun snackbar op het adres Dr. Colijnstraat 1. Naast de gebruikelijke patat, ijs, pindasaus, stoofvlees en een bal gehakt is bij deze snackbar hun specialiteit het broodje “Marktzicht” te verkrijgen. Het echtpaar werkt ook nu, in 2009, nog steeds met veel plezier in Ridderkerk en hoopt dit te blijven doen in goede verstandhouding met hun directe buren aan de Dr. Colijnstraat.
Een laatste nieuwsfeit is dat het Colijnplein en omgeving zal worden heringericht. Ja, echt, volgens dit plan is er wel degelijk een Colijnplein. Het plan houdt o.a. in dat er ondergrondse afvalcontainers worden geplaatst (reeds uitgevoerd). Op termijn wordt het plein geheel herbestraat en van extra parkeerplaatsen voorzien. Gebleken is echter dat ook de riolering moet worden vervangen. Zo komt er een verkeersdrempel op de hoek van de  Dr. Colijnstraat en de Mr. Troelstrastraat.
Ook zal er éénrichtingsverkeer worden ingevoerd in de Mr. Troelstrastraat vanaf de Jhr. van Karnebeekweg. Nodig is wel dat er 4 bomen worden weggehaald, maar daar komen wel 11 nieuwe voor terug. 
Hiermee komt een einde aan de serie Colijnsplein / Marktplein .Met dank voor de meestal spontane medewerking van vooral de winkeliers, eindig ik met de hartelijke groeten.


Leen Plaisier.