Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

Het pand van het Kantongerecht aan de Molensteeg is in 1949 afgebroken.

 

Vroeger stond op de plaats waar nu het kantoor van Trelleborg/Bakker aan de Molensteeg staat, een pand waarin het Kantongerecht Ridderkerk was gevestigd. Tot het Kanton Ridderkerk behoorden toentertijd de gemeenten Ridderkerk, Oost en West Barendrecht, Oost en West IJsselmonde, Katendrecht, Charlois, Pernis en 's-Gravenambacht, Hoogvliet, Poortugaal en Albrandswaard, Rhoon en Oost en Noord Pendrecht.
Door de ambachtsheer van Ridderkerk aangewezen Schout (een ambtenaar) en tevens secretaris, zeven Schepenen (raadsleden) en een gerechtsbode kwamen vroeger in het Kantongerecht bijeen om uitspraak te doen in lagere rechtspraakzaken en politieaangelegenheden. In feite waren zij gezamenlijk in de eerste plaats dus de plaatselijke rechtbank.
De heren moesten elke eerste woensdag van de maand om 10 uur present zijn. Viel die op een kerkelijke feestdag, dan kwamen zij een dag later bijeen. In augustus was er geen zitting wegens oogstwerkzaamheden. Wie zonder geldige reden afwezig was of te laat kwam, moest een boete betalen.

 

Conseil Municipale.

Reeds in 1817 werd zittende President Willem van der Broek, voorheen de Maire, door de Koning (dus niet
meer door de Ambachtsheer van Ridderkerk) benoemd tot Schout van Ridderkerk. Negen personen, die ook deel hadden uitgemaakt van de Conseil Municipale, werden benoemd tot leden van de Gemeenteraad. Zij werden vanaf die tijd dus geen schepenen meer genoemd. De benamingen President, Maire en Conseil Municipale werden gebruikt tijdens de Franse overheersing. Eveneens bij Besluit van de Koning werd op 9 augustus 1825 de toenmalige Schout Jacobus Johannes de Reus benoemd tot Burgemeester en secretaris van Ridderkerk en Rijsoord. In 1851, bij de invoering van de gemeentewet, verscheen het Gemeentebestuur in de vorm die nu nog bestaat, namelijk Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad.

 

Het Rechthuis.

Het Kantongerecht Ridderkerk was tot 1882 nog gevestigd in "Het Rechthuis van Ridderkerk" aan de Molendijk, het latere restaurant Sint Joris van de familie Punt. Voor het Rechthuis werd pas in 1879, op verlangen van de eigenaresse, een huurovereenkomst aangegaan voor f. 150,= (waarschijnlijk per jaar). Later, in 1882, werd een huis aan de Molensteeg gekocht voor een bedrag van f. 10.000,= en werd de huur van het pand aan de Molendijk opgezegd. Het Rechthuis van Ridderkerk was toen enkel nog voor de Kantonplaatsen, de Schepenrechtspraak bestond al lang niet meer. In 1882 ging ook de ontvanger der directe belastingen twee maal per maand zitting in het gebouw aan de Molensteeg houden. Per 1 januari 1934 werd het Kantongerecht in Ridderkerk, door reorganisatie van de rechterlijke indeling, opgeheven.

 

De Rubberfabriek Bakker.

Het gebouw van het Kantongerecht aan de Molensteeg werd in 1949 afgebroken. Het stuk grond was door Bakker Rubber aangekocht en in 1950 stond er het nieuwe (nu nog bestaande) kantoorgebouw voor de Rubberfabriek.
In de Regentenkamer van het plaatselijk museum De Oudheidkamer staat een prachtige secrétaire. Deze is afkomstig uit het Kantongerecht van Ridderkerk. Een pronkstuk dat u maar eens moet gaan bewonderen als u weer eens een "rondje Oudheidkamer" doet.