Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

Ridderkerks Fanfare brengt een serenade bij Sonneheerdt.

 

Op de foto ziet u de jeugd van Ridderkerks Fanfare (RF). Zij gaan een serenade brengen bij het verzorgingstehuis Sonneheerdt. Dit tehuis stond op de hoek van de Kerkweg en de Hortensiastraat waar nu het nieuwe complex huizen met de naam 's Gravenhof staat.
De foto is gemaakt rond 1985. Onze zonen speelden toen allebei bij RF. De een in het muziekkorps en de ander in de drumband. RF was in die tijd een echte familie vereniging. Verschillende families (Brand, Sassenburg, Taselaar en de Winter) drukten toen een stempel op het reilen en zeilen van de vereniging. Voor de jeugd was het erg gezellig, vooral door de jaarvergaderingen en de verschillende feestjes die in het clubgebouw aan de Kerkweg werden gehouden.
De Drumband onder leiding van Leen Lagendijk bestond voor het merendeel uit jeugd. Het marsen was niet hun favoriete bezigheid. Uil de verhalen blijkt dat kapotte enkels na het marcheren dikwijls de vreugd ontnam om de straat Op te gaan. Een lang leven is de drumband dan ook niet beschoren geweest. De drumband is zelfs eerder opgeheven dan het muziekkorps,

 

Boppard.

In die jaren waren er uitwisselingen met de gemeente Boppard aan de Rijn. De muzikanten werden ondergebracht bij gastgezinnen. Deze uitwisselingen, in de tijd van  burgemeester Verplankc, hadden tot-doel om elkaars zustergerneente te worden. Dat is er nooit van gekomen. De uitwisseling naar Boppard heeft geleid tot veel zieken. Vermoedelijk waren de salades tijdens het buffet niet geheel vrij van enge bacteriĆ«n, want' s zondags waren er veel muzikanten ziek. De uitwisseling in Ridderkerk bracht bij ons ook een muzikant waarmee we 's zondags naar Hoek van Holland zijn geweest. Hij zag daar voor het eerst de zee.

 

Geschiedenis.

Ridderkerks Fanfare is opgericht op 16  juni 1909.Helaas, een honderd jarig bestaan zat er niet in. Wel werd in 1949 een 40 jarig jubileum gevierd met een feestweek van 2 t/m 9 juli op een terrein achter de boerderij van W. Dam aan de Molendijk. Van die feestweek is een feestgids bewaard gebleven en daarin staan veel wetenswaardigheden vermeld; Bij de oprichting bestaat de vereniging uit 20 leden. In 1911 ging men voor hel eerst naar een concours in Lopikkerkapel. Na afloop van het concours was er nog een mars door het dorp. Tijdens de mars liep een dronken vent de grote trommelslager A. de Haan in de weg. De Haan loste dit op door onder het spelen in plaats van op zijn grote trom te slaan die dronken vent een mep te verkopen en wel zo goed dat hij tegelijkertijd van de weg was.
Ook de organisatie van evenementen en de deelname daaraan werden vroeger wat anders geregeld. Toen er in I913 de 2-daagseonafhankelijkheidsfeesten gevierd werden in Ridderkerk werd RF uitgenodigd voor muzikale medewerking. Op de eerste dag van de feesten verzamelden de leden zich 's morgens bij "De Biauwe Kei". Dan werd de dag ingedeeld. Men begon met de vermakelijkheden af te lopen. De eerste tent die ze met z'n allen bezochten was het ballengooien. Het resultaat van deze run was dat de tenthouder met zijn gehele inrichting in elkaar werd gegooid. Daarna werd er een mars gemaakt door de leden. Maar onderweg kwam men een accordeongezelschap tegen. Die muziek werkte zo aanstekelijk dat ze hun instrumenten aan de kant gooiden en achter de accordeon spelers liepen te hossen. Al met al een gezellige boel dat zich nog vele jaren herhaalde. Er zullen dan ook nog vele andere anekdotes te vertellen zijn over deze gezellige vereniging.


Noot: Op 13 april 2000 is Ridderkerk Fanfare opgehouden te bestaan. Als herinnering zijn het vaandel en de op diverse concoursen behaalde prijzen geschonken aan de Oudheidkamer.

 

Ferry Tamboer.