Contact gegevens

Stichting Oud Ridderkerk

Kerksingel 26

2981 EH  Ridderkerk

Telefoon: 0180 - 430615

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

 

Openingstijden:

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


 

 

Eigenaar van Partycentrum Jaap van der Graaf. Maar deze inmiddels 71-jarige bekende Ridderkerker heeft in zijn werkzame le¬ven heel veel verschillende dingen gedaan en kan daar met smaak over vertellen. Zo vertelt hij dat hij al als 10-jarig ventje met de paard en wagen van bakker Hui j se r van de Benedenrij-weg meeging om langs de deur brood te bezorgen in Slikkerveer.
Dat gebeurde dan op de woensdagmiddagen samen met de knecht van bakker Huïjser, Henk Lagendijk die, zo herinnert hij zich nog, trompet speelde bij Sursum Corda. Als er bij de Slikker-veerse werf van De Groot en Van Vliet in de jaren vijftig moest worden overgewcrkl kregen de werknemers een broodmaaltijd en het brood werd dan geleverd door bak¬ker Huijser. Gesneden! En dat snijden gebeurde met de hand door de bakker zelf.
In die tijd is waarschijnlijk ook zijn passie voor. paarden ontstaan. Op zijn twaalfde reed Gert al op het ongeza-dcldc paard van de bakker naar Ridderkerk, naar smid Verstegen en laierStolk.Gert woonde in de Beatrixstraat, de straat waar Arie Hak zijn later wereldwijde transport¬bedrijf begon. Aric Hak was een groot paardenliefliebber en Gert heeft vele jaren als
 
hobby in Barenrecht zijn paarden helpen verzorgen. Ook mocht hij mee naar veel concoursen in Nederland.
Snackbar
Na de lagere school ging Gert naar de bakkersschool in Rotterdam en zijn eerste baantje, hij was toen een jaar of vijftien/zestien, was bij bakker Vlot. Na twee jaar is hij overgestapt naar bakker Van der Linden aan de La¬gendijk. Hij werkte daar on¬der meer met collega's Cees en Miek van Beek, de latere uitbaters van de koffietent Moustache bij het busstation op het Raadhuisplein. Bij het invoeren van de vijfdaagse werkweek ging Gert ook twee dagen in de week de wijk in als broodbezorger. Zijn wijk was in het centrum waaronder bijvoorbeeld de Re m b rand t weg. Na een tijd gewerkt te hebben
 
in het restaurant van de ma¬nege in Barendrecht is hij voor zichzelf begonnen. De Snackbar Frebari aan de Mar-griete van Cornenestraat was een begrip in Ridderkerk en menigeen denkt met wee¬moed terug aan het patatje met door Gert eigenhandig gemaakte pindasaus. Een traktatie! Ook o ver de Snack¬bar Bolnes aan de De Wet-straat zwaaide hij de scepter. Hij weet zich nog precies te herinneren wanneer die zaak geopend werd: dat was op de eerste autoloze zondag in 1973.
Mooie verhalen
Tussendoor werkte hij ook bij zijn oom Jaap van der Graaf in het dans- en zal en-centrum aan de Kievitsweg. Gert weet nog mooie verha¬len te vertellen over al die Ridderkerkse kinderen die op mooie zomerdagen vanuit het
 
zwembad Dolfijn het brug-getje overstaken om bij Ome Jaap een frietje of een ijsje te kopen. Het was a!iijd hard werken aan de Kievitsweg en Jaap van der Graaf kreeg zo-veel vertrouwen in zijn neef dat Gert ruim twintig jaar geleden het zaleneentrum kon overnemen. Hij heeft daar met veel succes de meest uiteeniopende activi¬teiten ontplooid.
Maar ook Gert bereikte een leeftijd dat hij er wel eens mee wilde stoppen. Helaas was er geen opvolger te vin¬den en binnenkort wordt deze legendarische ontmoetings¬plaats gesloopt en moet plaatsmaken voor woning¬bouw. Een tijdperk is ten einde, maar heel veel Ridder¬kerkers houden mooie herin¬neringen over aan de tijd dat er op deze plaats werd ge¬danst, bruiloften werden ge¬vierd en allerlei feestelijkhe¬den plaatsvonden.
In het boek "Ridderkerk na de Tweede Wereldoorlog" dat kortgeleden is versche¬nen is een fors hoofdstuk gewijd aan het fenomeen "Ome Jaap". Het boek is nog in beperkte oplage te verkrijgen bij de Oudheid-kamer en boekhandel De Ridderhof.