Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

In de eerste jaren van de vorige eeuw werden de eerste drinkwaterleidingen gelegd. Het graafwerk gebeurt nog met handkracht.

 

In het jaar 1981 bereikte het gemeentelijk waterleidingbedrijf van Ridderkerk een mijlpaal. Op 11 april van dat jaar was het precies 75 jaar geleden, dat met de plechtige ondertekening van een feestelijke oorkonde het waterleidingbedrijf in gebruik werd gesteld. Dit gemeentelijke bedrijf is inmiddels meerdere malen gefuseerd en opgeslokt door een regionaal waterbedrijf. Daardoor is het feit, dat Ridderkerk in het afgelopen jaar inmiddels 100 jaar beschikt over een waterleidingnet, geruisloos voorbij gegaan. In 1981 werd, ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van het plaatselijk waterleidingbedrijf, het boekje “Wat een water!” uitgegeven. Aan dit boekje ontleenden we de onderstaande wetenswaardigheden:

Hebt u enig idee, waar de (toen ruim 8900) inwoners van de gemeente Ridderkerk vóór 11 april 1906 hun drinkwater vandaan haalden? Als je deze vraag tegenwoordig aan de mensen voorlegt, komt de één met een “pomp in de tuin" aandragen; een ander rept aarzelend over regenwater. Maar vrijwel niemand realiseert zich, dat vóór 1906 de meeste inwoners van Ridderkerk hun drinkwater gewoon uit de rivier of een nabijgelegen sloot putten. Van chemische verontreiniging had men toen nog geen weet. Van bacteriologische verontreiniging -er bestond toen nog geen gesloten rioolstelsel!- was uiteraard wel sprake, want dysenterie, cholera en tyfus staken regelmatig de kop op. Echter, bijna niemand zag nog het verband tussen verontreinigd drinkwater en genoemde ziekten

De bewoners van Rijsoord en Oostendam haalden hun drinkwater uit de Waal, in Ridderkerk putte men het uit de haven (die hiertoe van een zogenaamde "schoonwaterstap" was voorzien), in Slikkerveer en Bolnes haalde men het water uit de rivier en verder putten velen het benodigde water eenvoudig uit de sloot bij de woning. Alleen boeren en middenstanders konden het zich in die tijd veroorloven er een regenton of, nog luxer, een regenput op na te houden. Overigens een weersafhankelijke watervoorziening want als het een tijd niet had geregend, waren ook die regenwaterdrinkers op de sloot en de rivier aangewezen.

Een dikke eeuw geleden begon het tot het toenmalige gemeentebestuur toch door te dringen, dat dit allemaal eigenlijk maar een ongezonde toestand was en dat een drinkwaterleiding de gezondheid van de Ridderkerkse bevolking zeer ten goede zou komen. Zo kwam van het een het ander, tot en met een "referendum" toe. Merkwaardig genoeg -of dacht men meer aan de centen dan aan de gezondheid?- stemden in 1882 van de 1478 gezinshoofden die aan de enquête deelnamen, slechts 315 vóór en 1163 tegen een waterleiding. 

De eerste plannen van het gemeentebestuur om in deze gemeente tot goed drinkwater te komen, dateren echter van 1872. Het denken en praten hierover had tot resultaat, dat op  5 december 1873 een commissie werd ingesteld. Die commissie kreeg tot taak een plan te onderzoeken om drinkwater voor het dorp en de omgeving te gaan winnen uit een kreek bij de haven. Nog diezelfde maand en wel op 29 december 1873 kwam het afwijzende advies van de commissie in de gemeenteraad. 

Maar nu de zaak was "aangezwengeld", ging men door met de onderzoekingen. In de jaren 1875 tot 1902 werd aan diverse personen concessie verleend voor de aanleg van een drinkwaterleiding. Dit alles liep op niets uit en de gemeenteraad besloot een commissie te benoemen, die tot taak had een rapport inzake de waterleiding op te stellen. In de raadsvergadering van 13 mei 1904 werd het rapport behandeld en besloten werd tot stichting en exploitatie van een eigen drinkwaterleiding over te gaan. Daarna is men voortvarend te werk gegaan: Het werk werd aanbesteed op 20 december 1904 en in de raadsvergadering van 4 januari 1905 gegund. Ruim een jaar daarna werd het werk opgeleverd en kon het Ridderkerkse waterleidingnet op 11 april 1906 in gebruik worden genomen.

De geschiedschrijving meldt nog het volgende: “De opening heeft plaatsgevonden zonder eenige bijzondere feestelijkheid; alleen in tegenwoordigheid van het gemeentebestuur en enkele genoodigden.”  In ieder geval is het goed te memoreren dat Ridderkerk inmiddels al een eeuw lang een waterleiding heeft.