Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

"De Witte Walrus", die volgens de gegevens is gebouwd bij J. Eijkenaar te Bolnes.

 

SCHEEPSWERF J.EIJKENAAR TE SLIK-KERVEER/BOLNES.

Alles bij elkaar heeft de werf J. Eijkenaar dus van 1914 tot 1919 bestaan; in die tijd zijn er enkele nieuwe schepen gebouwd, waaronder de boeier "Holland" voor de heer C. Diederik Azn. te Rotterdam en de zeilschoener "Harlingen"; datum tewaterlating 24 september 1917.
Heden ten dage is nog steeds de Lemsteraak "De Witte Walrus" in de vaart, die volgens de gegevens ook gebouwd is bij J. Eijkenaar te Bolnes; het is echter onduidelijk is of "De Witte Walrus" dezelfde is als één van de twee hierboven genoemde schepen.
Het "waarom" van het beëindigen van de werf in Bolnes is mij nooit echt duidelijk geworden. Gezegd wordt dat Joseph zich niet zo kon verenigen met de nieuwere arbeidswetgeving. Ook wordt gezegd dat het niet zo erg boterde tussen de oudste kinderen die ook bijna allemaal in het bedrijf werkten. Hoe dan ook, het gezin moest weer verhuizen want het betrekkelijk nieuwe huis was ook verkocht. In dat huis was een steen gemetseld waarop was vermeld dat zoon Joseph Jan Pieter (de jongste zoon) de eerste steen gelegd had. Het huis is inmiddels gesloopt, waarschijnlijk bij de sloop van de werf "Piet Hein", maar in ieder geval bij de dijkverzwaring ter plaatse. Wat er met de steen gebeurd is, is ons niet bekend. De familie verhuisde, na tijdelijke huisvesting aan het Bolnesser Dijkje, naar een door aannemersbedrijf Roos gebouwde nieuwe woning op het adres Paul Krugerstaat 1 te Bolnes. (De bakkerij van Heijkoop was er nog niet). Later is het adres gewijzigd in Benedenrijweg 605. Joseph is daarna in dienst getreden bij Frank Rijsdijk's Ind. Onderneming in H.I. Ambacht en hij heeft daar tot na de Tweede Wereldoorlog gewerkt als "reiziger". Hij is op 96-jarige leeftijd overleden te Bolnes op 3 februari 1955. Volgens de Combinatie was hij toen de oudste inwoner van Ridderkerk

Enige feiten op een rij (chronologisch). 18 juli 1901. Gezin wordt ingeschreven te Ridderkerk in het bevolkingsregister. Adres: Wijk B 334/6 (Sophiastraat l en Benedenrijweg 367/369) waar op 17 december 1902 dochter Aaltje werd geboren. 2 maart 1903: Advertentie in Rotterdamsch Nieuwsblad: scheepmakers gevraagd. (Hij werkte toen bij Schram) 15 januari 1912: Zoon Anthonie overleden. Adres: Wijk A no. 121 (Ringdijk 490 naast kantoor Piet Hein) 2 juni 1916. Akte van schuldbekentenis aan Arie Noorlander. Hypotheek op een burgerwoonhuis en nieuw gebouwde werkplaats en verdere opstallen met altijd durend recht van erfpacht op de onder en bijgelegen grond gelegen te Bolnes gemeente Ridderkerk, buitendijks. 1916: Nederlands Jachtregister 1924-1935. Ingeschreven het schip "Holland" van C. Diederik Azn te Rotterdam.
Type boeier, gebouwd op de werf van J. Eijkenaar te Slikkerveer in 1916. Ligplaats: de Maas te Rotterdam. 24 en 25 september 1917: Artikel in Alg. Handelsblad en De Maasbode i.v.m. tewaterlating zeilschoener "Harlingen".
22 oktober 1919: Verkoop van woonhuis met smederij en loods te Bolnes aan de Gebr. Schram.
13 december 1922: dochter Aaltje overleden. Adres: Wijk A no. 418. (Dijkje 73) 11 maart 1926. Koopt grond te Bolnes.
Tot zover de informatie van de heer Ross Heeft u hierover nog vragen, neemt u dan contact op met de Oudheidkamer.

 

Huib van Vliet.