Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

In Slikkerveer had de trambaan hier, benedendijks, moeten worden aangelegd.

 

Ruim een eeuw geleden was er al eens een discussie over de aanleg van een tram die van Rotterdam, via Bolnes, Slikkerveer en Ridderkerk, naar Dordrecht zou moeten gaan rijden over de Benedenrijweg. Onderstaand artikel namen we over uit “De Fakkel”, Volksblad voor Ridderkerk en Omstreken. In het eerste deel toonde de schrijver “abc” aan dat het dempen van de sloot langs de Benedenrijweg in Bolnes ten behoeve van de aanleg van de trambaan, geen bezwaar hoefde te zijn omdat er binnen afzienbare tijd toch een waterleiding zou komen. We schrijven 1903 en de waterleiding is inderdaad in 1906 in gebruik gesteld en behoefde er geen drinkwater meer uit de sloot geput te worden. Hieronder gaat hij verder en betoogt dat een financiële bijdrage van de gemeente voor de aanleg van de tram zeker verantwoord zou zijn. Verder verwacht hij dat er door de tram geen dodelijk slachtoffers zullen gaan vallen. Wel maakt hij zich ernstige zorgen of de tram op zondag zal gaan rijden. Leest u verder: 

Ten tweede zouden we zoodoende finantieel vooruitgaan. Immers, de riooleering wordt gelegd voor rekening van de  concessionaris, op een wijze zooals te Bolnes reeds een gedeelte bestaat. wat voor de gemeente een groot kapitaal bespaart. Men moet vroeg of laat toch komen tot demping der sloot, wat dan de gemeente voor de wijken Bolnes en Slikkerveer minstens, naar ruwe schatting, een som van f. 15.000 zou kosten. Doch zie, wat thans het schoonhouden der sloot enz. kost, en het zou werkelijk al een aardige som zijn als subsidie!. Het baggeren en de hevels kosten de gemeente nu jaarlijks minstens f 400. Te Bolnes in dit jaar begonnen, is men nu te Slikkerveer nog bezig met baggeren en het wordt werkelijk wederom tijd, dat men te Bolnes opnieuw begint. Ook voor den grintweg bestaat geen vrees. Die weg is aangelegd, hoe dan ook, maar is helaas geen goede weg, en zal dat misschien nooit worden. Komt dus de tram daarover te rijden, dan zal de Maatschappij dat gedeelte zeer zeker uitnemend onderhouden. We verwijzen daarvoor maar weer naar de lijnen Schiedam, Noordwijk enz. Het laatste echter is schijnbaar het ergste.
Menschenlevens op 't spel, daar zijn we tegen. Doch zou van onze gemeente kunnen gezegd worden, wat van Rotterdam en Weenen geldt? Immers neen! De dorpen in de Hoeksche waard, vooral Oud.Beierland niet te vergeten, zijn ons ten voorbeeld. Daar komt de tram midden door het dorp over een smalle straat en vlaks langs de huizen. En de dooden? Zij zijn er nog niet geweest. Weg dus ook alle vrees voor menschenlevens en stijging van het armen budget.
Eén bezwaar stemmen we toe, en wel, dat die tram de lijn Fop Smit en Co (deze rederij oefende met raderstoomboten een passagiers- en goederendienst uit tussen Rotterdam en Dordrecht/Gorinchem red.) , we zeggen niet zal doen verdwijnen, maar concurrentie zal aandoen. Zie reeds de omnibus dienst. Doch wie komt dat ten goede? Bijna alle menschen, maar ook den werkman. We zeiden bijna alle menschen. Wie dan niet? Wel de aandeelhouders van Fop Smit en Co natuurlijk niet. Werkelijk, we gevoelen hun vreeze, maar dat neemt niet weg, dat daaraan geen gemeentebelang ten offer gebracht mag worden, wat vooral den werkman ten goede komt.
Hij toch zal straks gebruik kunnen maken van een goedkoop en gemakkelijk vervoermiddel, dat hem, ook bij winteravond en mistig weder en ijsgang in staat stelt de plaats zijner bestemming te bereiken. Neen, de wereld is hier niet nauw, ten minste niet te nauw voor een stoomtram, maar wel voor een werkman, die eerlijk door de wereld wil en soms met den besten wil niet kan. Daarom ieder middel aangegrepen wat vooruitgang kan worden genoemd, verbetering teweeg brengt of in behoeften voorziet. Eén bezwaar is er, wat we niet hoorden, en dat hadden wij! Een bezwaar, dat voor ons van het grootste belang is, namelijk: hoe zal die tram rijden? Zullen de diensten alle dagen gelijk staan? Zal de Zondag vrij blijven? Of, zullen de diensten op den sabbat beperkt worden? Of wel, zal de dag des Heeren de drukste zijn? Daarop hadden we gewezen willen hebben en daarvan het te verleenen bedrag afhankelijk gemaakt willen zien. Het bezwaar waarop wij gewezen wilden hebben in zake de te verleenen concessie, was het rijden op den dag des Heeren. Waarom geen bespreking, geen voorstel ten opzichte van de dienstregeling op Zondag? Men moet toch allereerst waken voor de eere Gods. Natuurlijk hebben we hier alleen het oog op onze mannen.
Van de liberale raadsleden mogen we zulks niet verwachten, hoe vroom zij zich ook soms voordoen. Maar de mannen van de A.R. partij die hadden daarop met alle klem moeten wijzen.