Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

 

Onderstaand artikel is aangetroffen op een internetpagina van de Stichting Maritiem-Historische Databank (Marhisdata.nl). We gaan verder met het verslag van de tewaterlating van het klipperfregat "LIBERAAL" in Slikkerveer op 23 mei 1872, zoals dat werd gepubliceerd in de Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) van 24 mei 1872. De tekst is zonder enige wijziging overgenomen.
Slikkerveer, één der onder de gemeente Ridderkerk ressorterende gehuchten, vierde donderdag 23 mei 1872 feest, omdat op de werf van de heer Jan Smit het grootste houten zeeschip zou te water worden gelaten, dat tot dusver in Nederland werd gebouwd. Behalve de menigte belangstellenden, hadden zich ook verschillende autoriteiten op het terrein verenigd (de commissaris des konings in de provincie, de burgemeester en de secretaris der gemeente Rotterdam, enz.). Hunne aankomst gaf het sein om het schip van de laatste beletselen te bevrijden, die het nog aan de vaste wal kluisterden en aan zijn bestemming onttrokken. De klink viel, maar het gevaarte zette zich niet dadelijk in beweging. De enorme voorbalk, die opgeschroefd werd om 't schip een weinig te lichten, kraakte. Toen tastte men de reus in de lendenen aan; door middel van een balk, die tot hefboom dienie, slaagde men er in hem in schuddende beweging te brengen. Een kreet van de zijde der menigte, gevolgd door een ademloze stilte... en met indrukwekkende statigheid gleed het fregat van de helling en schoot pijlsnel langs de uitgestrekte watervlakte, totdat het zich, gelijk verwacht was, met de achtersteven vastwoelde in de tegenover de helling in de rivier aanwezige zandbank. De heer Smit werd gefeliciteerd met de zo gelukkige afloop, waarna men huiswaarts keerde, niet slechts opgetogen over het zeldzame schouwspel, waarvan men getuige was geweest, maar tevens met de wens, dat zoveel werkzaamheid en ondernemingsgeest bij voortduring met de beste uitkomsten mogen bekroond worden.
Door middel van een advertentie in de NRC op 16 juni 1872 werd voor de eerste reis van de "LIBERAAL" als volgt reclame gemaakt: Voor Passagiers en Goederen, naar Batavia het Nederlands schip LIBERAAL, kapt. P. Wierikx, varende een geëxamineerde dokter en een melkgevende koe. Laadt te Rotterdam de 15e juli om 29 juli te worden geëxpedieerd. Nadere informatiën geven de cargadoors Ruys & Co.