Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

De Singelschool.

 

Het ontstaan van de school (de huidige Oudheidkamer) die wij kennen als de Singelschool, gaat terug tot het jaar 1840. Men sprak toen van “De school op het dorp” In 1838 schreef de hoofdinspecteur voor het onderwijs dat de oude school “in een allerslechtsten staat verkeert en voor de helft te klein is”. Het pand werd verkocht aan de Gemeente Ridderkerk en door ruilen van grond kon aan de overzijde van het Kerkpad een nieuwe tweeklassige school met aangebouwde onderwijzerswoning worden gebouwd. Hoofd werd Coenraad Hendrik Brouwer, nog slechts 23 jaar oud. Zijn dagtaak was omvangrijk, want hij was ook nog koster, voorlezer en voorzanger. Later mocht hij deze bijbanen niet meer uitoefenen. In 1883 overleed hij.
In 1910 ondertekenden veel inwoners van Ridderkerk een verzoek aan de Gemeenteraad om het schoolgebouw te verbeteren. Er diende waterleiding te worden aangelegd, gasverlichting en bestrating. B en W gingen akkoord en er werd een aanbouw van drie lokalen met gang en toiletten gerealiseerd. Ook de gevel, de ingang en de raampartijen in de voorgevel werden veranderd. Door de uitbreiding van de industrie kwam er vraag naar werknemers met meer opleiding. Hiertoe werd een M.U.L.O.-opleiding gestart waarvoor vier lokalen en een gymzaal moesten worden bijgebouwd. Later, na opening van eenzelfde opleiding in de Dr. Kuyperschool, werd de M.U.L.O weer opgeheven. De vrijgekomen lokalen werden in 1932 in gebruik genomen door de school van de Gereformeerde Gemeente, die in 1948 de naam Ds. G.H.Kerstenschool zou krijgen.

In 1934 werd de heer J.B. de Weerd aangesteld als hoofd van de Singelschool. Hij zou tot de opheffing blijven en wist de school in de roerige oorlogsjaren en de periode daarna behendig langs alle gevaarlijke klippen te laveren. Hij was een onderwijsman in hart en nieren. Omdat  voor de kinderen vanaf 1942 acht jaar leerplicht gold, werd een V.G.L.O opleiding in het leven geroepen en weer snel opgeheven. In de naoorlogse situatie waren er 6 leerjaren, 5 leerkrachten en 5 lokalen in gebruik. In 1954 aangevuld met een zesde en in 1956 zelfs een zevende leerkracht. Na vertrek van de Ds. Kerstenschool werden twee lokalen in gebruik genomen door kleuterklassen In het archief van de Oudheidkamer getuigen veel klassenfoto’s van de overvolle leslokalen. De heer de Weerd moest zich veel moeite getroosten het pand en inventaris in behoorlijke staat te houden, omdat vanwege de bestedingsbeperking slechts met mondjesmaat geld ter beschikking werd gesteld. Vooral de gebrekkige verwarming van het pand was een bron van zorg en discussie.

 

Sluiting van de Singelschool.

Op den duur voldeed de Singelschool niet meer aan de eisen die aan een schoolgebouw gesteld werden. Halverwege het schooljaar 1966/67 gingen sommige leerlingen naar de openbare lagere school de Blaak, anderen gingen met meester de Weerd en de andere leerkrachten mee naar de nieuwe openbare lagere school De Geer. De heer de Weerd nam eind 1968 afscheid van het onderwijs. Hij bleef tot zijn overlijden in 1998 in de onderwijzerswoning aan de Kerksingel wonen. Zou de school nu afgebroken worden? vroeg men zich af. Het gebouw bleef nog een aantal jaren in gebruik als dependance van de scholen De Blaak en De Geer. Kunstenaars vonden er een tijdelijk atelier. De EHBO oefende er en de fanfare Ridderkerk blies er lustig op los. 

De toekomst van het pand zou nog meer met het begrip decibel te maken krijgen toe het gebouw in1971 in gebruik werd genomen als jongerencentrum. De jeugd verhuisde in 1982 naar de Kuyperschool en voor de Singelschool dreigde de sloop. Gelukkig is dat voorkomen en werd het gebouw toegewezen aan de Stichting Oud Ridderkerk, die het in 1983 verbouwde tot het plaatselijk museum “De Oudheidkamer”. Inmiddels worden, naast het verbeelden van de plaatselijke geschiedenis, in het gebouw al 35 jaar met succes de meest uiteenlopend activiteiten georganiseerd. De complete geschiedenis van de Singelschool kunt u lezen in boekje 49 van de Stichting. De Oudheidkamer is geopend van woensdag tot en met zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur.