Contact gegevens

Stichting Oud Ridderkerk

Kerksingel 26

2981 EH  Ridderkerk

Telefoon: 0180 - 430615

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

 

Openingstijden:

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


 

De Ringdijk bij de scheepswerven Boele en Pot.

 

Kaart  5363 uit 1903 laat heel duidelijk zien dat ook op Bolnes de tijd niet heeft stilgestaan. Boele is hard gegroeid en ook de dijk is hoger geworden, maar van het overige vindt U thans weinig terug. Het afgebeelde stuk van de Nieuw-Reijerwaardsedijk is hier aangelegd tussen 1 augustus 1441 en Pasen 1442 op grond van de bepalingen uit het Handvest van 1403. Het "slijkboek" waarin de dijkkaveling van 1442 werd aangetekend, vermeldt dat vanaf de aansluiting met IJsselmonde (stenen paal) de 10 kavels van de polder Nieuw-Reijerwaard voor elke morgen 1 voet dijks hadden te onderhouden "ende streckt voor Bolnes". Omgerekend in hedendaagse maat is dat [1149 morgen + 5 hont] x 1½ x 1 zuidhollandse roede +379,04 meter. Daarop volgde "op die sluis en daar ongekavelt seeven roede vier voeten en vier duimen dijks hout dat gemeenelant" +29,12 meter. Hieruit kunt U zien dat de uitwateringssluis nog altijd ligt op de oorspronkelijke plaats al zijn natuurlijk de bemalingwerktuigen andersoortig geworden. De schoorsteen achter de huizen rechts op de foto is van het stoomgemaal dat in 1880 daar werd gebouwd ter vervanging van de vroegere windmolens. In 1904 werden de stoommachine en de ketels geheel vernieuwd en kon men nog niet op electriciteit over gaan. Pas in 1916 kwam er een electrische installatie naast de stoommachine.

 

Deze bijdrage over de geschiedenis van Ridderkerk is van de bekende amateur-historicus Jan van de Es (1910-1993). Hij schreef dit verhaal in 1981.