Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

 

DE GROOT en VAN VLIET Scheepswerf en Machine fabriek B.V.

Voor een overzicht van de buitenlandse arbeidskrachten die bij deze werf in de jaren 1964 tot 1975 in dienst traden kon gebruik worden gemaakt van het personeelsblad "KÓNTAKT". Het werven van buitenlandse arbeidskrachten in Nederland dateert van 1960. In "KONTAKT" van oktober 1964 wordt melding gemaakt dat er bij de werf alleen Spaanse arbeidskrachten zullen worden geworven. In " KONTAKT " van januari 1970 lezen we:" Zoals u weet hebben wij een aantal Spanjaarden in onze dienst van wie ook enkele met hun vrouw en kinderen in Slikkerveer of Ridderkerk wonen. Langzamerhand woont er in onze gemeente een aardig aantal gezinnen van Spaanse nationaliteit ". Bij De GROOT EN VAN VLIET werd het taalprobleem veelvuldig opgelost met medewerking van een medewerker van de werf de heer P. Gouman en zijn echtgenote.
In "KONTAKT" van mei 1964 wordt melding gemaakt dat er eind 1963 er rond de 13000 Italiaanse en Spaanse arbeiders in Nederland werkzaam zijn. De vraag naar arbeidskrachten was ongeveer 122.000. Er konden arbeidskrachten worden geworven in Italië, Spanje, Portugal, Griekenland, België,Turkije,Maltha, Joegoslavië, Marokko en de Antillen. De heer Gouman trad op als tolk op de werf en zijn echtgenote stond de gezinnen bij met o.a. bezoek aan de arts of verloskundige. Wat betreft de huisvesting lezen we in "KONTAKT" van november 1970, dat het Spanjaarden huis, dat gevestigd was in de vroeger kruidenierswinkel van de C. Dubbeldam moest verdwijnen in verband met de dijkverhoging. In "KONTAKT" van juli/augustus 1972 wordt gemeld dat het pension aan de Emmastraat 1 wordt opgeheven en daarvoor in de plaats komt er een pension aan de Veerweg 3 en 5. In de periode 1964 tot en met 1976 zijn er in totaal ongeveer 99 Spaanse arbeidskrachten in dienst genomen en er zijn er ongeveer 70 weer vertrokken. Ook is er nog een zeer korte tijd in januari 1976 een aantal Joegoslavische krachten aangetrokken, waarvan er in januari ook weer een aantal verdween. Ook in de maanden daarna is er een aantal vertrokken. Bij de later gefuseerde werf de YVC (IJssel Vliet Combinatie), een samengaan van DE GROOT EN VAN VLIET en de IJsselwerf was er nog een tiental Spaanse medewerkers in dienst. Veel van de Spaanse medewerkers van de Ridderkerkse werven hadden zich inmiddels met gezin in Ridderkerk gevestigd en zijn goed geïntegreerd in de Ridderkerkse samenleving. Al vele jaren bestaat er in Bolnes een Spaans Centrum. Daar ontmoeten de senioren en nazaten elkaar regelmatig voor gezellige bijeenkomsten en feestjes.

 

Ger de Jong.