Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

Een aantal Engelse medewerkers van Boele.

 

De Nederlandse koopvaardij heeft in de Tweede Wereldoorlog 421 schepen verloren (bron: "Helden tegen wil en dank" van Mat Masthoff). De schepen zijn verloren gegaan door het torpederen, op mijnen varen of door bombardementen. Na de oorlog moesten er dus veel nieuwe schepen gebouwd worden en was er veel achterstallig onderhoud aan de schepen die de oorlog hadden overleefd. Dat betekende voor de Nederlandse scheepsbouw en in het bijzonder ook voor de Ridderkerkse scheepsbouw veel werk aan de winkel. 
Boele's Scheepswerven en Machinefabriek B.V. De gegevens over de buitenlandse arbeidskrachten zijn verkregen uit het personeelsblad "Boele Nieuws", dat zich bevindt in het archief van de Oudheidkamer. In het blad dat informatie was voor de medewerkers, werden opdrachten vermeld, voortgang in opdrachten, personeelsgegevens als pensioneringen, jubilea en ook personalia. Dit laatste gaf een goed beeld van de in dienst tredende medewerkers als ook de uit dienst tredende medewerkers.
De jaren na de Tweede Wereldoorlog gaf zo veel werk aan de werven, dat uitbreiding van het personeelsbestand noodzakelijk was. Men kon in de eigen omgeving niet voldoende arbeidskrachten werven. Aanvankelijk ging men op zoek in eigen land en zo verschenen er in de vijftiger jaren van de vorige eeuw enige mensen uit het Noorden van het land. De meesten konden niet wennen en vertrokken weer. Vervolgens kwamen er arbeidskrachten van de Zuid-Hollandse eilanden, die zich wel konden aanpassen en zo kwamen er bij Boele Bolnes Grinwis'sen, van der Wellen's en Hameten's. Toen bij Boele Bolnes grote opdrachten werden verkregen o.a. voor de bouw van pijpenleggers voor de offshore uit vroegere olietankers, verlengingen van schepen en de bouw van pontons uit oude tankers, moesten arbeidskrachten worden gezocht in het buitenland. In het verslag van de ondernemingsraad van Boele Bolnes wordt het als volgt verwoord: "De spanningen op de arbeidsmarkt duren onverminderd voort. Om het tekort aan arbeidskrachten te verminderen zijn er in 1961 50 Spaanse en 10 Italiaanse arbeidskrachten aangetrokken. De werving van Spaanse arbeidskrachten gaat nog steeds door. Het logiesgebouw is vol en er zal een aangekocht gebouw geplaatst worden aan de Benedenringdijk tegenover de werf". Het werven kon alleen geschieden onder auspiciƫn van het Rijks Arbeids Bureau in Den Haag en het G.A.B. (Gewestelijk Arbeids Bureau) en met medewerking van de F.M.E. (Federatie Metaal en Elektrotechniek).
In de periode september 1961 tot en met oktober 1975 werden er bij Boele in totaal 1350 Spaanse krachten aangenomen. Uiteindelijk leverde dat een extra bestand op van 260 Spanjaarden. Dit gegeven is uit een overzicht van februari 1973 van de salarisgroepen, waarin de medewerkers waren ingedeeld met een totaal personeelsbestand van 1538.
In 1973 geeft een overzicht van het aantal medewerkers naar nationaliteit aan dat er naast de 260 Spaanse krachten er ook nog Engelsen, 12 Italianen en 8 Turkse medewerkers.

 

Ger de Jong.

 

Vervolg De Ridderkerkse scheepsbouw en de buitenlandse arbeidskrachten deel 2.