Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

 

 

“De Ridderkerkse Fanfare bestaat 50 jaar”, een krantenbericht uit de Combinatie van 26 juni 1959 waarin verslag wordt gedaan over de activiteiten van de  afgelopen jaren vanaf de oprichting op 16 juni 1909.
Het begon met een klein aantal mensen die de koppen bij elkaar staken en zochten naar de mogelijkheden om aan instrumenten te komen. De heer Willemstein uit Zwijndrecht, organist van de Nederlandse Hervormde Kerk, werd tot dirigent benoemd. 
In 1916 nam de  heer A.van der Vlies deze taak over. In 1927 werd de heer de Maree tot dirigent benoemd tot 1939 waarna de  heer Oomes deze taak overnam
In 1929 werden de korpsleden voorzien van petten met een harpje voorop
Omdat de muziekvereniging slechts over een versierde houten vaandel beschikte is door de burgerij 
in 1939 vaandels geschonken. 
Na de oorlog in 1948 nam de heer Joost van Beek de dirigentstok over van de heer Broekhuizen.
In 1955 werden uniformen aangeschaft uit de opbrengst van een enorme hoeveelheid oud papier en een obligatielening.
Op bovenstaande foto laten de korpsleden hun uniformen aan het publiek zien in de Oranjestraat bij het Churchilplein. Volgens een oud-lid is dit tijdens de intocht van de avondvierdaagse op zaterdagavond! 
Ook in die tijd speelde het probleem dat er weinig jongeren zich aanmelden als lid, aldus de heer P. de Man, de voorzitter van de Ridderkerkse fanfare op het jubileumconcert dat in St.Joris werd gegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.
Er werden vele gelukwensen en schenkingen aangeboden door diverse afgevaardigden.
Na afloop werd de wens uitgesproken van vele jaren geluk en voorspoed en inspanning onder de bekwame leiding van de heer Joost van Beek. Dan zal ’t met de Ridderkerkse fanfare”waarachtig wel gaan”.
Het muziekkorps is na bijna 91 jaar op 13 april 2000 opgeheven en als herinnering is het vaandel en de behaalde prijzen op diverse concoursen geschonken aan de oudheidkamer en opgesteld in een vitrine op de begane grond.