Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

De Pruimendijk.

 

 

De Pruimendijk, vroeger de Droge Waaldijk geheten,  vormt  de zuidelijke grens van Oud Reyerwaard en behoort vanouds tot Ridderkerk. Deze dijk loopt vanaf de Damweg te Oostendam, onderbroken door de rijksweg A-16,  tot aan  Rijksstraatweg te Rijsoord.  
Door de wijkverdeling van onze gemeente  is dit gedeelte op bovenstaande foto tot Rijsoord gerekend.
Op deze  foto uit de jaren vijftig jaren vorige eeuw zijn de meeste huizen, waaronder de smederij met woning, nog terug te vinden.
Enkele woningen zijn  wit geschilderd terwijl de woning rechts is  gesloopt  voor de aanleg van de   Gerard Alewijnszstraat in 1960. Gerard Alewijnsz was de stichter en eerste ambachtsheer van Rijsoord. Op 1 mei 1332 verleende graaf Willem adeldom aan zijn griffier Gheryt Alewynssone uit Leiden. Gerard Alewijn  geboren omstreeks 1280 was gehuwd met Machtelt Aernoutsdr uit Leiden en is in 1335 of kort daarna overleden.

Binnenkort zal de smederij aan de Pruimendijk en  het achtergelegen vleeswarenbedrijf aan de Rijksstraatweg  plaats maken voor de bouw van 26 huizen in  De Driehoek “Pruimendijk - Rijksstraatweg – Rijsoordsestraat”. De naam voor deze locatie zal zijn “vlasgaarde”.