Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

U weet allen, misschien de heel jeugdige lezers uitgezonderd, dat een polder een stuk land is, welks oppervlakte lager ligt dan de zeespiegel en dat om die reden door dijken en kunstmatige uitwatering beveiligd moet worden. Het gehele gebied van de gemeente Ridderkerk nu is opgebouwd uit een aantal van zulke polders, die alle hun eigen geschiedenis hebben en ten nauwste met elkaar samenhangen. De polders binnen de hoofdwaterkering zijn ontstaan van 1332 tot 1442 en die buiten de hoofdwaterkering zijn later gevormd.

Een eenvoudig onderscheid in binnen- en buitenpolders klopt niet meer sinds enkele jaren geleden de hoofdwaterkering op een ander tracé dwars door een paar buitenpolders werd aangelegd.
Binnen Ridderkerk circuleren namen van polders die hier helemaal niet voorkomen. Zo hoor je vaak namen van polders buiten Ridderkerk (o.a. Merwepolder, Beverwaard, Hoge Nes, Lage Nes) van veldnamen die geen polders zijn (Strevelszicht, Wevershoek, Donk, Woudestein, Grevelingen) en nog ander fraais. De correcte namen van de polders zijn:
Binnenpolders:


1. Oud-Reijerwaard
2. Nieuw-Reijerwaard
3. Binnenland van Barendrecht
4. Strevelshoek
5. Rijsoord                    '
6. de Nes De buitenpolders:
7. Kerkepolder
8. Woude
9. Het Zand
10. Voor-Donkersloot
11. Bekade Gorzen van Donkersloot
12. Kleine Noord
13. Crezéepolder
14. poldertje nabij Huys ten Donck

Hierbij zij aangetekend dat no  3 maar voor een klein gedeelte onder de gemeente Ridderkerk
ressorteert en no. 13 voor ongeveer de helft. Van no. 2 behoort een stukje onder de gemeente Barendrecht.

 

Deze gegevens stonden eerder vermeld in de Combinatie van 3 februari 1983 en werden samengesteld door J. van der Es.