Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

 

 

In 1979 is een plan ontwikkeld  het landschap de Noord te verfraaien, de nieuwe haven een recreatieve functie te laten  vervullen en dat voor  wat betreft de jachthaven al in zekere mate doet, meer beplanting aan te brengen rondom de haven. Deze beplanting zal dan tevens aansluiten bij het groen van het recreatiegebied “De Gorzen”. De kosten van het plan uit 1979 werden toen geraamd op 14.000 Euro.

Het betreffende gebied  uit de hoogte bekeken. Midden het gorzen meertje,  ontstaan bij de dijkaanleg, met daarnaast het gemeentelijk opslagterrein met meer naar boven de rioolwaterzuiveringsinstallatie met rechts daarvan de nieuwe haven met de jachthaven. 
De nieuwe haven is officieel geopend op 20 juni 1977 en ligt direct aan de Noord
De waterkerend functie langs de Noord bestaat uit de bedijking tussen Rijksweg A-15 en de Ringdijk bij Slikkerveer waarvan een deel te zien is op bovenstaande luchtopname uit eind 1970.
Op een gedeelte  van het terrein tussen de Noord en de Donkerslootsedijk heeft nog vele jaren de motorclub “Ons Genoegen” zich sportief uitgeleefd. Ondertussen is er op dit terrein een distributiecentrum verrezen in de vorm van een enorm schip. 
Langs de 200 meter kade van de haven vindt overslag plaats van containers, aanvoer van zand en andere goederen.    

Opnieuw zijn er weer grondwerkzaamheden op het overgebleven terrein langs de rivier voor de verdere ontwikkeling van het recreatiegebied “De Noord” zoals het leggen van een 8 meter hoge aarden wal met wandel mogelijkheden langs het water