Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

Op deze luchtfoto ziet men nog de oude fabriek aan de rivier, met daarnaast het woonhuis van de Familie Groeneveld. Beide zijn reeds afgebroken. Tussen de Ringdijk en Benedenrijweg staan nu de nieuwe loodsen.

 

De fa. Wed. H. van Dam te Bolnes bestaat 100 jaar. Nadat bij de Stichting Oud Ridderkerk bekend was geworden, dat er een Ridderkerks bedrijf in 2006 zijn 100-jarig bestaan zou mogen vieren, was dit aanleiding hierover een boekje uit te brengen en een tentoonstelling te houden. Dit betrof de fa. Dubbelman, Modelmakerij te Slikkerveer. Dit boekje is nog verkrijgbaar in de Oudheidskamer. Maar enige tijd later werd mij bekend dat er nog een Ridderkerks bedrijf was dat dit jaar zijn eeuwfeest mag vieren. Het betreft hier de fa. Wed. H. van Dam te Bolnes.
 

De Geschiedenis.

Op 17 oktober 1906 werd aan de heer Huig van Dam vergunning verleend om een smederij te beginnen. Om te beginnen een uitleg wie deze Huig van Dam was. Geboren in 1845,werd hij in 1880 aangesteld als machinist op het poldergemaal "Dirk Maaskant" in Bolnes. Tevens was hij ook smid en deed aldus kleine werkzaamheden voor de mensen uit zijn directe omgeving. Na een conflict met het polderbestuur over de werking van het "watermesien" kreeg hij in 1905 zijn ontslag. Hij vroeg daarna vergunning aan om zelfstandig te beginnen. 

De eerste werkstukken waren de 'putsjes"of akers". Dit waren plaatstalen emmers, door hem gevouwen en door zijn vrouw geverfd. Zij werden vooral verkocht aan de binnenvaartschippers, Hij vond hierna de zogenoemde luchtkappen (later ventilatiekokers) uit voor afvoer van de lucht uit de machinekamers en andere ruimten aan boord van de grotere schepen. Huig van Dam overleed in 1920. De naam van de fa werd Wed.H van Dam  De leiding in de fabriek werd overgenomen door de heer Dirk Groeneveld, die als pleegzoon bij de familie Huig van Dam was opgegroeid. In 1925 werd hij gemachtigd als algemeen verantwoordelijke.

In die tijd werden de luchtkappen nog met de hand en hamer gemaakt, het zogenaamde "bollen". De delen werden met klinknagels in elkaar gezet. Later met behulp van pneumatische hamers en ook autogeen lassen. De kappen werden geheel gegalvaniseerd. Het bedrijf maakte ook de crisisjaren (1932-1935) mee en er was weinig tot geen werk meer. Hierna verbeterden de werkomstandigheden en kwamen zelfs 12 mensen in loondienst. 

Door de oorlog en het overlijden in Juni 1940 van de heer Dirk Groeneveld kwam het bedrijf echter grotendeels stil te liggen. Alle 12 werknemers bleven echter formeel wel in dienst, maar er werden ook een aantal mensen tewerk gesteld in Duitsland. Tijdens de oorlog maakte men werkstukken voor particulieren. Ook werden materialen verborgen onder het huis van de familie. Na de oorlog werd met het bedrijf een nieuwe start gemaakt onder leiding van de zoon Hugo-Dirk Groeneveld en de heer H.J van Rietschoten. De firma ging zich toeleggen op de fabricage van scheepskooien, kasten en waterdichte schotten. Ook gevelbekleding voor de bouw behoorde tot de producten. 

Wordt vervolgd.

Leen Plaisier.