Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

 

Vervoer van Vroeger.

Op bovenstaande foto, ziet u de eerste autobus met frontbesturing uit onze gemeente. Hij staat geparkeerd op de Grote Markt in Rotterdam, waar in die tijd het begin- en eindpunt was. Het is een Kromhout uit 1936, met als chauffeur, Zeeg Langeweg, voor de meesten beter bekend als de tabakshandelaar "boven aan de stoep". Als Ridderkerker, wil ik wel even stilstaan bij het. openbaar vervoer in ons "durp". Deze bedrijfstak maakte een enorme ontwikkeling mee. Als we aannemen, dat Bolnes meer connecties had met IJsselmonde en Rotterdam, zoals Oostendam dit had met H.I. Ambacht, dan blijven over: Rijsoord, Ridderkerk en Slikkerveer, die duidelijk apart, toch het meest belang hadden bij elkaar. Vooral Slikkerveer, dat een groei meemaakte, voornamelijk door opbouw en uitbreiding van werf en fabriek langs de dijk, wat steeds meer mensen aanlokte, die zich vooral in Slikkerveer vestigden.

Was Ridderkerk een dorp met eigen zeden en gebruiken, het was door de "import" al snel gedaan met de "eigen"aardigheden van de bevol­king. Immers, een ieder bracht zijn eigen streekgebruiken mee. Wat ook toenam was het forensenver­keer van en naar Rotterdam, en daarmee de verandering en uitbreiding van het openbaar vervoer. Was er in het begin het koetsje, of simpeler nog de "benenwagen", in 1922 werd opgericht de N.V. Autobusdienst Ridderkerk, met twee bussen en eigenlijk met de bedoeling, reizigers van Ridderkerk naar en van Slikkerveer te brengen waar de stoomboten hun aanlegstei­gers hadden. Maar al spoedig daarna werden de diensten uitgebreid tot Rotterdam en Zwijndrecht. In 1924 werd de naam gewijzigd in: "Ridderkerksche Auto Garage en Omnibus mij" en dhr. G. Groeneboom werd directeur.

In 1936, wisseling van de wacht en dhr. J. Ravesteijn nam de leiding over en iedere dorpeling heeft gezien wat dat inhield. Het ging steeds beter. In 1940 werd er al gereden met 28 wagens, waarin 24-40 personen konden plaats nemen. De oorlogsjaren brachten ook dit bedrijf in grote moeilijkheden, maar de R.A.G.O.M. kon blijven rijden, dankzij het grote improvisatietalent van een ieder, die bij het bedrijf werkte.

Na 1945 een stormachtige ontwikkeling. Men durfde steeds meer buiten het "durp" te komen en boodschappen te halen in de stad, wat vooral voor de kinderen, die mee mochten een avontuur op zich was. Ridderkerk bleef groeien en de R.A.G.O.M. groeide mee. Op l januari 1966 werd het bedrijf overgenomen door West Nederland, een samenbundeling van vele, oorspronkelijk zelfstandige, busondernemin­gen. De Ridderkerkse vestiging was ultimo 1981 met haar 63 autobussen en 149 personeelsleden daarvan een onderdeel van om en nabij 10%. Even stilstaan..... waar blijft de tijd!

De meesten van u zullen wel gezien hebben (of gelezen), dat de Oudheidkamer aan de Kerksingel, vooral aan de buitenkant, zijn voltooiing nadert. Ook aan de binnenkant wordt er hard aan gewerkt. Menigeen is nu aan de slag om gegevens te verwerken, zodat na de opening een duidelijk overzicht aanwezig is. Ik ben op zoek naar mensen, die verhalen, foto 's, routes, plaatsbewijzen, kaarten, enz. in bezit hebben van: Het Stoomtrammetje, De Autobussen, De Paardenomnibus, De Lekboten, Fietsen, Motorfiet­sen, kortom "Het Vervoer". Als u iets weet hierover en u wilt de moeite nemen mij te bellen, dan kunt u er zeker van zijn, dat u hierop een reactie krijgt.

 

Dit verhaal verscheen eerder in de Combinatie van 3 maart 1983 en is geschreven door Arie den Haan.