Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

 

Was in 1967 slechts 6% van de inwoners van Ridderkerk ouder dan 65 jaar, een niet al te grote groep, waarmee men in velerlei opzicht rekening moest houden, ook al zouden zij er zelf maar heel schuchter of helemaal niet naar vragen.  Het gemeentebestuur heeft daarom in 1967 het initiatief genomen tot het houden van een enquête onder de zelfstandig wonende bejaarden. Uit dit onderzoek is de  nota opgesteld met onderstaande punten die op 6 september 1968 in de gemeenteraadsvergadering werd behandeld:

Momenteel kan er niet worden voldaan aan de behoeften tot plaatsing in een verzorgingstehuis;
Er is een tekort aan bejaardenwoningen;
Aan de wens van vele bejaarden om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen kan worden tegemoet gekomen door het stichten van zgn. dienstencentra en de bouw van aangepaste woningen;
De bouw van woningen moet door de gemeente ter hand genomen of bevorderd worden;
Een geleidelijke vermeerdering van de verzorgingscapaciteit dient door het gemeentebestuur te worden voorgestaan;
Bij het ontwerp van bestemmingsplannen zal met het voorgaande rekening moeten worden gehouden;
Ter coördinatie van het opnamebeleid voor verzorgingstehuizen is het noodzakelijk, dat een samenwerkingsorgaan in het leven wordt geroepen. 
Er waren reeds plannen voor de bouw van drie verzorgingseenheden voor bejaarden. Op 7 maart 1969 werd de eerste paal voor het verzorgingstehuis voor bejaarden in Ridderkerk-West geslagen. Het plan omvatte de bouw van een verzorgingstehuis en 35 bejaardenwoningen onder patronaat van de Stichting Protestants Christelijk Bejaardentehuis Ridderkerk. Aldus de berichtgeving  in “Hier Ridderkerk” een uitgave van het gemeentebestuur in 1969. Het resultaat ziet U op bovenstaande foto.
Ondertussen is de leeftijdsopbouw sterk  toegenomen en het aantal mensen boven de 65 jaar maakt nu 16% deel uit van de totale inwoners van Ridderkerk en zal na verwachting 25% bedragen in het jaar 2035.
Na 31 jaar, op 22 november 2000 is de eerst paal geslagen voor vervanging van de 35 aanleunwoningen door 106 woningen opgedeeld in drie woonblokken. Overigens zorgen de te bouwen woningen slechts voor een beperkt deel voor de uitbreiding van het bestaande contingent ouderenwoningen in Ridderkerk waarvan begin december het eerste woonblok  wordt opgeleverd.

 

Dit artikel uit het archief van de Stichting Oud Ridderkerk werd eerder in de Combinatie geplaatst op 11 januari 2001