Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

Een boomplantdag uitgevoerd door de lagere schoolklassen.
Op de achtergrond links de winkel van kantoorboekhandel Gerrit Put.

 

Het jaar 1947 was voor gemeentewerken een druk jaar. Sim Mostert (Slikkerveer 1942) kreeg bij toeval een memorandum uit die tijd in handen waarin de heer D.J. Kasbergen (1909), die in die tijd verantwoordelijk was voor al het gemeentelijke onderhoudswerk , minutieus had genoteerd welke werkzaamheden op welk tijdstip in dat jaar hebben plaatsgevonden. Mostert publiceerde hierover een serie artikelen in het gemeentelijke personeelsblad, voorzag vele gebeurtenissen van een toelichting en schetste op die manier een prachtig tijdsbeeld. 

De aantekeningen beginnen op 1 maart van het jaar 1947 en het blijkt dat het buitenpersoneel van de gemeente de eerste helft van de maand het voornamelijk druk heeft gehad met sneeuwruimen en het bereikbaar maken van de brandkranen. Vanaf 17 maart  was de vorst kennelijk uit de grond, want toen kon er weer bestraat worden. Ook wordt melding gemaakt dat op die dag het deksel van de beerput bij de burgemeesterswoning werd vervangen. De straatstenen werden in die tijd nog per schip aangevoerd. Per schuit werden zo’n 45.000 - 60.000 stenen aangevoerd en het lossen werd aangenomen voor drie gulden per 1000 stenen. 

In maart van dat jaar kwam ook de boomplantcommissie bij elkaar. Zoals op vele plaatsen in Nederland waren in de oorlog ook in Ridderkerk veel bomen omgehakt en verwerkt tot kachelhout. Van Rijsoord tot Bolnes moesten nieuwe bomen worden geplant. Alleen al voor Bolnes werden 259 bomen besteld voor een bedrag van f. 1280,75. 

Het planten van de bomen ging ook in die tijd al met enig ceremonieel gepaard. Op 14 april werd in Slikkerveer de eerste boom geplant in aanwezigheid van onder meer burgemeester Crezée en wethouder Van Splunder. De schoolkinderen speelden daarbij een grote rol. De “commissie tot het houden van boomplantdagen” had een heel programma opgesteld. In het memorandum werd een week lang dagelijks opgetekend dat schoolkinderen zich verdienstelijk maakten met het planten van bomen en dat waren niet alleen kinderen van de lagere scholen, maar ook de “kinderen  der Ambachtsschool”. Overigens, de putten voor het planten van de bomen waren vooraf gegraven door werklieden van de gemeente. De bomen in de Graaf Adolfstraat (foto) werden eveneens op 14 april 1947 geplant en wel door “de kinderen der Bijzondere School te Slikkerveer”. 

Uitgebreide informatie over de werkzaamheden van de gemeentewerkers in het jaar 1947, voorzien van achtergrondinformatie en commentaar door Sim Mostert, vindt u in de bibliotheek van de Oudheidkamer. In de loop van dit jaar zal op deze plaats nog enkele malen aandacht worden besteed aan gebeurtenissen die zijn vastgelegd in het memorandum van Kasbergen in 1947.

 

Dit verhaal, uit het archief van de Stichting Oud Ridderkerk, werd in 2006 geschreven.