Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

Winters tafereel voor de ingang van de boerderij. De toen nog jonge Willem Bastiaan Blok Gzn (rechts) met zijn bespannen paarden in de sneeuw aan de voorzijde van het woonhuis.

 

De boerderij is gelegen bij de aansluiting Krommeweg met de Verbindingsweg. Het huidige pand dateert van 1865 en was aan het einde van de negentiende eeuw het bezit van scheepsbouwer Pieter Smit. In 1908 werd de boerderij gekocht door de familie G. Blok. 
Tot 1992 woonden leden van de familie Blok op de ondertussen uitgeroepen monument boerderij “West-Einde” aan de Krommeweg 1.
De boerderij is in het verleden op de lijst van onroerende monumenten in de Gemeente Ridderkerk gezet met de volgende redengevende  omschrijving: “Boerderij Westeind blijkens een steen daterend uit 1865 en hersteld na een brand in het begin uit dezer eeuw. Het woonhuis heeft een puntgevel met vlechtingen, vensters met zesruitsramen en luiken en een dubbele deur in eenvoudige omlijsting”.

Op deze plaats was in het verleden de Westzijdsedijk, in de jaren 1441–1442 aangelegd als zeewering voor Nieuw-Reijerwaard. De dijk liep van de Nolle (de Noldijk) in noordwestelijke richting. Even voorbij de buurt De Zwet met zijn  aansluiting van de Krommeweg, werd zijn richting nagenoeg westelijk waar hij aansloot op de Hordijk.
Bij de aansluiting van de Krommeweg aan de Westzijdsedijk moet er toen op die plaats al een boerderij hebben gestaan. In 1821 is deze dijk opgenomen in de Koninklijke Straatweg der 1e klasse no. 7. In een later stadium werd die naam Dortse Straatweg en tegenwoordig officieel Rijksstraatweg.

Op bovenstaande foto de toen nog jonge Willem Bastiaan Blok Gzn (rechts) met zijn paarden in de sneeuw. Een winters tafereel voor de ingang van de boerderij.
 
Het concern Van der Valk heeft vanaf 1995 zijn oog laten vallen op deze locatie bij de A-15 in Ridderkerk met de bedoeling hier een hotel-restaurant en zalencentrum te bouwen. Tegen die plannen is lang verzet geweest. Nadat de laatste bezwaarschriften waren ingetrokken, kon de eerste spade de grond in voor een Van der Valk-hotel en restaurant aan de Krommeweg. Het hotel staat er inmiddels ruim vijf jaar en er is gestart met het renoveren/herbouwen van deze oude boerderij.