Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

 


Hoe het begon (20 augustus 1876).

"Voor ik hier wat van schrijf, moet ik u eerst nog zeggen wat ik nog vóór die tijd gedaan heb. Ik was toen loopjongen, bestelde telegrammen en bestelde brieven binnen en buiten de gemeente, soms wel drie uur gaans. Ook moest ik wel medicijnen wegbrengen voor dr. Bos. Ik deed ook wel meer andere boodschappen, zodat ik dikwijls 4 tot 6 uur per dag liep, dus kan ik wel zeggen, dat ik eerst heb leren lopen voor ik ging leren werken.

Toen ik ging werken (20-8-1876) werd ik aangenomen door de heren B. Bakker en Han van Capelle, de compagnon van de heer Bakker. De Fabriek bestond uit de gieterij en draaierij en timmerloods, alles maar heel klein, want de voornaamste industrie was vlasbewerking. Voor bij de poort der fabriek lag de stoommachine, die alles dreef.

De Gieterij stond langs het water, de z.g. Kulk, terwijl de draaierij vast aan de vlasserij stond. Er stond een grote perzikboom aan de muur en tussen de gieterij en de draaierij was een hoek tuin waar kool, peen, knollen enz. groeiden, soms lag het schroot en het piekijzer er ook in. Het was altijd erg druk, de werktijd was van 's morgens 5 uur af, om 9 uur eten, half tien weer beginnen tot 's middags 2 uur, om 3 uur weer beginnen tot 's avonds 7 uur.

's Zaterdags dan werkten we tot 5 uur  's avonds, maar er werd ook wel eens  's nachts gewerkt en dan moest ik ook blijven, hoewel ik nog niets anders kon doen dan bijlichten bij de baas met zo 'n stinkende tuitlamp. Mijn loon was 2 gulden per week vast geld, maar 's nachts werkte ik voor de prins, maar dat duurde niet lang of ik kreeg daar toch iets voor.

 

Fragmenten uit: herinneringen aan mijn 50-jarig dienstverband van 20 augustus1876 tot 20 augustus 1926 bij Bakker NV Machinefabriek en staalgieterij door C. v.d. Padt. Dit is de eerste aflevering van een serie van 6 artikelen omtrent bovengenoemd onderwerp en werd eerder in De Combinatie van 15 november 1984 geplaatst.