Contact gegevens

Stichting Oud Ridderkerk

Kerksingel 26

2981 EH  Ridderkerk

Telefoon: 0180 - 430615

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

 

Openingstijden:

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


 

De Kerksingel op een oude ansichtkaart. Het tweede huis van rechts is nummer 12.

 

Broodoorlog


Belangrijk nieuws dat op 13 januari de voorpagina haalde was een heuse broodoorlog in Oostendam. De plaatselijke bakker Maaskant was gestopt en dat was reden voor een bakker uit Rijsoord en een bakker uit Hendrik Ido Ambacht om in alle vroegte met hun bakkerskar naar Oostendam te rijden om daar hun brood te slijten tegen concurrerende prijzen. En dat scheelde soms een heel dubbeltje op een brood. De politie is er zelfs aan te pas gekomen om hen er op te wijzen dat ze niet vóór half 10 mochten verkopen. Op 17 februari werd gemeld dat de "oorlog" nog steeds voortduurt maar dat de scherpe kantjes er wel af waren. Uiteindelijk heeft de Bakkerbond bemiddeld en is het opgelost.

 


Huwelijksgeschenk

 
Op dezelfde pagina vinden we een oproep van een prominente groep Ridderkerkse notabelen aan de bevolking om ruimhartig bij te dragen aan het nationale huwelijksgeschenk van het Nederlandse volk ter gelegenheid van het aanstaande huwelijk van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix en de heer Claus von Amsberg. Door heel de gemeente waren daartoe grote bussen geplaatst in bijvoorbeeld gemeentehuis, bij banken en winkeliers. Wat zou zo'n collecte hebben opgebracht?

 


School De Waal


Op 3 februari prijkt op de voorpagina een artikel over de openbare lagere school De Waal in Rijsoord. Deze school is berekend op een leerlingaantal van 192, terwijl slechts 85 kinderen de school bezoeken. Bovendien dateert het schoolgebouw uit 1851 en vergt in vergelijking met andere schoolgebouwen veel onderhoud. Deze school drukt dan ook onevenredig zwaar op de gemeentebegroting. Het gemeentebestuur gaat het ministerie daarom verzoeken de school in een uitzonderingspositie te plaatsen. Voor dergelijke scholen bestonden bijzondere financiële regelingen. 

 


Kerksingel 12 


Kerksingel 12 op de hoek van de Schepenstraat verkeerde een halve eeuw geleden in erbarmelijke staat en was eigenlijk rijp voor de sloop.
Maar men besefte dat het pandje een onmisbaar onderdeel uitmaakte van de historisch belangrijke kerkring. Er waren veel ideeën geweest om het pand te redden. Er is zelfs sprake geweest dat het woninkje bestemd zou worden voor een in Ridderkerk te vestigen streekmuseum. Uiteindelijk bood de heer W. van Gent uit Slikkerveer uitkomst en stelde voor om het pandje helemaal te restaureren en weer bewoonbaar te maken. Omdat het eigendom van de gemeente Ridderkerk was moest de gemeenteraad daar over beslissen. Op 11 maart doet de Combinatie daar verslag van. Zowel bij het gemeentebestuur als de gemeenteraad bleek er brede waardering en steun voor het plan en het perceel ter grootte van 125 m2 werd verkocht aan de heer van Gent. Hem werd alleen de prijs van de grond in rekening gebracht die was getaxeerd op f 20,= per m2. Voor f 2500,= werd hij dus eigenaar. De woning werd door hem, zoals overeengekomen, helemaal gerestaureerd en bleef zo een karakteristiek onderdeel van de historische Kerksingel.